Konto

Komplektkursus – AutoCAD alg + 2D + 3D

1 076 + km

AutoCADi komplektkursuse läbinud kuulaja valdab töövõtteid nii tasapinnalise (2D) kui ruumilise (3D) jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks AutoCADis. Soovi korral saate kaasa tasuta AutoCAD e-algkursuse!

Lisainfo

Kursuse maht

Täiendõppe punktid

22,5 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d

Läbiviimise koht

,

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse esimese osa – AutoCAD algkursuse – eesmärgiks on anda esmane ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning valmistada kuulajad ette AutoCADi põhikursuse läbimiseks, et vältida seal takerdumist ning võimaldada keskenduda põhikursusel käsitletavatele teemadele. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Vaata AutoCAD algkursuse õppekava

Kursuse teise osa – AutoCAD 2D põhikursuse – eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, blokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Vaata AutoCAD 2D põhikursuse õppekava

Kursuse kolmanda osa – AutoCAD 3D kursuse – eesmärk on tutvuda AutoCADi ruumilise joonestamise vahenditega, nende liigituse ja kasutamisega.

Vaata AutoCAD 3D kursuse õppekava

Kursuse lõpetanu:
– omab ülevaadet AutoCADi töökeskkonnast;
– oskab kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
– oskab kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is;
– oskab seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid;
– oskab kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus);
– oskab opereerida kihtidega;
– oskab seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki;
– oskab tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida;
– oskab luua ruumilisi objekte n-ö tühjalt kohalt, alustades kohe 3D ruumist, või lähtudes olemasolevatest tasapinnalistest kontuuridest, nagu plaanid ja vaated;
– oskab luua objekte erinevate vahenditega: võrkpinnad, surface-tüüpi pinnad ja kehad;
– oskab luua plastseid vorme Mesh- ja NURBS-tüüpi pindade abil;
– on tutvunud nii üksikobjektide (mehaanilised detailid, sisustuselemendid) kui ka ruumide ja hoonete modelleerimisega.

Sihtrühm
AutoCADi komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCAD’iga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada ning soovivad tarkvara tasapinnalise (2D) ja ruumilise (3D) joonestamise võimalustest ka põhjalikumat ülevaadet. Eelduseks on Windows-keskkonna elementaarne valdamine.

Kursuse sisu
Kursus toimub AutoCADi baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Ülesannete rõhk on peamiselt ehituslikel joonistel. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitatakse alla laadida AutoCAD 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab harjutamist „kodus“ jätkata.

Kursusel läbitavad teemad:

AutoCAD algkursuse programm

Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)

Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel

Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus

Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk

Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

AutoCAD põhikursuse programm

Joonestamine kihtidel

Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine

Jooniste lugemine; info jooniselt.

Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad

Plokid ja nende redigeerimine

Välisviited (Xrefid)

Viirutused

Hoone plaani ja vaadete koostamine

Jooniste sätestamine väljatrükiks

AutoCAD 3D kursuse programm

AutoCADi 3D keskkond: liidese (interface) kohandamine ruumiliseks joonestamiseks.

Orienteerumine ruumis: koordinaatsüsteemid, vaated, kuvastiilid.

Ruumiliste objektide liigid: jooned, pinnad, kehad.

Jooned ruumis: 3D liitjooned, tavalised jooned, splainid. Kõrgendusega (Thickness) kontuurid.

2D modifitseerimisvahendite kasutamine ruumis (Move, Copy, Rotate jne.) Uued 3D vahendid (3D Rotate, 3D Move).

Pinnad: vana tüüpi pinnad – võrkpinnad (Meshes). Pindade primitiivid, pindade loomine kontuuride abil. Pindade modifitseerimine.

Kehad (3D solids) ja uut tüüpi pinnad – Surfaces. Kehade primitiivid. Kehade loomise vahendid: Extrude, Sweep, Loft, Revolve, Thicken.

Kehade modelleerimine mudeliloogika funktsioonide (Boolean) abil. Kehade lõikamine.

Kehade modifitseerimine tahkude abil (Solid Editing).

Vahendid tasapinnaliste kujutiste loomiseks kehadest: lõikepind (Section Plane), tasapinnaline vaade (Flatshot), automatiseeritud vaatevahendid (Solview ja Soldraw).

Jaak Aavik/Hele Järv/Kadri Maikov

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor:
Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Tutvu ka ettevõtte andmetöötlustingimustega.

OK