Konto

blueprint-xl

Täiendõppepunktid nüüd meie koolitustelt

Usesofti koolituskeskuse koolituste läbimisel saab nüüd ka Inseneride Liidu poolt kinnitatud täiendõppepunke. Täiendõppepunkte arvestatakse inseneri kutsekvalifikatsiooni taotlemisel ja arvestussüsteemi keskne näitaja on Eesti volitatud inseneri kutsega spetsialisti ühe akadeemilise tunni pikkuse, küsimust analüüsiva ja üldistava ettekande kuulamine, mis käsitleb aktuaalseid või perspektiivseid küsimusi.

Esialgu on arvestatud 22,5 täiendõppepunkti ehk TP-d Usesofti koolituskeskuse AutoCAD alg + 2D  + 3D põhikursuse eest ja 27,2 täiendõppepunkti ehk TP-d BIM akadeemia eest, aga varsti loodame saada arvestused ka muudele kursustele.

Näiteks volitatud inseneri kutse taotlemisel, kui spetsialist on inseneriharidust või täiendavat haridust andva kõrgkooli lõpetanud rohkem kui 5 aastat tagasi, samuti volitatud inseneri kutse pikendamisel peab:

  • Kandidaadi viimase 5 aasta täiendusõppe punktide kogusumma olema vähemalt 100 TP. Sellest vähemalt 75 TP peab olema saadud täienduskoolituse kaudu.
  • Vähemalt 75% koolitusel saadud punktide mahust peab olema omandatud erialal või lähedasel erialal, millel kutset või selle pikendamist taotletakse.

Lisainfo Eesti Ehitusinseneride Liit: www.ehitusinsener.ee

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: www.kutsekoda.ee

Küsi lisa