Konto

Tootedisaini digipädevuse komplektkursus Inventori baasil

1 840 + km

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Inventor tarkvaraga. Tutvutakse tugevusarvutuste ja modelleerimist kiirendavate töövoogudega Inventoris (eelkõige metallkonstruktsioonide ja mööbli valdkonnas).Vaadeldakse Fusion 360 pilvetehnoloogia plusse Inventori kasutajale: tugevusarvutuse moodul, piltide renderdamine ja konstruktsioonide optimeerimist (generative design). Õpitakse jääke optimeerivast tootmise ettevalmistamist Inventoriga (Inventor Nesting). Samuti antakse ülevaade ülevaade CAD tarkvara andmehaldusest Autodesk Vaulti-ga.

Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab vajalikud oskused toote disainimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja omandab tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Inventor tarkvaraga. Tutvutakse tugevusarvutuste ja modelleerimist kiirendavate töövoogudega Inventoris (eelkõige metallkonstruktsioonide ja mööbli valdkonnas).Vaadeldakse Fusion 360 pilvetehnoloogia plusse Inventori kasutajale: tugevusarvutuse moodul, piltide renderdamine ja konstruktsioonide optimeerimist (generative design). Õpitakse jääke optimeerivast tootmise ettevalmistamist Inventoriga (Inventor Nesting). Samuti antakse ülevaade ülevaade CAD tarkvara andmehaldusest Autodesk Vaulti-ga.

Kursuse esimene osa – Inventor baaskursus – annab tervikliku nägemuse toote disainimisest Inventori abil.
Inventor baaskursuse õppekava

Kursuse teine osa – Modelleerimise erikursus Inventor tarkvaraga – tutvustab modelleerimist kiirendavaid töövoogusid Inventoris (eelkõige metallkonstruktsioonide ja mööbli valdkonnas).
Modelleerimise erikursus Inventor tarkavaraga õppekava

Kursuse kolmas osa – Tugevusarvutused Inventoris – tutvustab Autodesk Inventor Professional tugevusarvutuste moodulit.
Tugevusarvutused Inventoris õppekava

Kursuse neljas osa – Fusion 360 Inventori kasutajale – annab ülevaate Fusion 360 pilvetehnoloogia plussidest Inventori kasutajale: tugevusarvutuse moodulist, piltide renderdamisest ja konstruktsioonide optimeerimismudelist (generative design).
Fusion 360 Inventori kasutajale õppekava

Kursuse viies osa – Jääkide optimeerimine Inventor tarkvaraga – annab ülevaate jääke optimeerivast tootmise ettevalmistamisest Inventoriga (Inventor Nesting).
Jääkide optimeerimine Inventor tarkvaraga õppekava

Kursuse kuues osa – Autodesk Vault baaskursus – eesmärgiks on anda ülevaade andmehaldusest Autodesk Vaulti tarkvaraga.
Autodesk Vault baaskursus õppekava

Kursuse lõpetanu:
• oskab kasutada Autodesk Inventor kasutajaliidest;
• oskab modelleerida lihtsaid geomeetrilisi objekte ja 3-mõõtmelisi detaile;
• oskab luua koostusid ja kasutada standardsete osade kataloogi;
• oskab modelleerida lihtsaid painutatud detaile;
• oskab luua lahkvaateid;
• oskab mudelitest genereerida joonisele vaated ja need mõõtmestada;
• oskab kasutada keevisraamide moodulit;
• oskab modelleerida keevisraame;
• oskab kasutada keeviskonstruktsioonidest tulenevaid jooniste tegemise võimalusi Inventoris;
• oskab kasutada projekteerimise automatiseerimise vahendeid iPart, iAssembly, MultiBody Part;
• teab FEM arvutusmudelite koostamise põhialuseid;
• teab, kuidas valida arvutusmeetodeid;
• oskab tugevusarvutusi ette valmistada;
• oskab genereerida lõplikest elementidest koosneva võrgu (Mesh);
• teab arvutustulemuste analüüsimise vahendeid;
• oskab arvutustulemustest luua raporti;
• oskab kasutada Autodesk Fusion 360 kasutajaliidest ja pilvelahendust;
• tunneb generatiivse disaini töökeskkonda;
• oskab ette valmistada topoloogia optimeerimise lähteülesannet;
• oskab arvutada generatiivse disaini mooduliga;
• teab arvutustulemuste analüüsimise vahendeid;
• oskab teostada pilves tugevusarvutust lineaarse staatilise arvutuse näitel;
• oskab teha mudelist renderdatud pilte;
• oskab kasutada Inventor Nesting liidest;
• oskab määrata toorikut;
• oskab teha lehepaigutuse arvutust (Study);
• oskab koostada raportit;
• oskab lehepaigutuse arvutustulemused eksportida (dwg joonisesse või Inventori 3D mudelisse);
• tunneb Autodesk Vault arhitektuuri ja Vault kasutajaliidest;
• teab, kuidas kasutada Vault projekti faili;
• teab, kuidas kasutada versioonihaldust;
• teab, kuidas vaadata failide kuuluvust;
• oskab kasutada Autodesk Vault Project Explorer-it;
• oskab konfigureerida Autodesk Vault Explorer kasutajaliidest;
• oskab andmeid otsida, sorteerida ja filtreerida;
• oskab kasutada Vault Add-in menüüd Inventoris;
• oskab faile andmebaasi lisada ja sealt välja võtta;
• oskab kasutada failide elutsüklit;
• oskab andmeid kopeerida (Copy Design);
• oskab printida komplekte.

Sihtrühm
Koolitus on mõeldud tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes projekteerimisega, joonestamisega ja toote dokumentatsiooni koostamisega seotud töötajatele. Samuti muu inseritööga kokkupuutuvatele või sellest huvituvatele inimestele. Eeltingimuseks on Microsoft Windows keskkonna baasteadmised ja praktiline arvuti kasutamise kogemus.

Kursuse sisu
Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Inventor baaskursus

1. Parameetrilise 3D CAD põhiteadmised
2. Autodesk Inventor kasutajaliides
2. Projekti fail
4. Detailide modelleerimine
5. Koostude modelleerimine
6. Disaini muutmine ja parandamine
7. Standardsete osade kataloog
8. Jooniste vormistamine ja BOM tabelid
9. Lahkvaated
10.Painutatud detailide modelleerimine
11.Keevisraamide modelleerimine

Modelleerimise erikursus Inventor tarkvaraga

1. Keevisraamide modelleerimine
• Standardsete profiilide kasutamine keeviskonstruktsioonides
• Disaini muutmine ja parandamine
• Keeviskonstruktsioonidest jooniste vormistamine
2. 3D modelleerimine kasutades Multibody Part töövoogu;
3. Detaili konfiguratsioonide loomine iPartiga;
4. Koostu konfiguratsioonide loomine iAssemblyga;

Tugevusarvutused Inventoris

1. CAD tarkvaras lõplike elementide meetodil arvutuste põhialused
2. Arvutusmudelite koostamise põhimõtted
3. Arvutusmeetodi valik ja seaded
4. Lõplikest elementidest koosneva võrgu (Mesh) loomine
5. Konstruktsiooni optimeerimine parameetrilise tabeli abil
6. Tulemuste analüüsimine
7. Raportite koostamine

Fusion 360 Inventor kasutajale

1. Fusion 360 kasutajaliides ja pilvekeskkond;
2. Generatiivse disaini töökeskkond;
3. Algtingimuste määramine;
4. Topoloogia optimeerimine generatiivse arvutusega;
5. Tulemuste maatriks;
6. Tugevusarvutus (lineaarse staatilise arvutuse näitel);
7. Visualiseerimine (piltide renderdamine).

Jääkide optimeerimine Inventor tarkvaraga

1. Lehepaigutuse (Nest) dokumendipõhi;
2. Nesting arvutuse ettevalmistamine;
3. Tooriku seadistamine;
4. Nesting arvutus;
5. Raporti koostamine;
6. Andmete eksport.

Autodesk Vault baaskursus

1. Autodesk Vault ülevaade;
2. Sisse/ välja logimine;
3. Vault projekti fail;
4. Autodesk Vault kasutajaliides ja selle konfigureerimine;
5. Vaulti Add-in menüü Inventoris;
6. Failide väljavõtmine ja lisamine andmebaasi;
7. Versioonihaldus (failide ajalugu ja versioonid);
8. Failide kuuluvus (Where Used ja Uses);
9. Andmete otsimine, sorteerimine ja filtreerimine;
11.Failide elutsükli kasutamine;
12.Andmete kopeerimine (Copy Design);
13.Komplektide printimine.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Instruktorid

Tõnis Ots

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor / DoWisely OÜ, konsultant

Haridus: Tõnis on erialalt diplomeritud mehaanikainsener. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Tõnis omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Tema parimad teadmised on Autodeski mehaanika tarkvaradest Inventor, Vault, Autocad ja Fusion 360.