Konto

Komplektkursus – AutoCAD alg + 2D + Revit

1 024 + km

Kursus annab kaasaegseks ehituslikuks projekteerimiseks vajalikud oskused. Komplektkursuse läbinud kuulaja valdab töövõtteid nii tasapinnalise (2D) jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks AutoCADis ning omandab Revitis mudelprojekteerimise baasoskused. Soovi korral saate kaasa tasuta AutoCAD e-algkursuse!

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse esimene osa – AutoCAD algkursus – annab esmase ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning valmistab kuulajad ette AutoCADi põhikursuse läbimiseks, et vältida seal takerdumist ning võimaldada keskenduda põhikursusel käsitletavatele teemadele. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Vaata AutoCAD algkursuse õppekava

Kursuse teise osa – AutoCAD 2D põhikursuse – eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, blokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Vaata AutoCAD 2D põhikursuse õppekava

Kursuse kolmanda osa – Revit Architecture baaskursuse – eesmärk on tutvustada Reviti uuele kasutajale BIM tarkvara baasteadmisi ja töövõtteid.

Vaata Revit Architecture baaskursuse õppekava

Kursuse lõpetanu oskab:
– kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
– kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is;
– seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid;
– kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus);
– opereerida kihtidega;
– seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki;
– tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida;
– kasutada ehitise informatsiooni mudelit (BIM) muudatuste tegemiseks;
– aru saada tarkvara kasutajaliidesest, parameetriliste objektide ja peamiste ehituskomponentide (Family) mõistest;
– seadistada ja alustada projekte;
– töötada seinte, uste ja akendega ning kasutada redigeerimiskorraldusi;
– töötada ehituskomponentidega (Family);
– luua ja hallata vaateid ning vaadete seadistusi ehitusprojektis;
– kontrollida mudeli objektide paigutust mõõtmete ja piirangutega (constraints);
– asetada mudelisse põrandaid, lagesid, katuseid, treppe jm;
– luua ehitusprojektiks vajalikke sõlmede ja 2D-jooniseid;
– näidata ehitusmudeli kohta käivat infot eksplikatsiooni jm tabelite näol;
– töötada väljatrüki lehtedega, kirjanurkade ja presentatsioonidega.

Sihtrühm
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCAD’iga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada ning soovivad tarkvara tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest ka põhjalikumat ülevaadet. Samuti on kursus mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada Reviti arhitektidele mõeldud töövõtteid ja baasteadmisi. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursus toimub Autodesk tarkvarade AutoCAD ja Revit baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Ülesannete rõhk on peamiselt ehituslikel joonistel. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitatakse alla laadida AutoCAD 30 päevane tasuta prooviversioon ja Revit 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab harjutamist „kodus“ jätkata.

Kursusel läbitavad teemad:

AutoCAD algkursuse programm

1. Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
2. Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
3. Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
4. Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
5. Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

AutoCAD põhikursuse programm

1. Joonestamine kihtidel
2. Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine
3. Jooniste lugemine; info jooniselt.
4. Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad
5. Plokid ja nende redigeerimine
6. Välisviited (Xrefid)
7. Viirutused
8. Hoone plaani ja vaadete koostamine
9. Jooniste sätestamine väljatrükiks

Revit Architecture baaskursuse programm

I PEATÜKK. Sissejuhatus.
1. Juhendi kasutamine

II PEATÜKK. Mis on BIM? Revit Architecture baasteadmised
1. Mis on BIM?
2. Kasutajaliides
3. Põhikäsud ja -toimingud
4. Reviti elemendid
5. Reviti loogika. ParameetriD ja perekonnad

III PEATÜKK. Projekti alustamine
1. Sissejuhatus
2. Baasfailid (Template Files)
3. Ülesanne. Faili põhisätete seadistamine
4. Ülesanne. Vertikaaltasandid ehk teljed (Grids)
5. Ülesanne. Horisontaaltasandid ehk levelid (Levels)

IV PEATÜKK. Põhikonstruktsioonid
1. Seinad ja vundamendid (Walls, Foundations)
2. Ülesanne. Töö seintega (Walls). Vundamendi loomine
3. Ülesanne. Töö seintega (Walls). Välisseinte loomine
4. Ülesanne. Seinte ühendamine teiste konstruktsioonidega
5. Ülesanne. Paralleelsete seinte ühendamine
6. Põrandad (Floors)
7. Katused (Roofs)
8. Ülesanne. Katuse loomine Roof By Extrusion meetodil
9. Lukustamine (Constraints)
10. Ülesanne. Kaldkatuste loomine Roof By Footprint meetodil
11. Ülesanne. Katuse äravoolukallete modelleerimine

V PEATÜKK. Komponendid (Components)
1. Ülesanne. Uksed (Doors)
2. Ülesanne. Aknad (Windows)
3. Ülesanne. Komponendid ja elemendigrupid
4. Ülesanne. Vabamodelleerimine (In-Place Modeling)

VI PEATÜKK. Täiendavad ehitiseosad
1. Klaasseinad (Curtain Walls)
2. Ülesanne. Klaasseinte loomine
3. Trepid (Stairs)
4. Ülesanne. Trepi loomine
5. Ripplaed ja valgustid (Ceilings, Lighting Fixtures)
6. Ülesanne. Ripplagede loomine
7. Ülesanne. Valgustite loomine

VII PEATÜKK. Andmetöötlus
1. Ruumid ja ruumitabelid (Rooms, Room Schedules)
2. Ülesanne. Ruumide lisamine ja ruumitabeli loomine
3. Ülesanne. Legendid ja spetsifikatsioonid (Legends, Schedule Tables)

VIII PEATÜKK. Detailijoonised ja sõlmed
1. Ülesanne. Detailijoonise koostamine
2. Ülesanne. Sõltumatud joonised (Drafting Views)

IX PEATÜKK. Ehitusjooniste loomine ja vormistamine
1. Vaatekujundus. Osavaated (Views)
2. Ülesanne. Töö vaadetega
3. Ülesanne. Jooniselehed (Sheets)
4. Ülesanne. Muudatused (Revisions)
5. Jooniste väljatrükk

X PEATÜKK. Visualisatsioon ja renderdamine
1. Ülesanne. Renderdamine (Rendering)

Jaak Aavik/Hele Järv/Kadri Maikov/Meelis Vanker

AutoCADi kursust juhendavad Autodeski poolt atesteeritud instruktorid:
Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

Revit Architecture baaskursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor:
Meelis Vanker on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Massive Presence Website

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Tutvu ka ettevõtte andmetöötlustingimustega.

OK