Konto

Autodesk Civil 3D baaskursus

480 + km

Kursuse vältel omandatakse esmased töövõtted infra-rajatiste projekteerimiseks mõeldud Autodesk Civil 3D tarkvaraga ning õpitakse koostama pinnamudelit.

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Palun märka!

Toote kirjeldus

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Vaata õppekava ja loe intervjuud juhendajaga.

Kursuse lõpetanu:
– omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
– omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
– omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest;
– omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest;
– oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
– oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit;
– oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt;
– oskab koostada pikiprofiili;
– oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega.

Sihtrühm
Kursusele on oodatud kõik, kes alustavad Civil 3D tarkvara kasutamisega. Geodeedid, projekteerijad, projektijuhid ja teised taristu ehitusvaldkonna spetsialistid. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

Kursuse sisu
Koolitusel tutvume tarkvara põhifunktsioonide ja – võimalustega. Vaatame kuidas kasutada Civil3D tarkvaraga tehtud jooniseid ja mudeleid. Kasutame Maa-ameti avaandmeid ja geodeesiast saadavaid andmeid et teha lihtsaid näiteülesandeid. Tutvume avatud failiformaatide *.landXML ja *.IFC loomise ja kasutamisega. Koolitusel kasutame Digitaalehituse Klastri, InfraBIM töörühma poolt koostatud mall-joonist/alusfaili.

Kursusel läbitavad teemad:

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:
• Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine;
• Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Töö erinevate andme/failiformaatidega:
• IFC, LandXML, GIS;
• Revit, Infraworks, Infrakit;
• Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine;
– Maapinnapinnamudel(GEOTIFF)
– Ortofoto (ECW)
– Punktipilved (LAZ,LAS)
– Katastripiirid (Esri SHP).

Modelleerimine ja vaated:
• Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest;
– Geoaluselt
– Mõõdistusandmetest
– Punktipilvest
– 2D geoaluselt
• Pikiprofiili koostamine;
– Trassitelje koostamine
– Projektse profiili koostamine.

Andmete jagamine:
• LandXML ja IFC failide eksport;
• Joonise jagamine veebivaaturi kaudu.

Hea koolitus. Loodan edaspidi kasutada saadud teadmisi oma töös.
Kalmer (osales kursusel 2021)

Sain väga palju uusi nippe ja teadmisi antud koolituselt.
Kersti (osales kursusel 2021)

Õppejõud oli väga professionaalne ja tundis tarkvara hästi. Samuti saime koolituse käigus lahendused oma igapäevatöös ette tulnud probleemidele .See aitas õpitud oskusi hästi kinnistada.
Priit, Tallinn (osales kursusel 2021)

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Instruktorid

Ingmar Aija

Infrakit OÜ, juhatuse liige Usesoft AS, tarkvara konsultant

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajanduse eriala. Ingmar on töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 10 aasta. Visualiseerinud InfraBIM OÜ ettevõttega enamuse Eesti viimase 10 aasta suurematest taristuprojektidest. Täna toimetab Ingmar Infrakiti tarkvara platvormiga, aidates taristu ehituse protsesse digitaliseerida.

Sulle võib meeldida ka…