Konto

BIM mudeli andmete töötuba

320 + km

Töötoas tutvustatakse praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudeli andmesisu erinevate käepäraste vahenditga (Dynamo, MS Excel, MS Access, BIM Interoperability Tools) töödelda ja tulemusi PowerBI abil visualiseerida.
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Toote kirjeldus

Töötoas tutvustatakse praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudeli andmesisu erinevate käepäraste vahenditega (Dynamo, MS Excel, MS Access, BIM Interoperability Tools) töödelda ja tulemusi PowerBI abil visualiseerida.

Vaata õppekava

Kursuse sisu
Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ja iseseisvast praktilisest tööst.

Kursuse lõpetanu:
• oskab suhtuda Revitisse kui andmebaasi;
• mõistab Revit andmete strukuuri üldpõhimõtteid;
• teab erinevaid viise Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
• oskab Dynamo abil Reviti andmeid Excelisse eksportida ja tagasi Revitisse viia;
• oskab Dynamo abil Reviti Schedule andmeid eksportida;
• oskab Revit DB lingi abil Reviti andmeid Access-i eksportida ja tagasi Revitisse viia;
• omab ülevaadet ehituses kasutatavatest klassifikatsioonisüsteemidest sh. CCI-EE;
• oskab kasutada BIM Interoperability Tools Classification manager-i klassifikaatorite määramiseks;
• omab ülevaadet avalike tellijate andmesisu nõuetest (RKAS ja AST);
• oskab kasutada BIM Interoperability Tools Model Checker vahendit andmesisu nõuetele vastavuse kontrolliks;
• teab Power BI kasutamise põhimõtteid andmete visualiseerimiseks.

Sihtrühm
Projekteerijad (Reviti kasutajad); BIM koordinaatorid ja tehnikud; BIM projektijuhid.

Õpingute alustamise tingimused
Keskmisel tasemel Reviti oskus või minimaalselt 1-aastane kogemus Revit tarkvaraga.

Kursusel läbitavad teemad:

• Revit kui andmebaas;
• erinevad viisid Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
• Dynamo abil Reviti andmed Excelisse ja tagasi Revitisse;
• Dynamo abil Reviti Schedule andmete eksport Excelisse;
• Revit DB lingi abil Reviti andmed Access-i ja tagasi Revitisse;
• ehituses kasutatavad klassifikatsioonisüsteemid sh. CCI-EE;
• BIM Interoperability Tools Classification manager klassifikaatorite määramiseks;
• avalike tellijate andmesisu nõuded BIM mudelile (RKAS ja AST);
• BIM Interoperability Tools Model Checker vahend BIM andmesisu nõuete vastavuse kontrolliks;
• Power BI kasutamise põhimõtted andmete visualiseerimiseks.

Kristel Uibo

Kursust juhendab Kristel Uibo. Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.