Konto

mockup_front

Dynamo – kuidas lihtsustada EHR nõuetele vastava dwg eksporti

Dynamo – lihtsam EHR nõuetele vastava dwg eksport Revitist

Loe, kuidas automatiseerida Revitis dwg jooniste eksporti nii, et see vastaks EHR-i poolt seatud nõuetele.

Töötades ehituses, olen ka ehitamise kõrvalt tegelenud kasutusloa saamisega uuele ehitisele. Kuigi peatöövõtjana läheb kõige rohkem rõhku just tööde tehnilistele dokumentatsioonide kogumisele, siis ka teostusjooniste üleslaadimine kuulub kasutusloa saamise hulka. Tihti jääb dokumentide üles laadimine viimasele hetkele, ning kõige viimasem asi, mida tahaks arhitekt kuulda, on vajadus parandada teostusjooniste nimetusi.

Jooniste nimetusi kontollib EHR automaatselt, ning seetõttu võib üllatusi tulla alles üles laadimise käigus. Kui EHR avastab nimetuses midagi, mis ei vasta nende ettenähtud nõuetele, siis väljastab leht error’eid, mida võib olla paar kuni kümmekond. Seetõttu tundus just jooniste eksportimine, koos nõuetele vastava nimetusega, hea väljakutse, mida koostada läbi Dynamo.

Dynamo script, millega automatiseerida Revitis dwg jooniste eksporti nii, et see vastaks EHR-i poolt seatud nõuetele.

Mis on Dynamo?

Dynamo on graafiline programmeerimise liides, mis võimaldab enda töövoogu kohandada täpselt oma vajaduste järgi. Kasutades Revitit ja Dynamot koos, on võimalik modelleerida ja analüüsida keerulisi geomeetriaid, automatiseerida korduvaid protsesse, minimaliseerida inimeksimust ja eksportida andmeid Excel-isse ja teistesse failitüüpidesse, mis pole üldiselt Reviti poolt toetatud.

Digitaalse joonise vormistamise nõuded EHR-i keskkonnas

Jooniste nimetamisel juhindusime juhendist „Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“. Selle järgi vormistati graafiline joonis.

EHR nõuete graafiline joonis

Scripti eesmärk

Antud script lihtsustab dwg failide eksportimist, nii et saaks kasutada kindlat parameetrit failide nimetamisel.

Eksportimisel kasutab script Revitis vormistatud jooniseid. Kui joonise vormistamisel on toodud mitu plaani/vaadet joonisele, siis on need eksportimisel üle kantud ka AutoCADi. Dwg failis on olemas mudelvaates joonistel kujutatud plaanid/vaated ja samuti on ka failis vormistatud joonis AutoCadi paberruumis. Lisaks saab script’i abil kasutada just projekti info ja jooniste kirjanurga alusel tehtud parameetrit, mis vastaks EHR’i faili nimetuse nõuetele. Antud parameetri koostamise scripti kirjeldus.

Eeltööd: vajalikud sammud enne script’i kasutamist

EHR nõuetel vastava dwg nimetuse jaoks on vajalik, wet oleks loodud ja täidetud parameeter “Joonise nimetus EHR”. Selleks võid kasutada script-i, mis vormistab vastavalt joonisele korrektse EHR’i nõuetele vastava faili nimetuse. Selle script’i seletuse ja teostuse kirjeldustega leiad siit.

Script kasutab osaliselt Pythoni koodi, seega on enne jooksutamist vaja kontrollida, kas Revit on salvestanud Pythoni mooduli asukohta – ’ C:\Python310\Lib’. Kui mitte, siis on vajalik see koodis muuta vastavaks.

Script’i kasutamine ja tulemus

Script’i jooksutamiseks kasutatakse Revitis olevat Dynamo Player’it. Dynamo player’is on enne script’i jooksutamist vajalik määrata asukoht failide jaoks ning siis on script valmis töötamiseks. Jooniste edukal eksportimisel kuvatakse Dynamo player’is True iga eksporditud dwg joonise kohta.

Dynamo player-i vaade enne script’i jooksutamist

Dynamo player-i vaade peale script’i jooksutamist

Pärast script’i edukat jooksutamist avaneb teil arvutis määratud kaust. Nii palju, kui on Revitis vormistatud jooniseid, nii palju tekib ka dwg faile kaustas. Kausta tekib ka pcp laiendiga failid iga joonise kohta, mis võimaldab AutoCADis kuvada joone paksust nii nagu see on Revitis. Ja kuna jooniste vormistamisel oli kasutatud Autodeski logo, on ka pildifail eksportitud failide hulgas.

EHR-i nõuetele vastava nimetusega dwg failid kaustas

Kommentaarid scripti koostamisele

Dwg script’i koostamisel vältisin kolmandate osapoolte pakette ja kasutasin programmeerimiskeelt Python. Pythoni script’i koostamisel on eesmärk saada lõpptulemus võimalikult vähese koodiga. Ainus väli, mille peab kasutaja script’i jaoks andma, on faili/failide salvestamise kausta asukoha arvutis. Python’i scripti jaoks vajaliku infot projektist tuleb Dynamos olemasolevate node’ide kaudu.

Dwg eksportimisel kasutatakse Revitis olevaid dwg eksportimise vaikimisi olevaid seadistusi. Vaikimisi eksporditakse Reviti elementide graafilised omadused (nt värv, joone paksus ja stiil) kihist, kuhu element kuulub. Iga Reviti joone, elemendi mustrid ja teksti fondid on vaikimisi kaardistatud vastavalt dwg joone/mustri/fondi tüübile, mis genereeritakse automaatselt jooniste eksportimisel. Ühikute puhul lähtub Revit valitud projekti mõõdustikust. Täpsemalt vaikeseadete ja modifitseerimise kohta.

dwg ekspordi script

Soovid skripti katsetada?

Täida vorm ja saadame lingi scripti allalaadimiseks. Katsetuse hõlbustamiseks vaata allolevat videot ja jaga ka meiega oma katsetamise tulemusi.

Infopäring

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rebecca Laaneväli

Tarkvara konsultant

+372 6 305 105
[email protected]


Rebecca on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli, hoonete ehituse õppekava, ja lõpetamas Tallinna Polütehnikumis tarkvaraarendaja õppekava.
Töötanud ehituse peatöövõtu firmas 5+ aastat, omandanud kogemust nii eraklientide kui ka riigi objektidel.