Konto

AutoCAD algõppe e-kursus

AutoCAD e-algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCAD-iga kokku puutunud. Kursus koosneb videojuhenditest, harjutustest ja enesekontrolliküsimustest ning annab esmased oskused AutoCAD-i käsitlemiseks. Salvestatud materjali on 3 tunni ulatuses, aga materjali korralikuks omandamiseks peaks arvestama paari päevaga. Kursus viiakse läbi AutoCAD 2015 baasil ning kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Kõikide õppetundide, harjutuste ja testide läbimisel väljastatakse ka tunnistus.

Moodulid

Massive Presence Website