Konto

AutoCAD algõppe e-kursus

Or logi sisse to access your purchased courses

AutoCAD e-algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCAD-iga kokku puutunud. Kursus koosneb videojuhenditest, harjutustest ja enesekontrolliküsimustest ning annab esmased oskused AutoCAD-i käsitlemiseks. Salvestatud materjali on 3 tunni ulatuses, aga materjali korralikuks omandamiseks peaks arvestama paari päevaga. Kursus viiakse läbi AutoCAD 2015/2019 baasil ning kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Kõikide õppetundide, harjutuste ja testide läbimisel väljastatakse ka tunnistus.

Moodulid

Objektide joonestamine - 41 minutit

Tutvustatakse esmaseid joonestusvahendeid: sirglõik, ringjoon ja ristkülik. Nimetatud primitiividele lisaks vaadeldakse veel kaasnevaid joonestusvõtteid, milleta joonestamine on võimatu: käskude kordamist ja tagasivõtmist, otsekaugust, koordinaate ja napsamist. Teema kinnistamiseks on harjutus “Pinnalaotus”. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 41 minutit.

Õppetunnid

Esmased muutmisvahendid - 46 minutit

Modifitseerimine on joonestamise kõrval oluline vahend, mille kasutamine hõlmab tööajast ca 2/3. Esmased muutmis- või moditseerimisvahendid kirjeldavad suhteliselt lihtsaid toiminguid: valimine, teisaldamine koos kopeerimisega, peegeldamine, pööramine ja osaline või proportsionaalne skaleerimine. Lisaks käsitletakse ka kahte veidi keerukamat vahendit: lõikamine ja ajutiste punktidega napsamine (Object Snap Tracking). Teema võtavad kokku harjutused „Kirjaklamber“ ja „Avadega plaat“, mille sooritamisel vajatakse kõiki mooduli raames tutvustatud vahendeid. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 46 minutit.

Õppetunnid

Edasijõudnud muutmisvahendid - 52 minutit

Moodulis tuginetakse varem käsitletud vahenditele, aga neid rakendatakse eelnevalt veidi erinevate võtetega. Ka nõuavad need vahendid rohkem tähelepanu ja käsurea vihjete lugemist. Nii joonestamis- kui modifitseerimisvõtete koostöö õppimiseks on harjutus „Fassaad“. Harjutuse video üksi kestab umbes pool tundi, olles sellisena korraga lahendamiseks ehk liiga pikk, seepärast on soovitav seda teha osade kaupa ja kiirustamata. Kui olete selle ülesande edukalt sooritanud, võite algõppe kursuse omandatuks lugeda ja hakata mõtlema põhikursuse läbimisele. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 52 minutit.

Õppetunnid