Konto

Andmete, kui ärieelise kasutamine ehituses

Andmete, kui ärieelise
kasutamine ehituses

Autodeski ja FMI koostöös valminud uuring

Andmete, kui ärieelise kasutamine ehituses

Autodesk / FMI uuring

Digitaliseerimisega on andmete maht ehitusprojektis kasvanud ligi 3 korda. Milliseid väljakutsed ilmnevad andmete mahu kasvuga ja millised strateegiad on osutunud edukaks sellest tulenevate riskidega toimetulemiseks.

Tutvu Autodeski ja FMI koostöös valminud uuringuga: Harnessing the Data Advantage in Construction. Uuringus osales 3916 ehitusvaldkonna tegijat üle maailma.

Rohkem andmeid, rohkem probleeme

Viimase 3 aastaga on projekti andmete maht ehituses kahekordistunud

Digitaliseerimisega kasvab andmete maht ehituses kiiresti. Sellega seoses tuleb sektori juhtidel astuda samm tagasi ja küsida endalt: “Kui suurt osa meie andmetest saab tegelikult kasutada informeeritud ja praktiliste otsuste tegemiseks?”

75%

vastajatest tunneb kasvavat vajadust teha objektil kiiremaid otsuseid

30%

vastajatest väitis, et andmetest üle poole on kasutamiskõlbmatud

36%

vastajatest on proovinud kasutuskõlbmatuid andmeid identifitseerida või parandada

Kehvad andmed, kehvad tulemused

Hoolimata järjest kasvavatest andmekogustest on suur osa sellest kasutuskõlbmatu

Ehkki väärtuslikke andmeid koguneb juba üle projekti elutsükli, on enam kui 80% uuringus osalejate arvates vähemalt 25% neist andmetest kasutuskõlbmatud.

55%

vastajatest väitis, et nende ettevõttel on andmete strateegia

12%

vastajatest kaasab alati projekti andmeid otsuste tegemisse

1/3

halbadest otsustest tuleneb otseselt kehvadest andmetest

Kehvad andmed lähevad kalliks maksma

2020. aasta globaalne GDP oli $84.5 triljonit ning 13,2% ehk $11,15 triljonit tuli sellest ehitusest

Ehitusjäätmed ja projektide tähtaegade lükkumine on ehituses üldised ning pigem süvenevad murekohad. Uuringus osalejate väitel kasvab vajadus teha ehitusplatsil kiireid otsuseid ning sellega kasvab ka oht teha otsuseid kehvadest andmetest lähtuvalt.

$1,84 triljonit

läksid sektorile maksma kehvad andmed

14%

sektori vajadusest töid ümber teha võis tuleneda kehvadest andmetest

$88,69 miljardit

väärtuses tarbetut ümberehitust teeb see globaalselt

$1 miljardi

käibega ehitaja jaoks tähendab see, et …

$165 miljonit

lähevad talle maksma kehvad andmed ja …

$7,1 miljonit

väärtuses tarbetut ümberehitust

Mis teeb andmed kehvaks?

Enamus andmetega seonduvatest probleemidest tulenevad eksimustest sisestamisel

Uuringus osalejate vältel tulenevad andmetega seotud probleemid peamiselt kogumise puudujääkidest: andmeid on puudu, sisestatakse vale infot, tehakse seda ebatäpselt või kogutakse üldse vale infot.

24%

ebatäpsed andmed

24%

puudu olevad andmed

21%

valed andmed

Kuidas luua hea kvaliteediga andmeid?

Edukamad investeeringud "heade" andmete loomiseks

Ainult 30% uuringus osalejatest olid määratlenud protsessi, et tuvastada ja parandada puudulikke andmeid. Ettevõtted, kes on määratlenud andmete haldamise strateegia, osutusid selles vallas tegusamaks ja tulemuslikumaks.

38%

struktureeritud andmete koondamine ühtsele platvormile (CDE)

40%

regulaarne kvaliteedi kontroll

38%

juurutatud raporteerimise ja ülevaatuse praktikad

Kokkuvõtteks

4 sammu edukaks andmetestrateegiaks

Uuringus osalejate sõnul võib algus võib olla keeruline, seega on siinkohal toodud 4 esimest sammu, millest oma ettevõttele sobiva andmestrateegia puhul alustada.

Fookus

Vali fookus, millest ettevõtte kõige enam võidab. Mida on soov teha paremini? Mis muutuks, kui oleks võimalik projekti andmetest saada vajalikku teavet? Millised vahendid või andmed oleks juba kättesaadavad?

Kaasa

Panusta inimeste kaasamisse, sest tegemist on olulise kultuuri muutusega. Koolita, selgita, milline on nende vastutus ja kuidas kõik tulemusest võidavad.

Standardiseeri

Saadav kasu suureneb ühtlustamisega. Et andmestrateegia üle ettevõtte leviks, peaks protsessi edu olema mõõdetav, ressursid käepärast ning samuti saadaval innustav eestvedaja.

Keskne projektipank (CDE)

Keskne projekti andmete haldus lihtsustab koostööd ja hoiab ära kasutuskõlbmatute andmete kogunemise. Vali ühtne avatud tehnoloogiaga lahendus, mis on integreeritav teiste lahendustega. Ole valmis piloteerima.

Lisaks

Tutvu raporti terviktekstiga ja ka lahendustega ehitusvaldkonna protsesside digitaliseerimiseks

Tutvu uuringu raporti terviktekstiga

Täida all olev vorm ja saadame sulle Autodesk/FMI uuringu “Harnessing the Data Advantage in Construction”  raporti mahuka 56 lk tervikteksti.

Pilvelahenduste veebiseminarid 2022

Vaata, kuidas Autodeski pilvelahendus võib anda ehitusvaldkonnas ärieelise läbi andmete parema hoidmise, ühendamise ja analüüsi.

maa

Pilvelahendused ehitusvaldkonnale

Tutvu andmeid koondavate pilvelahendustega ehitusvaldkonnale

Digital-shorts-kristel-3

Andmete visualiseerimine

Tutvu võimalustega, kuidas saame sinu jaoks ehitusprojekti andmeid väärtustada

Infopäring

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust

Usesoft AS

+372 6 305 105
[email protected]

Tobaise 8, 10147 Tallinn

kristel-u