Konto

Millise ärieelise annab ehitusvaldkonna andmete hoidmine Autodeski pilvelahenduses?

Autodesk Construction Cloud (ACC) ja selle integreerimise võimalused. Mudeli ja ehitusprojekti andmed Microsofti igapäevastesse vahenditesse Power BI-sse, Sharepointi, Teamsi ja ka Excelisse.

Andmete maht kasvab seoses digitaliseerimisega ehituses kiiresti. Väidetavalt on see viimase 3 aastaga kahekordistunud, aga kui suur osa on neist järjest kasvavatest andmekogustest kasutamiskõlblikud?

Sektori juhtidel tuleb astuda samm tagasi ja küsida endalt: “Kui suurt osa meie andmetest saab tegelikult kasutada informeeritud ja praktiliste otsuste tegemiseks?

Näiteks Autodeski ja FMI koostöös valminud uuringus: Harnessing the Data Advantage in Construction, milles osales 3916 ehitusvaldkonna tegijat üle maailma, väidab 30% vastanutest, et tegelikult on kasutamiskõlbmatud üle 50% andmetest.

Kasutamiskõlbmatud andmed lähevad kalliks maksma. Ehitusjäätmed ja projektide tähtaegade lükkumine on ehituses üldised ning pigem süvenevad murekohad.

Uuringus osalejate väitel kasvab vajadus teha ehitusplatsil kiireid otsuseid ning sellega kasvab ka oht teha otsuseid kehvadest andmetest lähtuvalt. Arvutuse tulemusena pakuvad uuringu koostajad, et 1 miljardi dollari käibega ehitusettevõttele on kahju kehvadest andmetest ligi 168 000 dollarit.

Autodeski ja FMI koostöös valminud uuring: Harnessing the Data Advantage in Construction. Arvutuse käigu ja uuringu täismahus tulemustega on võimalik tutvuda usesoft.ee/andmete-kui-arieelise-kasutamine-ehituses.

Mis teeb ehitusvaldkonna andmed kehvaks? Isegi kui need on hoitud ühes kohas ja kohusetundlikult koondatud ja sisestatud ja täidetud ja uuendatud on nad tihti kapseldunud erinevat formaati failidesse ning ei ole teiste rakenduste abil (masin)loetavad.

Paralleele võiks tuua finantsandmetega, kui raamatupidamisdokumendid nt arved oleks endiselt küll digitaliseeritud, kuid asuks dokumendihaldussüsteemis pdf failidena, siis oleks tõeliselt piinarikas mõõta või hinnata ettevõtte või projekti kasumlikust, eriti ajalises perspektiivis. Kes oleks nõus tänasel päeval ettevõtet juhtima ilma käepäraste finantsandmeteta. Aga ehitusprojekti?

Millised eelised oleks, kui ehitusprojekti andmed oleks otsuste tegemiseks saadaval?

– Andmed oleks kättesaadavad igal pool, ka objektil. 75% vastajatest tunneb kasvavat vajadust teha objektil kiiremaid otsuseid;
– Andmed oleks masinloetavad ja väga erinevad rakendused pääsevad andmete ligi ja koguvad ning analüüsivad erineval moel samu andmeid;
– Osapooled näevad erinevat, nende vajadustele vastavat kohandatud ülevaadet;
– Ehitusprojekti kogemusest õpitut saab uue projekti puhul lihtsamini kasutada;
– Reageerimise asemel saab võimalikke tuleviku probleeme ennetada;
– Kasutada saaks tarku abilisi (masinõpe/AI).

Ekraanipilt:  Autodesk pilvelahenduse näidisvaade

Autodeski pilvelahendus ehitussektorile

Keskne projekti andmete haldus lihtsustab koostööd ja hoiab ära kasutuskõlbmatute andmete kogunemise. Oluline on siinkohal ühtne avatud tehnoloogiaga lahendus, mis on integreeritav teiste lahendustega.

Autodesk Construction Cloud on Autodeski pilvepõhine lahendus, mis on mõeldud spetsiaalselt ehitussektorile ja loob seosed projekteerijast tellijani.

Tegemist on areneva ökosüsteemiga, kus olevad andmed (sealjuures ka mudeliandmed) on kättesaadavad ja muud rakendused sellega integreeritavad.

ACC-s on saadaval ehitusportsessi üleselt kasutavaid Autodeski enda rakendusi ja samuti terve hulk kolmandate osapoolte rakendusi.

Joonis:  Autodesk Construction Cloud. Tutvu Autodeksi ehitusvaldkonna pilvelahendusega lähemalt https://usesoft.ee/pilvelahendused-ehitusvaldkonnale/

ACC liidestused muude lahendustega

Kui juba ACC pilve integreeritud lahenduste seast vajalikku ei leia, siis on olemas AUTODESK FORGE CONNECT​ ehk tasuline lihtsustatud töövahend ACC pilves asuvate andmete, mudelite jne liigutamiseks muudesse rakendustesse, mis sisaldab​ 200+ ettevalmistatud liidestust erinevatesse rakendustesse.​

Ja kui sellest veel ei piisa, siis on saadaval Autodesk FORGE on API-d, mis aitavad kasutada väga erinevates rakendustes mudelite ja ehitusinfo andmeid.

Joonis: Autodesk Forge Connect​ liidestused

Liidestuse katsetamine

Et asi ei jääks ainult jutuks, siis testisime ka liidestamist. Täpsemalt Revit ja IFC mudeli andmete viimist Power BI-sse ja Excelisse ning dwg/rvt/ifc mudelite kuvamist Sharepointis ja Teamsis.

Milleks? On tõsi, et kogenud BIM spetsialistidel on kasutuses mitmeid erialaseid tööriistu, et mudelit ja selle sisu analüüsida. Samas on ridamisi spetsialiste, kes vajavad ülevaateid projektist ja infot mudelist, aga puudub vajadus endale neid tihti kalleid töövahendeid soetada ja selgeks õppida. Sellist infot nt mahte ja mudeli infosisu saab kätte ka käepärasemate vahenditega. Lisaks suudab PowerBI näiteks siduda ja jooksvalt värskendada erinevaid infoallikaid.

Kes iganes on nädalate kaupa BIM spetsialisti käest vajalikku teavet oodanud, oskab sellist võimalust ilmselt hinnata.

Ekraanipilt: Revit ja IFC mudeli andmed MS Excelis

Ekraanipilt: Revit ja IFC mudeli andmed Power BI’s

Ekraanipilt: Dwg/rvt/ifc mudelite kuvamine MS Sharepointis

Ekraanipilt: Dwg/rvt/ifc mudelite kuvamine MS Teams’is

Soovid samuti oma andmetega katsetada?

Võta ühendust ja arutame, milline liidestus annaks teie ärile uue hingamise.

Kristel Uibo
Projektijuht, IIBA Academic Business Analysis Certificate

+372 6 305 105
[email protected]


Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.