Konto

what-is-revit-02

Revit 2024 uuendustest

Revit 2024 uuendustest

Uues versioonis on põhjalikult muudetud maapinna töövahendit ning tehtud mitmeid muid täiendusi töö lihtsustamiseks.

Hea lugeja,

Mul on suur rõõm tutvustada sulle täiesti uut Revitit, mis kannab aastanumbrit 2024, mis, nagu ma kahtlustan, ei ole käesoleva aasta number.

Aga lähme asja kallale. Keskendun peamiselt üldistele ning arhitektuursetele töövahenditele. Eriosade täiendusi selles artiklis ei kajastata.

Seekordses versioonis on arhitektidele üks väga oluline uuendus, mis peaks rõõmustama nii suuri kui väikeseid Reviti kasutajaid. Lisaks on terve rida pisemaid täiendusi, mis panevad elevusest õhetama need, kel kaminasimsil kalli inimese pildi kõrval Reviti kullatud logo ilutseb. Ühesõnaga räägin endast ja oma mõttekaaslastest.

Aga üks asi korraga.

Peamised 2024 versiooni uuendused

Näidisfailid (Sample Files)

Kui avad Revit 2024 esimest korda, märkad kindlasti, et muutunud on pakutavate näidisfailide nimistu. Olgem ausad – see veider eramulaadne toode eelmistes versioonides pigem peletas, kui kutsus Revitit kasutama.

No ütleme otse välja – oli peletis. Seekord on aga loodud üks täiesti tõsiseltvõetav põhjalik projekt, mis presenteerib adekvaatselt Reviti võimalusi (ja ka võimatusi).

Esindatud on ka kõik eriosad – konstruktiivne mudel, elekter, küte, vent, vesi, kanal -, mis koondatud ka üheks tervikuks. Esmapilgul tundub paljulubav, ilmselt peab seda natukene uurima, et täpsemat hinnangut anda.

Baasfailid(Template Files)

Uuenenud on ka baasfailid. Varasemalt olid baasfailid iga valdkonna kohta eraldi, seekord on see kõik koondatud ühte faili, eraldi baasfail on vaid meeter- ja tollimõõdustiku jaoks.

Baasfailis on ette valmistatud rida kuvasid, jooniselehtesid, tähiseid, materjale, fondid tunduvad olevat normaalsemas mõõdus jms.

Kõik see on äärmiselt tänuväärne, eriti arvestades tõika, et maailmas ei leidu projekteerijat, kes seda baasfaili oma töös kunagi kasutama hakkaks.

Dark Theme

Autodesk teab, et universumis peab valitsema tasakaal. Seega tegi ta võimalikuks valida tervele rakendusele Dark Theme ning lisaks saab töölaua tausta valida eraldi nupust View > Canvas Theme.

Väga õige! Kõik ei tahagi olla head poisid. Vali Luke või vali Anakin!

Uuenduse on saanud ka kõik ikoonid, mis on muutunud askeetlikumaks. Ikoonimeistrite osakond on Autodeskis alati kõige usinam ja valmis igas versioonis midagi uut pakkuma. See on neist nii hoolitsev – pakkuda projekteerijatele just neid uuendusi, mida me kõige rohkem vajame…

Revit 2023

Revit 2024

Toposolids

Taevane õnnistus on sülle langenud! Maapinna töövahend sai uuenduse. Jõudsin selle ära oodata ja ma pole isegi veel mitte seitsmekümnenegi!

Kõik me teame, et maakera – see on lihtsalt üks õhukese koorikuga kaetud kera, mis on seest tühi ning seespool kõnnivad ringi dinosaurused ja üks silmaklapiga suslik. Seda teadis ka Autodesk ning programmeeris maapinna töövahendi, millega sai teha igasuguseid huvitavaid asju, ainult mitte maapinda.

Hiljem tuli välja, et maakoor on siiski veidikene paksem ning et dinosaurused pole ehitustehnilisest seisukohast üldsegi olulised, kuna eelistavad pigem väheasustatud piirkondi. Nii saimegi endale täiesti uue töövahendi – toposolid!

Toposolid pole tegelikult päris uus ja innovaatiline lahendus. Põranda töövahend on nüüd lihtsalt teise nupu alla kopeeritud.
Toposolidi loomiseks käivita Massing & Site > Toposolid (see tähendab, sama koha pealt, kus varem asus Toposurface, mida enam ei eksisteeri).

Revit 2023

Revit 2024

Maapind luuakse sisuliselt identsel viisil põrandaga – joonistades kinnise kontuuri.

Maapinna kõrguste redigeerimine käib samal viisil, kui põranda või katuse äravoolukallete modelleerimine – punktide või joonte lisamise abil.

Olemas on ka võimalus Pick Supports – juhuks, kui peaks selguma, et tegelikult on maakera lapik, mis toetub neljale elevandile, mis omakorda seisavad kilpkonna seljas, kes hõljub mööda universumit, otsides liigikaaslast, et sellega paarituda.

Muide, punktide lisamisel saab valida kõrguse baasiks kõiki projektis defineeritud koordinaatsüsteeme. See ei ole siiski uus leiutis, vaid ilmus põranda ja katuse töövahendite puhul valikusse juba eelmise versiooniga.

Maapinna element on kihiline tarind sarnaselt põrandale. Kihid on näha lõikes.

Samakõrgusjoonte sätteid saab määrata elemendipõhiselt. Varasemates versioonides sai määrata vaid üldsätted, mis rakendusid kõikidele maapinna elementidele.

Subregioni asemel on Subdivide, millega saab maapinnale lisada teisi katendeid, näiteks teede ja platside loomiseks. Nupp ilmub maapinna selekteerimisel nupuribale. Elemendi loomine toimub samal põhimõttel kui varem, kuid tekkival kihil on paksus.

See on väga tore, ainult et keegi unustas Autodeskile öelda, et sageli projekteeritakse sõiduteed ümbritsevast maapinnast veidi madalamale – kihile ei saa lisada negatiivset paksust, samuti ei saa kihti teha nullpaksusega.

Maapinna element kuvab nüüd materjali viirutusi, täpselt nagu põrand. Unistus asendiplaani koostamisest Revitis on astunud jälle sammukese reaalsusele lähemale.

Poolkogemata õnnestus programmeerijatel jätta toposolidile Slab Edge lisamise võimalus, kuid ei maksa veel hõisata – see näib töötavat vaid horisontaalse serva puhul ning Subdivisioni puhul see ei tööta üldse. Niisiis, äärekivi tegemiseks peab jätkuvalt Railingu töövahendit kasutama.

Building Pad – see keskaegne piinariist on saadetud pensionile. Augu lõikamine maapinna sisse käib nüüd massielemendi või In-Place-Model elemendi abil. Samuti töötab Cut töövahend nüüd mitmesuguste kategooriate puhul, mis tähendab, et maapinnast saab välja lõigata seinu, põrandaid, teisi maapinna tükke jms.

Kõik see kokku tähendab seda, et maapinda saab nüüd tekitada veekogusid, eenduvaid kaljusid, tunneleid jms ehk siis teisisõnu – nüüd saab selle töövahendiga modelleerida maapinda

Textures visuaalstiil

Lisandunud on uus visuaalstiil, mis kannab nime Textures. Mis see on? Realistic View tegi lapse Consistent Colors stiiliga. Valgus-vari ja joonegraafika on võetud Consistent Colors stiililt, kuid materjalide pinnad on asendatud rendermapiga. Esmapilgul paneb õlgu kehitama, kuid tegelikult, kui järele mõelda, võimaldab see luua päris esinduslikke presentatsioonimaterjale, näiteks arh-võistluse tarbeks.

Consistent colors

Realistic

Textures

Muudatuste spetsifitseerimine

Muudatuste nimekirja Revitist välja saada oli varem sama keeruline, kui smugeldada elevant üle Põhja-Korea piiri. Nüüd on lisandunud võimalus teha tabel (Schedule) kategooria Revision Clouds elementidele.

Jah, arvasid õigesti – nalja hakkab saama siis, kui oled joonistele lisanud muudatused, millel pilvekest pole. Selliste muudatuste tabelis kuvamiseks tuleks teha üks liba-joonis, kuhu laod kõik pilvekesed, mida soovid spetsi saada. Seega jah, elevanti enam ei pea smugeldama, aga asi on lihtne nagu KredExi toetuse saamine – põhimõtteliselt võimalik, aga…

Color Books

Nüüd saab värvide määramisel valida RAL kataloogi. Iga arhitekt kiljatab selle peale rõõmust!

Viirutuste joondamine

Viirutuste joondamine katuste/põrandate puhul peale kallete modelleerimist oli sageli tüütu. Iga pind tuli käsitsi ära joondada. Nüüd on lisandunud võimalus joondamist teha kogu elemendile.

Siiski on jätkuvalt probleem pindadega, mis pole tasapinnalised.

Enne:
Varasemates versioonides tuli iga kolmnurk eraldi joondada.

Pärast:
Lahter Pattern võimaldab joondamist kogu elemendi pinnale.

Tabelirea kõrguse muutmine

Tabelirea kõrgus sõltus varem fondist või lahtris paiknevast pildist. Nüüd saab kõrgust määrata numbriliselt. Võib ka valida, et kõrguse määramisel arvestatakse vaid pildiga lahtreid.

Vaikimisi

Resize all rows

Resize image rows

Solar Study

Väikese uuendusena pandi nupp Sun Settings nüüd nupuribale (varem vaid View Control Bar’i peal) ning päikese liikumist saab nüüd teha min 15 sekundilise intervalliga. Varem oli miinimum 15 minutit, mis tähendas, et animeerides kahte tundi ei jõudnud eriti silmagi pilgutada.

Views & Sheets

Selekteerides projektibrauseris mitu kuva (View) võib need korraga jooniselehele paigutada. Paigutamisel asetatakse need üksteise kõrvale, mitte üksteise otsa. See hõlbustab edasist paigutamist. Ühe lehe pealt teisele saab nüüd lisaks Viewportidele tõsta ka teisi elemente (tabelid, legendid, muudatuse pilved jms).

Scope Box

Varem: Scope Boxi luues oli nupuriba all paigaldusparameetrite ribal võimalik määrata kasti kõrgust. Peale elemendi paigaldamist läks see parameeter aga Õnnetute Kadunud Parameetrite maale, kust ükski heasoovlik projekteerija teda üles leida ei suutnud.

Parameeter on lõpuks päästetud ning paikneb Properties aknas rõõmsalt kohas, kus ta olema peab. Maailm on jälle parem paik..

Projektibrauser

Projektibrauserisse on tekkinud Search riba, mis lisaks vastava termini leidmisele, filtreerib ka nimekirjast muud kirjed.

Projektiparameetrite järjestus

Kes on tegelenud baasfaili koostamisega, teab ilmselt hästi, mis tunne oli neli päeva sätteid paika panna ning siis avastada, et oled unustanud ühe projektiparameetri loomata. Hilisemal lisamisel paigutatati see parameeter aga kõige lõppu, umbes nagu järgmisel pildil:

See error jäi sulle baasfaili kogu eluks ning põhjustas pöördumatuid närvikahjustusi. Uues versioonis paigutatakse projektiparameetrid tähestikulises järjekorras.

Family Editor

Family Editoris saab 2D elementidele määrata paiknemise järjekorra (Bring to Front, Send to Back). Graafika on seega alati ühesugune, sõltumata sellest, kas see on perekonnafailis, projektifailis, prindituna rastergraafikana või vektorgraafikana.

Lõpetuseks

Peale eelpoolmainitud uuenduste on veel rida teisigi, mida lähemalt tutvustama ei hakka. Nendeks on muuhulgas:
– Coordination Modeli snäppimise võimalus
– Twinmotioni autosünkroonimine
– Dynamo 2.17 uuendused
– Sarruse orientatsiooni täiendused mööda elementi
– Sarruse painutustüüpide skeemid joonisel ja tabelis
– jpm

Detailsema kirjelduse uuendustest leiate Reviti Help-leheküljelt jaotuses What’s New in Revit 2024.

Kokkuvõtte koostas Meelis Vanker, Autodeski ametlik instruktor

Meelis Vanker

Usesoft AS, Autodeski ametlik instruktor
Hüperruum OÜ, arhitekt

+372 6 305 105
[email protected]


Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusarhitektuuri eriala, Tallinna Tehnikaülikool, ehitustehnika eriala Volitatud arhitekt, tase 7

Meelis on arhitekt ja osanik firmas Hüperruum OÜ ning projekteerimistarkvara Revit spetsialist ja koolitaja Usesoft AS koolituskeskuses, Autodesk Certified Instructor. Ta on teinud koostööd mitmete Eesti arhitektuuribüroodega (Kadarik, Tüür Arhitektid, Agabus Arhitektid jt) arhitekti ja BIM-koordinaatorina ning Revit konsultandina. Loe Meelise kohta lähemal: https://usesoft.ee/raagime-meelisega-arhitektiks-saamisest-arhitekti-toovahenditest-revitist-ja-bimist/

Tutvu ka teemaga seotud koolituste ja toodetega

autodesk-revit-badge-2048

Reviti litsentsid

Telli Revit e-poest

Brand-image-02-t

Koolituskalender

Reviti kursused Autodeski ametlikus koolituskeskuses.

Infopäring

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.