Konto

Komplektkursus – AutoCAD alg + 2D + Civil 3D

1 052 + km

Kursus annab vajalikud oskused teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja valdab töövõtteid nii tasapinnalise (2D) jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks AutoCADis ning omandab Civil 3D tarkvaraga inframudeli koostamise baasoskused. Soovi korral saate kaasa tasuta AutoCAD e-algkursuse!

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse esimene osa – AutoCAD algkursus – annab esmase ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning valmistab kuulajad ette AutoCADi põhikursuse läbimiseks, et vältida seal takerdumist ning võimaldada keskenduda põhikursusel käsitletavatele teemadele. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Vaata AutoCAD algkursuse õppekava

Kursuse teise osa – AutoCAD 2D põhikursuse – eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, blokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Vaata AutoCAD 2D põhikursuse õppekava

Kursuse kolmanda osa – Autodesk Civil 3D baaskursuse – eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Vaata Civil 3D baaskursuse õppekava

Kursuse lõpetanu:
– oskab kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
– oskab kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is;
– oskab seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid;
– oskab kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus);
– oskab opereerida kihtidega;
– oskab seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki;
– oskab tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida;
– omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
– omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
– omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest;
– omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest;
– oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
– oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit;
– oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt;
– oskab koostada pikiprofiili;
– oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega.

Sihtrühm
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCAD’iga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada ning soovivad tarkvara tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest ka põhjalikumat ülevaadet. Samuti on kursus mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada Civil 3D töövõtteid ja baasteadmisi. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursus toimub AutoCADi ja Civil 3D baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Ülesannete rõhk on peamiselt ehituslikel joonistel. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitatakse alla laadida AutoCAD 30 päevane tasuta prooviversioon ja Civil 3D 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab harjutamist „kodus“ jätkata.

Kursusel läbitavad teemad:

AutoCAD algkursuse programm

• Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
• Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
• Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
• Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
• Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

AutoCAD põhikursuse programm

• Joonestamine kihtidel
• Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine
• Jooniste lugemine; info jooniselt.
• Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad
• Plokid ja nende redigeerimine
• Välisviited (Xrefid)
• Viirutused
• Hoone plaani ja vaadete koostamine
• Jooniste sätestamine väljatrükiks

Civil 3D baaskursuse programm

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:
• Mall-jooniste ja stiilide kasutamine;
• Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Töö erinevate andme/failiformaatidega:
• IFC, LandXML, GIS;
• Revit, Infraworks, Infrakit;
• Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine;
– Maapinnapinnamudel(GEOTIFF)
– Ortofoto (ECW)
– Punktipilved (LAZ,LAS)
– Katastripiirid (Esri SHP).

Modelleerimine ja vaated:
• Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest;
– Geoaluselt
– Mõõdistusandmetest
– Punktipilvest
– 2D geoaluselt
• Pikiprofiili koostamine;
– Trassitelje koostamine
– Projektse profiili koostamine.

Andmete jagamine:
• LandXML ja IFC failide eksport;
• Joonise jagamine veebivaaturi kaudu.

Jaak Aavik/Hele Järv/Kadri Maikov/Ingmar Aija

AutoCADi kursust juhendavad Autodeski poolt atesteeritud instruktorid:
Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

Civil 3D baaskursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor:
Ingmar Aija on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Tutvu ka ettevõtte andmetöötlustingimustega.

OK