Konto

Digipädevuse komplektkursused

Digipädevuse komplektkursused

Usesofti koolituskeskuse digipädevuse arendamise komplektkursused ehitus-, tootmis- ning infravaldkonnale

2024

Alates 50 ak t

Alates 1760€ + km

Usesofti õppeklass/Veebikursused

+372 6 305 105

Digipädevuse komplektkursused

Usesofti koolituskeskuse digipädevuse arendamise komplektkursused.

Tutvu Autodeski ehitus-, tootmis- ning infravaldkonna lahendustega oma ala professionaalide juhendamisel. Vali vastavalt suunale ettevalmistatud õppekava või koosta ise koolituskalendri alusel ettevõtte töötajatele sobilik komplekt.

NB! Alates 01.01.2021 saavad ettevõtted taotleda Töötukassalt koolitustoetust töötajate IKT alaste oskuste arendamiseks, näiteks:

  • uue 3D projekteerimistarkvara kasutuselevõtmine projekteerimisel;
  • BIM-tehnoloogia oskuslik kasutamine ehitiste mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks;
  • uue 3D konstrueerimis- ja automatiseerimistarkvara kasutuselevõtmine tootmisettevõttes;

Koolituse maht peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust e-töötukassa kaudu. Loe meetme kohta lähemalt siit.

Õppekava

2024   54 ak t   1 608€ + km

Mudelprojekteerimise komplektkursus hoonete suunal

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks ehitiste mudelpõhiseks arhitektuurseks projekteerimiseks.

01. Revit baaskursus

Autodesk Revit on ehitusliku informatsiooni modelleerimise ja dokumentatsiooni haldamise tarkvara (BIM). Kursusel keskendutakse üldteadmistele, mis tulevad kasuks ühtviisi arhitektile, konstruktorile, ventilatsiooni projekteerijale või mis tahes projekteerimisvaldkonna spetsialistile, kes soovib projekteerida Revitiga. 

 

Meelis Vanker  (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor;  Hüperruum OÜ, arhitekt)

02. Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis

Kursus keskendub Revitis sisalduvate arhitektuursete ja konstruktiivsete töövahendite tutvustamisele. Läbi praktiliste ülesannete õpitakse mudeldama tarindeid, avatäiteid, sisustust jms. Vaadeldakse Revitis sisalduvaid töövahendeid arhitektuurse projekti koostamiseks – evakuatsiooniplaani koostamist, ehitusetappide kajastamist jms. Selgitatakse mudeldamisel tehtavaid põhilisi vigu ning nende vältimise võimalusi. Antakse praktilisi nõuandeid, kuidas koostada korrektne BIM mudel. 

 

Meelis Vanker  (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor;  Hüperruum OÜ, arhitekt)

03. Revit töötuba: BIM objektide loomine ehk perekonnad (Family)

Kursuse eesmärgiks on tutvustada Revitis valmisobjektide ehk BIM objektide ehk perekondade loomist. 

 

Meelis Vanker  (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor;  Hüperruum OÜ, arhitekt)

04. Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

Koolitus selgitab IFC mudelite olemust ja tehnilisi omadusi ning annab näpunäiteid Revitist IFC mudeli eksportimise kohta. 

 

Meelis Vanker  (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor;  Hüperruum OÜ, arhitekt)

2024   54 ak t   2160€ + km

Mudelprojekteerimise komplektkursus infra suunal

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks mudelpõhiseks taristu projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

01. Civil 3D baaskursus

Kursus õpetab koostama lähteandmetele tuginedes pinnamudelit, mida on võimalik hiljem kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks.

 

Ingmar Aija (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor; InfraBIM OÜ, juhatuse liige)

02. Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekteerijatele

Kursus annab teadmised tarkvara peamistest teedeprojekteerimiseks mõeldud funktsioonidest ja trassimudelite koostamise oskuse.

 

Ingmar Aija (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor; InfraBIM OÜ, juhatuse liige)

03. Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras

Kursus annab oskused koostada lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada erinevaid mahuarvutusi.

 

Ingmar Aija (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor; InfraBIM OÜ, juhatuse liige)

04. InfraWorks baaskursus

Kursus õpetab Autodesk InfraWorks tarkvara abiga koondama CAD, BIM, GIS, punktipilvede ja ka erinevaid teisi andmeid, koostama loodud digiteisikus eskiislahendusi ja analüüsima lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda.

 

Ingmar Aija (Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor; InfraBIM OÜ, juhatuse liige)

05. Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.

 

Vaiko Veeleid (3Di, projektijuht)

06. Autodesk Subassembly Composer (SAC) software training

Autodesk® Subassembly Composer is additional software component of Civil 3D®, intended for creating custom subassemblies using visual sequencing of geometry. While it doesn’t require .NET programming skills which is the other way of creating custom subassemblies, basic comprehension about programming and ability to create logical algorithms is beneficial for mastering Autodesk® Subassembly Composer.

 

Janis Prodnieks (AS “Ceļuprojekts”, BIM Manager)

2024   50 ak t   2 104€ + km

Tootedisaini digipädevuse komplektkursus Fusion 360 baasil

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga. Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada Autodesk Fusion 360 tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks.

Vaadeldakse Fusion 360 pilvelahenduse eeliseid koostöö seisukohalt lähtuvalt nii projekteerimismeeskonna siseselt kui ka klientidega suhtlemisel. Samuti antakse ülevaade tugevusarvutustest ja mudeli keerukamatest modelleerimisvahenditest ning CAM moodulist ja 3D printimisest.

01. Fusion 360 baaskursus

Koolitusel õpitakse kasutama Autodesk Fusion 360 tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks. Vaadeldakse Fusion 360 pilvelahenduse eeliseid koostöö seisukohalt lähtuvalt nii projekteerimismeeskonna siseselt kui ka klientidega suhtlemisel. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

02. Tugevusarvutused Fusion 360 tarkvaraga

Koolitus annab ülevaate Fusion 360 tugevusarvutuste moodulist. Prototüüpimine on tootearenduses kulukas ja aeganõudev protsess, seetõttu on konstruktsioonide tugevuse analüüsimisel mõistlik kasutada tarkvaralisi vahendeid. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

03. Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga

Koolitus annab ülevaate Fusion 360 keerukamatest modelleerimise vahenditest. Autodesk Fusion 360 omab nii häid parameetrilise 3D CAD programmi kui ka T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga objektide modelleerimise vahendeid. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

04. CAM töötuba

Koolitusel teeme praktiliste näidetena läbi CAM-s freesimise, puurimise, treimise ning detailide paketi laserlõikuse ettevalmistamise. Arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinkidele kiiremaks ja mugavamaks programmeerimiseks kasutatakse CAM tarkvara. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

05. 3D printimise töötuba

Koolitus annab teoreetilised teadmised ja praktilised põhioskused 3D printimisest. 

 

Danero-Ander Toomsalu  (DoWisely OÜ CAD designer)

2024   52 ak t   1 840€ + km

Tootedisaini digipädevuse komplektkursus Inventori baasil

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Inventor tarkvaraga. Tutvutakse tugevusarvutuste ja modelleerimist kiirendavate töövoogudega Inventoris (eelkõige metallkonstruktsioonide ja mööbli valdkonnas).Vaadeldakse Fusion 360 pilvetehnoloogia plusse Inventori kasutajale: tugevusarvutuse moodul, piltide renderdamine ja konstruktsioonide optimeerimist (generative design). Õpitakse jääke optimeerivast tootmise ettevalmistamist Inventoriga (Inventor Nesting). Samuti antakse ülevaade ülevaade CAD tarkvara andmehaldusest Autodesk Vaulti-ga.

01. Inventor baaskursus

Kursuse eesmärgiks on anda terviklik nägemus toote disainimisest arvuti abil. Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada Autodesk Inventor tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite projekteerimiseks ning jooniste vormistamiseks. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

02. Modelleerimise erikursus Inventor tarkvaraga


Koolitus annab ülevaate modelleerimist kiirendavatest töövoogudest Inventoris. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

03. Tugevusarvutused Inventoris

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade tugevusarvutuste moodulist. Prototüüpimine on tootearenduses kulukas ja aeganõudev protsess. Seetõttu on sageli konstruktsioonide tugevuse analüüsimisel mõistlik kasutada tarkvaralisi vahendeid. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

04. Fusion 360 Inventori kasutajale

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Fusion 360 pilvetehnoloogia plussidest Inventori kasutajale: tugevusarvutuse moodulist, piltide renderdamisest ja konstruktsioonide optimeerimismudelist (generative design). 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

05. Jääkide optimeerimine Inventor tarkvaraga

Koolitus annab ülevaate jääke optimeerivast tootmise ettevalmistamisest Inventoriga (Inventor Nesting). 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

06. Autodesk Vault baaskursus

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade CAD tarkvara andmehaldusest Autodesk Vaulti-ga. 

 

Tõnis Ots  (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

Koolituskalender

3ds Max, Civil 3D, InfraWorks, Fusion 360, Inventor ja AutoCAD tarkvara kursused

Info algavate koolituste kohta leiad koolituskalendrist.

Helistage: +372 6 305 105
Kirjutage: [email protected]

Instruktorid

meelis-vanker-sqr

Meelis Vanker

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor; 
Hüperruum OÜ, arhitekt

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusarhitektuuri eriala, Tallinna Tehnikaülikool, ehitustehnika eriala Volitatud arhitekt, tase 7

Arhitekt ja osanik firmas Hüperruum OÜ ning projekteerimistarkvara Revit spetsialist ja koolitaja Usesoft AS koolituskeskuses, Autodesk Certified Instructor.

Teinud koostööd mitmete Eesti arhitektuuribüroodega (Kadarik, Tüür Arhitektid, Agabus Arhitektid jt) arhitekti ja BIM-koordinaatorina ning Revit konsultandina.

Ingmar_Aija

Ingmar Aija

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor;
InfraBIM OÜ, juhatuse liige

CV

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajandus, MSc

Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste taristu alaste projektide visualiseerimisele.

Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant.

Aastate jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara.

tonis3

Tõnis Ots

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor,
DoWisely OÜ konsultant

CV

Haridus: Tõnis on erialalt diplomeritud mehaanikainsener. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal.

Tõnis omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Tema parimad teadmised on Autodeski mehaanika tarkvaradest Inventor, Vault, Autocad ja Fusion 360.

Danero-Ander

Danero-Ander Toomsalu

DoWisely OÜ,
CAD designer

CV

3D printimise töötuba juhendab Danero-Ander Toomsalu.

Danero on suurt huvi tootedisaini, prototüüpimise ja sealhulgas ka kiirprototüüpimise vastu tundnud juba keskkoolist saadik. Tänaseks on Danerol 3D-printeriga enda disainitud prototüüpide printimises rohkem kui kolmeaastane kasutuskogemus. Samuti on ta aidanud 3D printida näiteks ehteid ja mehaanika rakiste prototüüp-komponente. Oma teadmiste täiendamiseks on ta läbinud mitu koolitust seoses CAD programmide kasutamisega (Fusion 360, Inventor), mis aitavad kaasa disainide loomisel ning 3D modelleerimisel.

VaikoVeeleid-sqr

Vaiko Veeleid

3Di,
projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat.

Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursuste korraldaja

Usesoft AS

+372 6 305 105
[email protected]

Tobaise 8, 10147 Tallinn