Konto

Allahindlus!

Civil 3D baaskursus

448560 + km

Kursus õpetab koostama lähteandmetele tuginedes pinnamudelit, mida on võimalik hiljem kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks.
Puhasta

Lisainfo

Kursuse maht

Täiendõppe punktid

11,2 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Toote kirjeldus

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Vaata õppekava ja loe intervjuud juhendajaga.

Kursuse lõpetanu:
– oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes;
– oskab koostada pinnamudelist pikiprofiili ning sooritada mahuarvutusi;
– omab algteadmisi Civil 3D teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest.

Sihtrühm
Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda maastikumudelitega, mahuarvutuste, lõigete ja/või pikiprofiilide koostamisega. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

Kursuse sisu
Kursusel tutvutakse koos juhendajaga erinevate Autodesk Civil 3D tarkvara võimalustega ning läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesandeid. Koolituse läbinu oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes, mida on võimalik hiljem joonises kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks. Koolituse läbinu suudab koostada pikiprofiili ning koostada 3D koridor-mudeli. Koolituselt saab baasteadmised tarkvara kasutamiseks ning edukaks edasi õppimiseks.

Kursusel läbitavad teemad:

Sissejuhatus:
• Civil 3D (C3D) töökeskkond;
• Tarkvara võimaluste lühiülevaade ning tutvumine programmiga.
Punktid ja punktipilved:
• Punktid ja punkti failide kasutamine Civil 3D tarkvaras;
• Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine.
Funktsioonid: Points, Point Clouds
Pinnamudel:
• Vaatleme erinevaid võimalusi kuidas koostada 3D pinnamudel;
• Väliandmetest või geoaluselt pinnamudeli tegemine;
• Pinnamudeli kasutamisvõimalused: samakõrgusjooned,- kõrgusarvude lisamine, erinevate analüüside koostamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioon TIN surface, Quick profile
Telje, pikiprofiili ja ristlõigete koostamine:
• Telg ja piketaaz;
• Maapinna ja projekt pikiprofiil;
• Ristlõiked piki telge.
Funktsioonid Alignment, Profile view, profile, section view, sample lines.
Platsi ja tiigi planeerimine:
• Ehitusplatsi või parkla vertikaallahenduse planeerimine;
• Tiigi planeerimine.
Funktsioonid Grading, Feature lines.
3D koridor mudelite (Corridor) koostamine:
• Tee ja kraavi koridormudeli koostamine;
• Lihtsamate tüüpristlõigete loomine ja kasutamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioonid Corridor, Assemblies, sample lines.
Valikulised lisapeatükid:
Vastavalt koolitusel osalejate soovile on võimalik läbida ka lisateemasid, seda juhul kui see teema on nö aktuaalne koolitusel osalejate jaoks.
Väliste andmebaaside kasutamine.
• Maa-ameti WMS- teenuse kasutamine
Andmete jagamine – datashortcuts.
• Civil 3D objektide jagamine meeskonnatöös või suuremahulistes projektides.
Torustiku projekteerimine:
• Torustiku projekteerimise põhitõed Civil 3D-s;
• Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile.

Ingmar Aija

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Ingmar Aija.
Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

Loe intervjuud juhendajaga

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Massive Presence Website