Konto

Veebiseminar: Digiehituse töövood 2020

Digiehituse töövood 2020

24. aprillil korraldas Usesoft Autodesk koolituskeskuses ehitusvaldkonna töövooge tutvustava veebiseminari!

24. aprill 2020

10:00 – 13:15

Veebiseminar

+372 6 305 105

Usesofti klientidele ja Digitaalehituse klastri liikmetele tasuta!

Digiehituse töövood 2020

Olukorras, kus meil on nüüd ka reaalne vajadus distantsilt efektiivselt koostööd teha, korraldas Usesoft Autodesk koolituskeskuses uute, kasulike ja lihtsalt huvitavate ehitusvaldkonna töövoogude tutvustamiseks veebiseminari!

Eelkõige olid oodatud ettevõtetes BIM arendustegevustega seotud osapooled, BIM valdkonna juhid, BIM spetsialistid, arendusjuhid aga ka teised, kes huvituvad ehitusvaldkonna kui sellise digitaliseerimise laiemast pildist.

  • Praktilistel näidetel ja ettekannetel baseeruv seminar tegijatelt-tegijatele.
  • Ettekanded olid vabas vormis ning oodatud on ka küsimused-vastused.
  • Kõik see toimus loomulikult läbi veebikeskkonna.

Esitlused

Ehitussektori üleselt koostöö korraldamise tänased võimalused ja lahendused

Eesmärgiks on anda lühiülevaade ehitussektoris koostöö korraldamise vajadusest ja võimalustest. Ühtne digitaliseeritud ehitussektori tarneahel läbi selles rakendatavate standardiseerimise põhimõtete ja ühiskoostöö-platvormide ning projektipõhiste ühtsete infokeskkondade.

 

Hendrik Park (Usesoft AS, Digitaalehituse konsultant)

Projektipõhine distantsilt ühiskoostöö –
Microsoft Sharepoint / Teams ja Autodesk BIM 360 näitel

Ülevaade projektipõhise ühiskoostöö tegemise võimalustest Microsoft Sharepoint / Teams ja Autodesk BIM 360 näitel. Lahendused meeskonnas suhtlemisele, planeerimisele ja andmevahetuse korraldamisele.

 

Hendrik Park (Usesoft AS, Digitaalehituse konsultant)

Revit mudeli oluliste andmete visualiseerimine ja jagamine

Tutvustame praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudelist viia andmed Excelisse ja neid PowerBI abil visualiseerida ning Teamsis/BIM360-s teistega jagada.

 

Kristel Uibo (Usesoft AS, Projektijuht)

Erinevad infravaldkonna andmetega töövood

Maa-ameti andmete kasutus infraprojektides; 3D solid elementidele täiendava andmesisu lisamine; Civil3D mudeli eksportimine IFC failiks; Civil3D mahuarvutuste teostamine; InfraWorks ning Autodesk Viewer tööks rakendamine.

 

Ingmar Aija (Usesoft AS, InfraBIM konsultant)

Projekti lähteandmete kogumine ja teostusandmete talletamine

Eesmärgiks praktilise lühiülevaate andmine lähteolukorra- ja teostusmõõdistamiste võimalustest 3D-andmete kujule. Muuhulgas kirjeldades mõõtmisandmete täpsust ning failiformaate. Näitevoogude käigus rakendadatakse nii 3D-skannerit, droone kui ka vastavaid vajaminevaid tarkvarasid.

 

Vaiko Veeleid (Hades Geodeesia, Projektijuht)

Ehitusmaterjalide tootjate ja ehitussektori vaheline koostöö Autodesk Inventor ja Revit näitel

Töövoo demo: Tootemudelist ehitussektoris kasutatava BIM elemendini ja vastupidi Inventor ja Revit näitel.

 

Tõnis Ots (Usesoft AS, Autodeski tarkvara konsultant ja koolitaja)

Lektorid

Hendrik

Hendrik Park

Usesoft AS,
Digitaalehituse konsultant

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, ehitusinsener, MSc

Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS. Varasemalt on töötanud ühes Eesti IT start-up ettevõttes (build.works Technologies OÜ), objektijuhina (KVL Ehitus OÜ) ja ka projekteerimise projektijuhina (Novarc Group AS).

Põhiliseks huvialaks ongi ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused. On osalenud ka erinevates digitaalehituse alastes arendustöödes, muuhulgas Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 tegevustes kaasalöömise läbi.

kristel-u

Kristel Uibo

Usesoft AS,
Projektijuht

CV

Haridus: Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises.

Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

Ingmar_Aija

Ingmar Aija

Usesoft AS, BIM konsultant
InfraBIM OÜ,  juhatuse liige

CV

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajandus, MSc

Ingmar on InfraBIM OÜ konsultant ja juhatuse liige. Ettevõte on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste taristu alaste projektide visualiseerimisele.

Samuti on ta töötanud projekteerijana ning on ka veel tänasel päeval Autodesk tarkvara konsultant.

Aastate jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara.

VaikoVeeleid-sqr

Vaiko Veeleid

Hades Geodeesia OÜ
Projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat.

Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

tonis3

Tõnis Ots

Usesoft AS, konsultant ja koolitaja
DoWisely OÜ, konsultant

CV

Haridus: Magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal.

Tõnis omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor’i kasutaja ja konsultant.

Küsimused ja lisainfo

Usesoft AS

Helistage: +372 6 305 105
Kirjutage: [email protected]