Konto

Allahindlus!

Revit MEP baaskursus

672 537 + km

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised VK ja KVJ võrkude projekteerimiseks Revit tarkvaraga.

Laos

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Palun märka!

Toote kirjeldus

Kursuse sisu
Kursuse eesmärk on anda baasteadmised VK ja KVJ võrkude projekteerimiseks Revit tarkvaraga. Kursuse lõpetanu on võimeline alustama iseseisvat tehnovõrkude projekteerimist Revit tarkvaraga. Õpetatavad võtted ning teadmised kinnistatakse koha peal läbi iseseisva harjutamisega. Lisaks jagatakse peale igat päeva ka kodune ülesanne, mille kohta on võimalik nädala jooksul tagasisidet saada.

Vaata õppekava

Kursuse õpiväljundid
Kursuse lõpetanud on võimeline:
• alustama KVVK võrkude projekteerimisega Reviti MEP programmis (oskab üles seada uut template-i, saab aru shared parameetrite ja project parameetrite kasutamisest, view templatede kasutamisest);
• koostama projektdokumentatsiooni Revit MEP programmis (korruseplaanid, mahud, lõiked, isomeetriad, dwg-failid, IFC-failid);
• töötama ühises tsentraalmudelis;
• alustama üleminekut MagiCAD for AutoCAD versioonilt üle MagiCAD for Revit versioonile;
• valmis projekti Revitiga läbi vaatama ja sealt infot välja võtma või muutma.

Sihtrühm
VK ja KVJ insenerid, BIM-insenerid ja eriosade projektijuhid. Kursusel osalemise eelduseks on arvuti kasutamise baasteadmised. Varasem Reviti kasutamise kogemus ei ole eelduseks ega takistuseks.

Kursusel läbitavad teemad:

I OSA
Reviti MEP lühitutvustus:
• võrdlus AutoCAD-iga;
• tsentraalmudeli põhimõtted;
• MagiCAD ja Revit.
Projekti üles seadmine ja ettevalmistamine:
• uue projekti ja template-i loomine;
• levelite defineerimine;
• mudeli nullpunkti defineerimine;
• vaadete loomine (plaanid, lõiked, 3d vaated);
• title block-ide lisamine;
• süsteemide defineerimine;
• joonetüübid; mechanical settings;
• project parameters ja Shared parameters;
• mudelite linkimine (arhitektuur, konstruktsioonid).

II OSA
Projekteerimine ja modelleerimine Revitis:
• survetorustike modelleerimine;
• kanalisatsioonitorustike modelleerimine;
• ventilatsioonikanalite modelleerimine;
• family-te lisamine ja muutmine; ühendused;
• dimensioneerimisvõimalused Revit MEP-iga (Ventkanalite dimensioneerimine, veetorustiku dimensioneerimine);
• eritooted (rennid; pumplad; püüdurid jmt);
• tootjate pluginad (Systemair; Lindab etc).
Vastuolude kontroll
Jooniste vormistamine:
• tag-id, nende muutmine, lisamine;
• mõõtketid, lisamine;
• legendid; tingmärgid;
• printimine (pdf; paber);
• eksportimine (dwg; ifc).

III OSA
Näidisprojekti tegemine ja template-i katsetamine väiksema projekti peal

Karli Aau

Karli Aau (Msc Water and environment, Aalborg University 2012; Msc Küte ja ventilatsioon, TTÜ, 2019) Diplomeeritud VK-insener tase 7; Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website