Konto

Mudelprojekteerimise komplektkursus hoonete suunal

1 608 + km

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks.

Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks.

Kursuse esimene osa – Revit baaskursus – tutvustab Reviti uuele kasutajale BIM tarkvara baasteadmisi ja töövõtteid.
Revit baaskursuse õppekava

Kursuse teine osa – Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis – tutvustab Revitis sisalduvate arhitektuurseid ja konstruktiivseid mudeldamise töövahendeid.
Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis õppekava

Kursuse kolmas osa – Revit töötuba: perekonnad (Family) – tutvustab BIM objektide ehk valmisobjektide ehk perekondade loomist Revitis.
Revit töötuba: perekonnad (Family) õppekava

Kursuse neljas osa – Revit töötuba: IFC mudel ja eksport – selgitab IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning õpetada ja anda häid näpunäiteid Revitist rikkaliku ja korrektselt struktureeritud IFC mudeli eksportimise kohta.
Revit töötuba: IFC mudel ja eksport õppekava

Kursuse lõpetanu:
• oskab Reviti tarkvaras orienteeruda, navigeerida, käivitada käskluseid, töötada kuvadega;
• oskab luua uusi projekte, sättima paika algsätteid;
• mõistab programmi ülesehitust ja mudeldamise loogikat;
• saab aru perekonna mõistest Revitis ning tundma selle ülesehitust;
• mõistab Reviti koordinaatsüsteeme, töötasandeid;
• oskab esitada projektiinformatsiooni graafiliselt ja tabelina;
• mõistab BIM-projekti koostööd;
• oskab sisse tuua või väljastada ehitusinfot teistes failiformaatides (IFC, DWG);
• oskab vormistada jooniseid, kajastada muudatusi ning teostada väljatrükke;
• oskab luua Revitiga erinevaid tarindeid (seinad, põrandad, katused, ripplaed);
• oskab luua erinevaid arhitektuurseid ehitiseosi (postid, talad, trepid, rippfassaadid, avatäited jms);
• oskab töötada ruumielementidega ning ruumiandmetega;
• oskab koostada arhitektuurset projekti, mis vastaks BIM-mudeldamise heale tavale;
• oskab kasutada Reviti evakuatsioonianalüüsi ning ehitusetappide tööriistu;
• oskab kasutada Reviti visualiseerimise töövahendeid;
• oskab luua Autodesk Revitis BIM objekte e perekondi (Family) ja neid muuta;
• oskab mõista BIM objektide loomisel olulisi aspekte;
• oskab modelleerida nii lihtsamaid kui keerukamaid valmisobjekte ning lisada neile parameetreid;
• oskab kasutada BIM objektide katalooge;
• omab ülevaadet IFC formaadist sh erinevad vormingutest;
• orienteerub IFC lugemis- ja töötlemistarkvarade valikus;
• oskab eristada head IFC mudelit halvast IFC mudelist ning pöörata tähelepanu IFC mudeli puudustele;
• oskab kasutada Revit tarkvaras IFC mudelifaile;
• tunneb Reviti koordinaatide süsteemi ja oskab koordinaate üle kanda IFC mudelisse;
• oskab Revitist eksportida IFC mudelit sh RKAS BIM nõuetele vastavalt;
• oskab optimeerida Revit mudelit IFC ekspordiks sobivaks;
• teab Reviti piiranguid seoses IFC formaadiga.

Sihtrühm
Komplektkursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Revit baaskursuse programm

I PEATÜKK. Sissejuhatus
1. Reviti ülesehitus
2. Kasutajaliides
3. Navigeerimine 3D-s

II PEATÜKK. Projekti alustamine
1. Reviti failisüsteem
2. Sätete seadistamine enne projekti alustamist
3. Baasfailid (Project Templates)
4. Koordinaatsüsteemide määramine mudelis

III PEATÜKK. Visualiseerimine
1. Mudeliga töötamine erinevates kuvades (Views)
2. Informatsiooni esiletoomine graafiliselt
3. Materjalid ja elementide graafika

IV PEATÜKK. Infovahetus
1. DWG import ja eksport
2. IFC import ja eksport
3. Koordinaatsüsteemi määramine mudelis

V PEATÜKK. Andmetöötlus
1. Informatsiooni esitamine tabeli kujul (Schedules)
2. Spetsifikatsioonide vormistamine

VI PEATÜKK. Jooniste vormistamine
1. Graafilised töövahendid. Jooniselehtede koostamine
2. Muudatuste kajastamine joonisel
3. Informatsiooni (DWG Import, DWG eksport, PDF eksport)

Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis

I PEATÜKK. Tarindid.
1. Seinad (Walls)
2. Põrandad (Floors)
3. Katused (Roofs)
4. Ripplaed (Ceilings)

II PEATÜKK. Konstruktiivsed elemendid.
1. Vundamendid (Foundations)
2. Karkass (Structural Framing)

III PEATÜKK. Täiendavad ehitiseosad.
1. Trepid (Stairs)
2. Käsipuud (Railings)
3. Rippfassaadid (Curtain Walls)
4. Valgustid (Lighting)
5. Muud ehitiseosad (aknad, uksed, mööbel jms)

IV peatükk. Arhitektuurne projekteerimine
1. Töö ruumidega
2. Ehitusetapid

Revit töötuba: BIM objektide loomine ehk perekonnad (Family)

1. Valmisobjektide e perekondade (Family) loomine;
2. Objektide modelleerimine;
3. Parameetrite lisamine;
4. Kataloogide kasutamine.

Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

1 .Ülevaade IFC formaadist sh erinevad vormingud;
2. IFC vaatamise tarkvarad;
3. IFC import ja kasutamine Revitis;
4. Reviti IFC expordi sätted ja IFC klassid;
5. Elementide eksportimine Custom klassi – ifcExportAs & ifcExportType parameetrid;
6. Reviti koordinaatide süsteem ja koordinaatide üle kandmine IFC mudelisse;
7. RKAS BIM nõuded ja PropertySet tabel;
8. IFC formaadi ja Reviti piirangud ning nõuete ning tegelike võimaluste vastuolud – milliseid andmeid saab üle kanda ja millised mitte;
9. Reviti mudeli optimeerimine ja konvertimisel tekkivate vigade vältimine.

Instruktorid

Meelis Vanker

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid jms.

KKK

Soovin koolitusel osaleda läbi Töötukassa. Kuidas saan registreerida?

Koolitusele saab registreerida läbi Töötukassa iseteenindusportaali, või saates registreerimissoov koos oma nime ja isikukoodiga e-kirjaga [email protected]

Registreerisin klassikoolitusele. Kas pean midagi kaasa võtma?

Klassikoolitusele registreerides ei pea ise täiendavalt midagi kaasa võtma. Kohapeal on olemas koolitusklass vajaliku tehnikaga ning saate ka koolitusmaterjali.

Mida tähendab reaalajas veebikoolitus?

Reaalajas veebikoolituse puhul juhendab õpetaja koolitust reaalajas, MS Teams keskkonna vahendusel. Kursuse programmis ega mahu ei ole muudatusi.

Kas koolituse läbides väljastatakse mulle tunnistus?

Kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% ulatuses, väljastab Usesoft Koolituskeskus õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui täidetud on ka Autodeski tagasiside ankeet, väljastab Autodesk koolitusel osalemise kohta ametliku elektroonse sertifikaadi.

Kas mul on võimalik kursust uuesti kuulata?

Kui kursuse materjal vajab kordamist ning koolitusel on vabu kohti, saab tulla kursust uuesti kuulama.

Kuidas saan peale koolitust taotleda EEL täiendõppe punkte?

Mõnel meie poolt pakutaval koolitusel on juba välja arvutatud TP-de kogus, teiste koolituste puhul saate seda teha ise. Selleks vajalik informatsioon on leitav www.usesoft.ee vastava koolituse lehelt (koolituse kestus akadeemilistes tundides, lektori kvalifikatsioon)

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…