Konto

BIM Seminar 2020

BIM Seminar 2020

Digitaalehituse veebiseminar.

Järelvaatamine

Veebiseminar

+372 6 305 105, [email protected]

Seminar on tasuta

BIM Seminar 2020

Tänane olukord maailmas kujundab ümber ehitusmaailma. Me kõik oleme nüüd innovaatorid, tahame me seda või mitte.

Aeg nõuab digitaliseerumist, seab nõudmised kaugtööle ning paindlikule töökeskkonnale ja sunnib meid pakkuma uusi lahendusi ning uuendatud teenuseid.

Vaata, kuhu ehitus on liikumas!

Järelvaatamine

Küsitlused

Olete oma projektides kokku puutunud RKAS BIM nõuetega?

Mis seisus on BIM rakendamine teie
ettevõttes?

Kas te täna juba töötlete ehitusega seotud andmeid automaatselt/poolautomaatselt? Näit. Power BI.

On teie ettevõttes juba üritatud kokku panna BIM mudeleid ja punktipilvesid?

Kui sageli on teiega seotud projektides kõik oluline projektdokumentatsioon kättesaadav ühest kesksest nn projektipangast / CDE?

Kas teie ettevõte on plaaninud tehnosüsteemide projekteerimisel üleminekult AutoCAD põhistelt lahendustelt Revit peale?

Esitlused

00 Tervitus ja seminari sissejuhatus.

Hendrik Park (Usesoft AS, Digitaalehituse konsultant)

01 Digitaliseerumise vajalikkusest “uues” reaalsuses.

Riik on võtnud sihiks tõsta ehitussektori tootlikkust ning alustanud pika vaate elluviimist, mis eeldab kogu sektoris uut “mõtteviisi” ning digilahenduste laialdasemat kasutusel võtmist. Post-COVID järgses maailmas on hüppeliselt suurenenud vajadus juhtida protsesse kaudselt ning see on meie võimalus ka ehitusvaldkonna digitaliseerimise kiirendamiseks. Ettekandes saab ülevaate ehituse pikast vaatest ning kuidas digitaliseerimine aitab seda ellu viia.

Ivo Jaanisoo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitustegevuse valdkonnajuht)

02 Why digitalization with cloud? Values with cloud solution specific for AEC-industry?

Jonas Kramer (Autodesk Cloud Sales Executive AEC, Nordic, Baltic & Poland)

03 Hanke “Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel” vaheülevaade.

Eelmisel aastal koostati MKM tellimusel „Avaliku sektori tellijate (AST) ühiste BIM nõuete juhend. Käimaolevas hankes soovib Tellija täiendada tehtud tööd koostades näidiseks AST BIM nõuetele vastav ehitise infomudel (edaspidi etalonmudel) ning töö käigus vastavalt vajadusele nõudeid korrigeerida/täiendada.

Aivars Alt (OUN OÜ, BIM entusiast; TTK Ehitusinstituudi direktor)

04 Kvaliteetsete andmetega paremate tulemusteni – Praktiline lähenemine.

Ehitusprotsesside digitaliseerimine ehitusprojektide erinevates staadiumites võimaldab parandada efektiivsust ja projekti tulemusi nagu kvaliteet, ohutus, maksumus ja ajakulu. Digilahendused muudavad ka andmete kogumise protsessi palju lihtsamaks ning avavad võimalused uute töövoogude loomiseks, et standardiseerida protsesse, integreerida informatsiooni erinevatest keskkondadest ning analüüsida tulemusi, selleks et ennustada nii projektide kui ka ettevõtete tulemusi.
Ekke Piirisild, Autodeski ehitussektori spetsialist, jagab näiteid kuidas erinevad Autodeski kliendid oma digiandmeid uute töövoogude loomiseks kasutavad ja annab praktilise ülevaate kuidas Autodesk Construction Cloud ja PowerBI lahendusi kasutades projekti andmetega efektiivselt töötada, eriti muutuvate nõudmistega ehitusvaldkonnas COVID-19 kontekstis.

Ekke Piirisild (Autodesk Inc, Technical Solutions Executive)

05 Ehitusmudeli ja ehitussektori andmete visualiseerimine. Digitaalehituse klastri Power BI piltootprojekt.

Mida projekti käigus õpiti ja millised plaanid on projektiga jätkamiseks.

Kristel Uibo (Usesoft AS, projektijuht)  / Kadi Metsmaa (Esplan OÜ, CEO)

06 Autodesk Revit ja AutoCAD platvormile rakenduste arendamine.

Erinevate võimaluste tutvustamine, mida saab programmiliselt teha, ning näited erinevatest probleemidest ja olukordadest, mis klientidel on tekkinud koos nende lahendustega.

Oliver Möldre (ARX Süsteemid OÜ, tarkvaraarendaja)

07 Infra BIM-ga ja BIM-ta.

Taristu projekteerimisel ja -ehitamisel tänastest väljakutsetest – kuidas lisada objektidel andmeid Autodesk Civil3D tarkvaras; teha ristumiskontrolli Navisworks tarkvara keskkonnas ja lõpetuseks ka visualiseerimisest Infraworks tarkvaraga.

Ingmar Aija (InfraBIM OÜ, juhatuse liige; Usesoft AS, InfraBIM konsultant)

08 Punktipilvede kaasabil BIM mudelite kvaliteedi tagamine.

BIM mudeli ja punktipilve kõrvutamises peitub potensiaal, mille avastamiseni me alles oleme jõudmas. Kuidas seda protsessi kiirelt ja efektiivselt töövooliselt lahendada? Tänasest kogemusest konkreetsete projektide näidetel.

Vaiko Veeleid (3Di, projektijuht) / Taavi Liiv (TuLiTec OÜ, projektijuht)

09 Arhitektuurse ehitusprojekti koordineerimisest konkreetse projekti näitel.

Meelis Vanker (Hüperruum OÜ, arhitekt; Usesoft AS, Revit koolitaja)

10 Praktilistel näidetel ventilatsioonisüsteemide projekteerimisest Autodesk Revitis.

Karli Aau  (Usesoft, Revit MEP spetsialist; Infragate Eesti AS, KVJVK-insener/BIM-koordinaator)

Esinejad

Hendrik

Hendrik Park

Usesoft AS, Digitaalehituse konsultant

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, ehitusinsener, MSc

Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS. Varasemalt on töötanud ühes Eesti IT start-up ettevõttes (build.works Technologies OÜ), objektijuhina (KVL Ehitus OÜ) ja ka projekteerimise projektijuhina (Novarc Group AS).

Põhiliseks huvialaks ongi ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused. On osalenud ka erinevates digitaalehituse alastes arendustöödes, muuhulgas Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 tegevustes kaasalöömise läbi.

ivo-jaanisoo-sqr.png

Ivo Jaanisoo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Ehitustegevuse valdkonnajuht

CV

Haridus: Chalmers University of Technology
MSc, Design and Construction Project Management
VIA University College
B.Sc, Architectural Technology and Construction Management

Ivo on pühendunud Eesti ehitussektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele.

Rootsis omandatud ehitusjuhtimise ja Taani ehituskonstruktori hariduse baasil tegeleb Ivo Eesti ehitusvaldkonna poliitika kujundamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Sellele eelnevad arendustegevused ehitiste tehaselise tootmise valdkonnas ettevõttes Kodumaja AS ja ehitiste projekteerimise ning projekteerimise juhtimise kogemus peamiselt Põhjamaade turgudele.

jonas-kramer-sqr.png

Jonas Kramer

Autodesk Cloud Sales Executive
AEC, Nordic, Baltic & Poland

CV

Jonas at Autodesk helping the AEC industry to become more successful with reducing risk, cost, waste and increase margin, safety, quality, sustainability, cash flow with Cloud solutions.

Prior Autodesk, Jonas has +25 years’ experience in Digitalization in the Manufacturing-, Electronic and High Tech-, Power-, Medical device-, Automotive- Industry with PLM (Product Lifecycle Management) solutions.

aivars-alt2-sqr

Aivars Alt

OUN OÜ, BIM entusiast;
TTK Ehitusinstituudi direktor

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, MSc ja Tallinna Tehnikakõrgkool

Aivars töötas peale õpinguid üheksa aastat betoonitöid teostavas ettevõttes. Sellest ajast alates on ta kasutanud 3D mudeleid oma igapäeva töös suhtlemaks klientide ja partneritega. Selleks kasutas ta peamiselt Autodeski tarkvarasid. 2009. aastal asus Aivars tööle Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõuna, kus ta võtab aktiivselt osa BIM arendusprojektidest ning korraldab BIMi tutvustavaid üritusi Eesti ehitussektoris tegutsevatele osapooltele. Alates aastast 2018 on ta TTK ehitusinstituudi direktor.

Tema peamised huvid seoses BIM-ga on seotud energia analüüside, laserskaneerimise ja arhitektuurse modelleerimisega.

2011. aastal asutas Aivars koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.

EkkePiirisild-sqr

Ekke Piirisild

Autodesk Inc,
Autodesk Inc, Technical Solutions Executive

CV

Haridus: The University of Sheffield, Structural Engineering & Architecture, RIBA I, MEng

Ekke on Autodesk Construction Solutions Euroopa müügi- ja äristrateegia meeskonna spetsialist. Olles töötanud nii kodumaisete kui ka rahvusvaheliste arhitektide, inseneride ja ehitajate meeskonnas.

Ekke peamisteks eesmärkideks on olnud uue töömeetodite ja tehnoloogiliste lahenduste nagu pilvetarkvara, virtuaal-ja liitreaalsus ning BIM väljatöötamine ja rakendamine.

Autodeski meeskonnas aitab Ekke kokku tuua inimesed, protsessid ja andmed, et vähendada ehitusprojektide riske, suurendada efektiivsust ja parandada kvaliteeti läbi integreeritud tarkvaralahenduste.

kristel-u

Kristel Uibo

Usesoft AS,
Projektijuht

CV

Haridus: Lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises.

Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega.

Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

kadi-metsamaa-sqr.png

Kadi Metsmaa

Esplan OÜ, CEO

CV

Kadi on juhtinud viimased viis aastat kiiresti kasvavat ehituskonsultatsiooniettevõtet ESPLAN, kellest on kujunenud suurimaid hoonete projekteerijaid Eestis. Eesmärgiks on kujundada traditsiooniline projekteerimine ümber efektiivseks ja digitaliseerituks ning olla selles vallas suunanäitaja.

Kadi osaleb aktiivselt digitaalehituse klastri töös ja on juhtpartneriks Andmete töögrupi PowerBI arendusprogrammis.

oliver-moldre-sqr.png

Oliver Möldre

ARX Süsteemid OÜ, tarkvaraarendaja

CV

Haridus: TTÜ informaatika õpingud

ARX Süsteemid OÜ, tarkvaraarendaja, valdavalt seotud ehitusliku projekteerimise ja tootmise valdkondadega, põhilised kliendid on projekteerimisbürood ja majatootjad.

AutoCAD’i programmeerimisega tegelenud aastast 2004, Revit’iga aastast 2016.

Ingmar_Aija

Ingmar Aija

InfraBIM OÜ juhatuse liige;
Usesoft AS, InfraBIM konsultant

CV

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajandus, MSc

Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste taristu alaste projektide visualiseerimisele.

Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant.

Aastate jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara.

TaaviLiiv2

Taavi Liiv

TuLiTec OÜ, projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool ja eriala Hoonete ehitus

Taavi on töötanud objektijuhina erinevatel suurtel infraehituse projektidel nagu Tallinna Lennujaama Trammiliini ehitus. Täna on ta TuLiTec-i meeskonnas keskendunud kvaliteetse ehitusinfo juhtimise ja BIM töövoo pakkumisele alates BIM objektist kuni teostusmudelini.

VaikoVeeleid-sqr

Vaiko Veeleid

3Di
projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat.

Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

meelis-vanker-sqr

Meelis Vanker

Usesoft AS, Revit koolitaja;
Hüperruum OÜ, arhitekt

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusarhitektuuri eriala, Tallinna Tehnikaülikool, ehitustehnika eriala Volitatud arhitekt, tase 7

Arhitekt ja osanik firmas Hüperruum OÜ ning projekteerimistarkvara Revit spetsialist ja koolitaja Usesoft AS koolituskeskuses, Autodesk Certified Instructor.

Teinud koostööd mitmete Eesti arhitektuuribüroodega (Kadarik, Tüür Arhitektid, Agabus Arhitektid jt) arhitekti ja BIM-koordinaatorina ning Revit konsultandina.

KarliAau-sqr

Karli Aau

Usesoft AS, Revit MEP spetsialist;
Infragate Eesti AS, KVJVK-insener/BIM-koordinaator

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikooli kütte- ja ventilatsiooni magistrikraad; Aalborgi Ülikool magistrikraad; Tallinna Tehnikakõrgkool, rakenduskõrgharidus

Karlil on veemajanduse valdkonna magistrikraad Aalborgi Ülikoolist ja KVJ valdkonna magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Oma BIM teekonda alustas ta modelleerijana Eesti-Kanada firmas Ehvert Mission Critical, kust sai esimese praktilise kogemuse 3D mudelis tehnovõrkude projekteerimises.

Alates 2015 aastast liitus ta Novarc Group AS-ga, kus tegeles inseneri/BIM-koordinaatoriga ning sama ametiga jätkas alates 2018a. Endover KVB-s. Tänasel päeval töötab ta Infragate Eesti AS-is KVJVK inseneri/BIM-koordinaatorina. Tema põhifookus on endiselt tehnosüsteemidel.

Galerii

Küsimused ja lisainfo

Hendrik Park
Usesoft AS

[email protected]
+372 630 5105

HendrikPark