Konto

Ühikud ja nurgad

Enne õppetunni alustamist osta palun kursus

Videos vaadeldakse ühikute seadmist ja nurkade määramist päri- ning vastupäeva.

Tagasi:AutoCAD algõppe e-kursus > Sissejuhatus AutoCADi keskkonda - 27 minutit