Konto

pilv3

Geeniuse artikkel: Sa ei teadnud: kuidas tänapäeval Eestis ehituses droone kasutatakse?

Tehnoloogia on arenenud viimastel aasta(kümnetel) kohati lausa jahmatava kiirusega. Tegelikult nii kiiresti, et paljud avastused, leiutised ja võimalused ei ole veel tarbijate ja kasutajatele selgekski saanud. Üheks selliseks leiutiseks on droonid. Sellest, kuidas droone ehituses kasutada ja kus sellisi teadmisi võimalik Eestis kiiresti õppida on, loe juba edasi.

Droonid ja ehitus kõlab kui loogiline paar, kuid see vajab pealehakkamist

Kui varem pidi kõrgelt võetud panoraamkaadrite jaoks muretsema endale helikopteri, siis nüüd on igaühel võimalik endale paarisaja euro eest droon hankida ning taevas täiesti kvaliteetse pildiga videosid või fotosid teha. Kuid droonidel on lisaks lihtsalt kenade panoraamkaadrite võtmisele veel teisigi kasutusalasid, mida alles hakatakse avastama – näiteks ehituses.

Mistahes ehitusprotsessi aluseks on projekteerimine. Projekti aluseks on projekteerijatel vaja geoalust ehk geodeetiliselt mõõdistatud krundi või territooriumi plaani, mida traditsiooniliselt teeb inimene käsitsi. Nüüd on aga olemas näiteks Usesofti AS poolt pakutavad Autodesk tarkvarad, mis selle protsessi märksa lihtsamaks muudavad.

Ettevõte Hades Geodeesia OÜ pakub Eestis võimalust seda kõike drooniga teha. “Ehk siis andmed õues kogume drooniga ja töötleme siis projekteerijale vajalikku kujusse,” sõnas Vaiko Veeleid, Hades Geodeesia projektijuht.

“Tegelikult see on täna selline tagurpidi tegemine, et meil on olemas vägev 3D informatsioon, aga edastame tellijale praegu 2D-joonised, nii nagu nad sellega harjunud on” sõnas Veeleid. Lisaks geodeetilistele plaanidele on võimalik droonide abil lihtsustada ja muuta märkimisväärselt efektiivsemaks ka teisi ehituste mõõtmisi ja jäädvustamisi.

Mitmed Eesti ehitajad kasutavad ehitusplatsidel droone juba täna, kuid enamasti piirdub see perioodiliselt ehitusplatsi pildistamise või filmimisega, et hetkeolukordi fikseerida. Tehniliselt teeb ehitusest drooniga pilte ka Hades, kuid tõeline kasutegur peitub selles, kuidas drooniga kogutud andmeid ära kasutatakse.

Droonid teevad elu lihtsamaks projekteerijal, objektijuhil ja alltöövõtjal

Just droonide ja teiste vahendite abil kogutud andmete ära kasutamises peitub vastus küsimusele, kuidas tuleviku projekteerimine ja ehitamine ehk isegi kordades lihtsamaks ja efektiivsemaks muuta. Samas peitub liigses informatsiooni ja andmekülluses oht kõike üleliia keeruliseks muuta.

Möödunud aastal esitles Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium uuringut Eesti 3D-kaksiku loomise, rakendamise ja kasutusalade kohta. Põhimõtteliselt loobki Hades Geodeesia droonide abil juba praegu ehitusplatsidest ja hoonetest tellimuspõhiselt 3D kaksikuid, mida projekteerijad ja ehitajad väga erinevatel eesmärkidel ära saavad kasutada.

Kohapeal tehakse drooniga – süstemaatiliselt – pilte, millest on võimalik tarkvara abil luua juba 3D kujundeid. Kui esimene mõte 3D kujundist võib silme ette manada halli või äärmisel juhul midagi Google Mapsi sarnast, siis reaalsuses on tarkvara ja droonide abil võimalik luua juba nii detailseid ja kolmemõõtmelisi digitaalseid koopiaid, et koha peal pole midagi vaja mõõtmas käiagi.


Selline näeb välja 1:1 3D kujutis Kullamaa Püha Nikolause kirikust, mis on nii detailne, et koha peal pole midagi mõõta vajagi.

Sedasi luuakse projekteerijatele 1:1 digitaalseid koopiaid, mida on võimalik vastavalt oma soovidele pöörata ja mille abil on võimalik lisaks tavalistele mõõtmistele ja pindaladele arvutada mõne hetkega välja ka vajalikud mahud. “Meeter on meeter ja millimeeter on millimeeter,” selgitas Veeleid. “See ei ole lihtsalt ilus foto vaid ruumiline info, mida me kogume.”

Samuti on võimalik projekteerijatel loodud 3D-kujutised lihtsalt ka enda poolt kasutatavasse tarkvarasse tuua, muutes seega tööprotsessi märksa kiiremaks ja mugavamaks.

Lisaks projekteerijale lõikavad sellisest lahendusest kasu ka ehitajad, kes saavad vastavalt ehitusetappidele või iga-nädalastele drooni kogutud andmetele tuginedes näha nii ehitustööde arengut kui ka näiteks seda, kas mingid materjalid toodi juba ehitusplatsile kohale või mitte. Tänu 3D kujutiste äärmiselt täpsetele mõõtudele ei saa sedasi tekkida ka pea- ja alltöövõtja vahel vaidlusi mõne töö, materjali või mahu küsimuses – kõike on võimalik tagantjärele kontrollida.

Kõige aluseks on tarkvara ja õnneks seda Eestis ka õpetatakse

Ainuüksi drooni tehtud pildist jääb isegi kõige uhkema ja kallima drooniga pildistades väheks, kuna õige informatsiooni kättesaamiseks ja sellest näiteks 3D-kujutiste ehk meshide loomiseks on vajalik spetsiaalne tarkvara. Inseneeria valdkonnas on üheks suurimaks tarkvaraettevõtteks Autodesk, mis tegeleb ka kõiksugu erinevate projekteerimist ja inseneritööd puudutavate tarkvaraliste lahendustega.

Üheks selliseks lahenduseks on ka droonide kogutud andmete abil eelkirjeldatud 3D-kujutiste loomine. Eestis on Autodeski ametlikuks koolituskeskuseks ja kuldpartneriks IT-firma Usesoft, mis pakub kõikidele tarkvaradele ja teenustele lisaks ka koolitusi, kuidas seda kõike oma ettevõttes ära kasutada. “Droonid pildistavad ja Autodesk aitab need fotod muuta 3D mudeliks,” selgitas Usesofti BIM konsultant Hendrik Park.

Kuid nii Park kui ka Veeleid nendivad, et Eestis on droonide ja uute tarkvarade kasutamine veel lapsekingades. Üheks põhjuseks on ehk vähene teadlikkus uutest võimalustest ja nende kasuteguritest, kuid samuti vajavad uued tehnoloogiad ja tarkvarad õppimist, et neid korralikult kasutama hakata saaks.

10. juunil, korraldavad Usesoft ja Hades Geodeesia kõikidele huvilistele seminari “Droonid Ehituses 2019” just droonide ehituses kasutamise kohta – koolitajatena on lisaks teistele oma ala asjatundjatele kohal ka Vaiko Veeleid ja Hendrik Park isiklikult ning paremat võimalust droonide ja projekteerimisega seonduva kohta tutvumiseks lähiajal vähemalt Eestis kindlasti oodata pole!

Mida seminaril teada saab?

Seminaril “Droonid Ehituses 2019” saavad osalejad selge ülevaate sellest, kuidas droone juba tänasel päeval ehitussektoris kasutatakse ning kuidas võiks neist tulevikus veelgi rohkem kasu olla. Niisamuti saab seminari raames selguse sellest, kuidas droonide ja 3D-laserskännerite abil kogutud infot kaasata ja rakendada Autodesk Revit, Infraworks ja Civil3D tarkvarades.

Kui eelnevast veel puudu jääb, leiab Usesofti koolituskalendrist ka klassikoolituse, mis kestab kaheksa akadeemilist tundi ja mille eesmärgiks on anda ülevaade ja praktiline kogemus, et seminaril kuuldut veelgi paremini mõista. Uuri selle võimaluse kohta veelgi rohkem siit!

Seminari “Droonid Ehituses 2019” toimumiskohast, Filmimuuseumist, on samuti loodud 3D-kujutis, mida saad uurida siit: sputnik.geoscan.aero/hades/3DDrone/

Loe artiklit DIGIGEENIUS lehelt: digi.geenius.ee/sisuturundus/sa-ei-teadnud-kuidas-tanapaeval-eestis-ehituses-droone-kasutatakse/