Konto

Väo liiklussõlme 3D InfraBIM

Infravaldkonna progressist

Autodesk Infraworks (IW) on tarkvara, mis on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning teeb esmase 3D mudeli ja eskiisi loomise päris lihtsaks. Soovitan proovida ja katsetada! Olen ka mõne video teinud, et programmi esimesel avamisel päris hätta ei jääks!
IW kasutamisel Eesti projektide puhul on Maa-ametist saadaval täiesti tasuta avaandmed, mille abil võtab esmase mudeli koostamine tõesti vaid leotud minutid. Loomulikult võib igat mudelit “nokkima” jäädagi – kõik oleneb eesmärgist ja hetkest, millal see visuaal projektist luuakse ning mille jaoks. Kellel huvi ja soov IW-ga tutvust teha, siis pakun selles vallas endiselt konsultatsioone või tule koolitusele Usesoft AS-i.

Teiseks, vaikselt on kasvanud liikumiskiirus ja -suund selle I-tähe suunas, mille võib leida tähtede B ja M vahelt:). Eks sellele on suurt mõju avaldanud viimase aja projekteerimise hanked ja protsessid seoses Rail Baltica projektiga. Infraprojektides on endiselt Autodesk Civil 3D parim abiline, mida enamus meie kodumaal kasutab. Aga kas enamus teab ka, et selles tarkvaras on võimalus taristu objektidele analoogselt IFC-mudelitele infot külge panna?

Loe pikemalt Ingmar Aija tegemistest www.infrabim.ee/progress

Ingmar Aija
Autodeski poolt atesteeritud instruktor


Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara hüvesid. Vaata ka youtube kanalilt ülevaadet Ingmari töödest ja videot, kuidas Maaameti avaandmeteid kasutada. Täpsemalt saab selles videos ülevaate mida on vaja teha, et lidarandemtest(LAZ) Civil3D pinnamudel koostada. Kasutatud tarkvarad: Autodesk ReCap, Autodesk CIvil3D ja Lazzip.

Loe lähemalt Civil 3D kursusest