Konto

Mudelprojekteerimise komplektkursus infra suunal

2 160 + km

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks mudelpõhiseks taristu projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus annab oskused BIM-tehnoloogia kasutamiseks mudelpõhiseks taristu projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks.

Kursuse esimene osa – Civil 3D baaskursus – õpetab koostama lähteandmetele tuginedes pinnamudelit, mida on võimalik hiljem kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks.
Civil 3D baaskursuse õppekava

Kursuse teine osa – Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekterijale – annab teadmised tarkvara peamistest teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest ja trassimudelite koostamise oskuse.
Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekterijale õppekava

Kursuse kolmas osa – Mahuarvutused Civil 3D tarkvaraga – keskendub pinnamudeli mahuarvutustele.
Mahuarvutused Civil3D tarkvaras õppekava

Kursuse neljas osa – InfraWorks baaskursus – Kursus õpetab Autodesk InfraWorks tarkvara abiga koondama CAD, BIM, GIS, punktipilvede ja ka erinevaid teisi andmeid, koostama loodud digiteisikus eskiislahendusi ja analüüsima lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda.
Vaata InfraWorks baaskursuse õppekava

Kursuse viies osa – Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine – annab ülevaate ja praktilise kogemuse droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.
Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumise ja rakendamise kursuse õppekava

Kursuse kuues osa – Autodesk Subassembly Composer (SAC) – Autodesk® Subassembly Composer is additional software component of Civil 3D®, intended for creating custom subassemblies using visual sequencing of geometry.
Autodesk Subassembly Composer (SAC) software training õppekava

 • Kursuse lõpetanu:
  • oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes;
  • oskab koostada pinnamudelist pikiprofiili ning sooritada mahuarvutusi;
  • omab algteadmisi Civil 3D teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest.
  • oskab teostada pinnase mahuarvutusi mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
  • oskab teostada pinnase mahuarvutused pikettide vahemikus;
  • oskab kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks;
  • oskab koostada 3D mudeli/keskkonna erinevatele lähteandmetele tuginedes (CAD/GIS);
  • oskab kasutada Eesti Maaameti avaandmeid lähteolukorra mudeli koostamiseks;
  • oskab koostada esialgse eskiisi planeeritava ala või projekti kohta, lisades planeerivad teed, hooned, autod, haljastuse jne;
  • oskab kasutada Autodesk ReCap tarkvara punktipilvede konverteerimiseks ja töötlemiseks;
  • oskab tuua Civil 3D mudeleid loodud keskkonda ning tehtud mudeleid viia Civil 3D keskkonda;
  • oskab teostada analüüse;
  • oskab jagada InfraWorks keskkonna sisu (pildid, videod, mudelid);
  • mõistab Reality Capture olemust ning pakutavaid võimalusi ja lahendusi;
  • suudab droonide ja 3D- laserskännerite abil hankida infot õigel kujul ja detailsusega;
  • oskab andmeid töödelda ning kasutada infosisust just hetkel endale olulisemat;
  • rakendada kogutud infot projekteerimise abistamiseks;
  • Understands the SAC interface;
  • Knows what every SAC component does;
  • Understands how subassembly properties are seen when used within Civil 3D;
  • Understands how various modelling and targeting options within corridor are set up in SAC

Sihtrühm
Komplektkursus on mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada oskuseid BIM-tehnoloogia kasutamiseks taristu mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks ja tegevuste koordineerimiseks. Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda maastikumudelitega, mahuarvutuste, lõigete ja/või pikiprofiilide koostamisega. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist ning Revitist (Kursus – Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine).

Kursuse sisu
Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti ja inglise keel.

Kursusel läbitavad teemad:

Civil 3D baaskursuse programm

Sissejuhatus:
• AutoCAD Civil 3D (C3D) töökeskkond;
• Tarkvara võimaluste lühiülevaade ning tutvumine programmiga.
Punktid ja punktipilved:
• Punktid ja punkti failide kasutamine Civil 3D tarkvaras;
• Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine.
Funktsioonid: Points, Point Clouds
Pinnamudel:
• Vaatleme erinevaid võimalusi kuidas koostada 3D pinnamudel;
• Väliandmetest või geoaluselt pinnamudeli tegemine;
• Pinnamudeli kasutamisvõimalused: samakõrgusjooned,- kõrgusarvude lisamine, erinevate analüüside koostamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioon TIN surface, Quick profile
Telje, pikiprofiili ja ristlõigete koostamine:
• Telg ja piketaaz;
• Maapinna ja projekt pikiprofiil;
• Ristlõiked piki telge.
Funktsioonid Alignment, Profile view, profile, section view, sample lines.
Platsi ja tiigi planeerimine:
• Ehitusplatsi või parkla vertikaallahenduse planeerimine;
• Tiigi planeerimine.
Funktsioonid Grading, Feature lines.
3D koridor mudelite (Corridor) koostamine:
• Tee ja kraavi koridormudeli koostamine;
• Lihtsamate tüüpristlõigete loomine ja kasutamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioonid Corridor, Assemblies, sample lines.
Valikulised lisapeatükid:
Vastavalt koolitusel osalejate soovile on võimalik läbida ka lisateemasid, seda juhul kui see teema on nö aktuaalne koolitusel osalejate jaoks.
Väliste andmebaaside kasutamine.
• Maa-ameti WMS- teenuse kasutamine
Andmete jagamine – datashortcuts.
• Civil 3D objektide jagamine meeskonnatöös või suuremahulistes projektides.
Torustiku projekteerimine:
• Torustiku projekteerimise põhitõed Civil 3D-s;
• Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile.

Mahuarvutused Civil3D tarkvaras

Sissejuhatus:
• Civil 3D (C3D) töökeskkond.
Algteadmised pinnamudeli koostamisest ja selle kasutamisest:
• Pinnamudeli koostamine geoaluselt;
• Pinnamudeli koostamine lihtsama platsi, parkla, kraavi/kaeviku jaoks.
Mahuarvustused:
• Pinnase mahuarvutused mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
• Pinnase mahuarvutused pikettide vahemikus;
• Kuidas kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks (tee konstruktsiooni kihtide alusel mahud);
• Ristlõigete vormistamine, piki telge koos mahuarvutustabeliga.

InfraWorks baaskursus programm

Ülevaade ning keskkonnas projekti loomine ja info haldamine
• Sissejuhatav ülevaade;
• Mudeli koostamine;
– Koordinaatsüsteemi seadistamine
• Olulisemad töökäsud:
-Vaatepunktid (Bookmarks);
-Ettepanekud (Proposals);
-Mudeli piiride täpsustamine (Model Extend);
Lähteandmete koondamine
• Maa-ameti portaali andmete näitel lähteinfo kaasamine:
-Maamudel (DEM) – GEOTIFF;
-Ortofoto;
-Maa-ameti punktipilved;
-Hoonete ja kinnistu piirid SHP failist;
• ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;
Koostöö erinevate tarkvaradega
• Autodesk ReCap abil punktipilvede andmete kohandamisest.
• Koostöö Autodesk Civil3D tarkvaraga:
-Infraworks mudeli import Civil3D tarkvarasse;
-Autodesk Civil3D mudelite kasutamine InfraWorks keskkonnas;
-Andmete eksport DWG joonisest kasutades SDF/SHP failiformaate.
Eskiislahenduste koostamine
• Uue tee eskiislahenduse koostamine;
• Ristmike lisamine;
• Teede ristlõigete ja profiili töövahendi kasutamine;
• Erinevate 3D elementide/mudelite lisamine.
Analüüsid
• Pinnamudeli kõrgusanalüüsi koostamine;
• Erinevate sisse toodud andmete analüüsimine.
Jagamine
• Pildid, videod (Renderings)
• Mudel (Shared Views)

Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

• 3D-laserskannerid ning punktipilved ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
• droonid ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
• punktipilved vs drooniga kogutavad 3D andmed.

Autodesk Subassembly Composer (SAC) software training

• Overview and general information;
• User interface;
• Subassembly name and description;
• Update process of subassembly after it’s been used in Civil 3D;
• User parameters – input, output, parameter types;
• Parameter references from one subassembly to another;
• Defining custom drop-down list as a user parameter;
• Internal variables;
• User targets – surfaces, vertical targets, horizontal targets;
• Superelevation / Cant;
• Controlling subassembly geometrical appearance in assembly;
• Construction methods of geometry points – combination of coordinates, distances, slopes, angles, surfaces;
• Geometry links and shapes;
• Layer thickness calculation methods – vertical or perpendicular;
• Codes of points, links and shapes;
• Surfaces for construction works;
• Strategies for geometry codes;
• Geometry transition methods through region;
• Methods of managing transitions without relation to region (for example, daylight slopes or curb height above pave);
• Specific issues with complex subassemblies and known workarounds;
• Experience based “Dos and Don’ts”;

Instruktorid

Ingmar Aija

Infrakit OÜ, juhatuse liige Usesoft AS, tarkvara konsultant

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajanduse eriala. Ingmar on töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 10 aasta. Visualiseerinud InfraBIM OÜ ettevõttega enamuse Eesti viimase 10 aasta suurematest taristuprojektidest. Täna toimetab Ingmar Infrakiti tarkvara platvormiga, aidates taristu ehituse protsesse digitaliseerida.

Vaiko Veeleid

3Di, projektijuht

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia. Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Jānis Prodnieks

AS “Ceļuprojekts”, BIM Manager

Haridus: Latvijas Universitate, Administration of computer systems ant networks. Janis töötab BIM managerina AS “Ceļuprojekts”, kus vastutab BIM valdkonnas Riia keskjaama disaini eest Rail Baltica projektis ja arendab disainitehnoloogiaid ning protsesse.

KKK

Soovin koolitusel osaleda läbi Töötukassa. Kuidas saan registreerida?

Koolitusele saab registreerida läbi Töötukassa iseteenindusportaali, või saates registreerimissoov koos oma nime ja isikukoodiga e-kirjaga [email protected]

Registreerisin klassikoolitusele. Kas pean midagi kaasa võtma?

Klassikoolitusele registreerides ei pea ise täiendavalt midagi kaasa võtma. Kohapeal on olemas koolitusklass vajaliku tehnikaga ning saate ka koolitusmaterjali.

Mida tähendab reaalajas veebikoolitus?

Reaalajas veebikoolituse puhul juhendab õpetaja koolitust reaalajas, MS Teams keskkonna vahendusel. Kursuse programmis ega mahu ei ole muudatusi.

Kas koolituse läbides väljastatakse mulle tunnistus?

Kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% ulatuses, väljastab Usesoft Koolituskeskus õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui täidetud on ka Autodeski tagasiside ankeet, väljastab Autodesk koolitusel osalemise kohta ametliku elektroonse sertifikaadi.

Kas mul on võimalik kursust uuesti kuulata?

Kui kursuse materjal vajab kordamist ning koolitusel on vabu kohti, saab tulla kursust uuesti kuulama.

Kuidas saan peale koolitust taotleda EEL täiendõppe punkte?

Mõnel meie poolt pakutaval koolitusel on juba välja arvutatud TP-de kogus, teiste koolituste puhul saate seda teha ise. Selleks vajalik informatsioon on leitav www.usesoft.ee vastava koolituse lehelt (koolituse kestus akadeemilistes tundides, lektori kvalifikatsioon)

Küsi lisainfot

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…