Konto

Valdkonnad Archives: Autodesk

Kasutajate haldus Autodeski Konto portaalis

Hakates Autodeski tarkvara kasutajaks pead suure tõenäosusega kokku puutuma ka mõistetega “User Account“, “User ID/Autodesk ID/email“, “Contract Manager” jne. Selgitame veidi, mida need mõisted tähendavad ning mis võimalusi annavad.

Loe täpsemalt Autodesk Admin kodulehelt

Iga isik võib teha omale Autodeski konto. See on tasuta ja sel hetkel ei paku see veel väga suuri võimalusi. Kui aga ostetakse ka tarkvara koos Subscriptioni paketiga või renditakse tarkvara, siis tuleb paratamatult aru saada, mis võimalused, õigused ja kohustused on iseteenindusportaalis. Need aga sõltuvad, millise taseme kasutaja sa oled. Tüüpilise Subscriptioni lepingu puhul võib neid olla kolm: lepinguhaldur, tarkvara koordinaator ja määratud kasutaja. Palun märka! Uute lepingute puhul on tegemist primary admin, secondary admin ja user kategooriatega.

Lihtsamal juhul väiksemas ettevõttes võib üks ja sama isik olla nii lepinguhaldur kui ka määratud kasutaja – st ta teeb kõike: tegeleb tarkvara ostu, lepingupikenduste ja -haldusega ning on ka tarkvara kasutaja.
Suuremates ettevõtetes, kus on rohkem litsentse, ei pruugi selline skeem töötada. Näiteks ei pruugi litsentsi kasutaja olla seotud tarkvara ostmise ja litsentsi pikendamisega seotud otsustega. Mis saab siis, kui tegemist on ajutise töötajaga? Või lahkub litsentsi kasutaja töölt või siirdub teiste töökohustuste juurde ning litsentsi peaks hakkama kasutama keegi teine? Selliste olukordade vältimiseks soovitame rendilitsentsi lepingu iseteeninduskeskkonna jaoks mitmetasemelist haldust. Näiteks selline skeem:

 • IT juht on lepinguhaldur ehk primary admin, kes tegeleb lepingu pikendamistega ja määrab teisi kasutajaid;
 • IT spetsialist on secondary admin, kes tegeleb tarkvara ja selle uuenduste allalaadimise ning installiga;
 • Projekteerijad on määratud kasutajad.

Autodeski tarkvara üksikkasutaja (Single) litsentsid aktiveeritakse kasutaja e-postiaadressi või Autodesk ID-ga sisselogimisel. Loe täpsemalt Autodeski varasalvest!

Teams – Primary Admin/Contract Manager saab ise tekitada meeskonnad (Team) oma Autodeski konto alla, liigutada õiged litsentsilepingud õige Team’i alla, teha õige Teami all kasutajad ja anda neile õigused. Loe täpsemalt siit.

Groups – Contract Manager/Primary Admin saab ise tekitada rühmasid “Groups”, mis võimaldab korraga hallata igas eraldi rühmas olevate inimeste rolle kui ka korraga anda litsentsiõigused samale tarkvarale. Loe täpsemalt siit.

Püsilitsentsilepingud on nähtavad Classic User Management alt. Loe täpsemalt siit.

Kes on kes?

Contract Manager ehk primary admin(e.k lepinguhaldur) – peamine ja tähtsaim kontaktisik suhtlemisel Autodeski, edasimüüja või kliendi ettevõttes Subscriptioni lepingu haldamise teemadel. Lepinguhaldurile saadetakse Autodeskist esialgne tutvustav email ning lepingu pikendamisega seotud teavitused. Lepinguhaldur omab kõige laiemaid õigusi, sh õigust määrata ja muuta tarkvara koordinaatoreid (Secondary admin) ja kasutajaid (User).

Secondary admin – Subscriptioni lepingu teise astme õigustega isik, sisuliselt lepinguhalduri tehniline assistent. Tarkvara koordinaator määratakse lepinguhalduri poolt. Tarkvara koordinaatorile saadetakse Autodeskist teavitusi tarkvara uute versioonide ja uuenduste kohta. Tarkvara koordinaator omab ligipääsu lepingu uuenduste raportile (Renewal Raport) ja litsentside raportile. Lisaks omab Tarkvara koordinaator õigust määrata ja muuta kasutajate (User) tarkvara allalaadimise õigusi.

User (e.k kasutaja) – iga isik, kes on lepinguhalduri või tarkvarakoordinaatori poolt iseteeninduses lisatud. Kasutajal on oma Konto ning ta pääseb iseteeninduses ligi tarkvara allalaadimistele ja tehnilisele toele (Cases).

SSO Admin ahk single sign-on admin – SSO puhul võivad saavad kasutajad Autodeski teenustesse sisse logida sama konto/salasõnaga nagu muudesse ettevõtte võrguteenustesse. SSO eeldab Premium paketti.

Mis juhtub tarkvara tellimisel?

Tellides edasimüüjalt tarkvara ja Subscriptioni palume alati edastada peamise kontaktisiku andmed. Talle tehakse Autodeski Konto ja tema määratakse automaatselt lepinguhalduriks ning ka määratud kasutajaks. Lepinguhaldurina võib ta ise lisada süsteemi uusi kasutajaid ja tarkvara koordinaatoreid ning endalt määratud kasutaja õigused kellelegi teisele üle anda.

Näide: ettevõte soovib tellida 5 rendilitsentsi.
Tellimisel edastab kontaktisik ainult enda andmed ning saab lepinguhalduriks. Hiljem määrab ta iseteeninduses kasutajad. Selleks peab ta lisama süsteemi uued kasutajad ning need määratud kasutajateks tegema. Sel juhul on tema tõenäoliselt ka vähemalt ühe litsentsi määratud kasutajaks tehtud. See tähendab ta peab enda õigustest selle eemaldama enne kui õiguse teisele anda saab.
Ta võib soovi korral mõne või kõik neist määrata ka tarkvara koordinaatoriks.

Loe kindlasti kasutajate haldusest ka Autodeski lehel olevaid juhendeid.


Litsentsi ületõstmine uude arvutisse

Litsentsi ületõstmine (License Transfer) tähendab arvuti külge seotud ehk aktiveeritud litsentsi tõstmist teise arvutisse. Sel puhul ei teostata teises arvutis tarkvara uuesti aktiveerimist.

Juhend käsitleb tarkvaraversiooni 2010 ja uuemad, mille puhul ületõstmine on tehtav läbi Autodeski Konto süsteemi (vajalik on konto ja interneti olemasolu). Vanemad tarkvarad on üle tõstetavad Portable License Utility vahendusel, selle jaoks on juhend siin.

Palun märka! Tellimuste ning aktiivse lepinguga Autodeski püsilitsentse ei ole vaja ühest arvutist teise tõsta.

Tegevused:

 • Ära installi vanas arvutis tarkvara maha enne kui litsentsi ületõstmine on õnnestunud! Kui sa seda oled juba teinud, siis ei jää muud üle kui uues arvutis tarkvara uuesti aktiveerida.
 • Installi tarkvara uude arvutisse kasutades sama seerianumbrit, kuid ära aktiveeri seda.
 • Käivita vanas arvutis License Transfer Utility. (Otsi seda Start-menüüst Autodeski tarkvara juurest)
 • Vajuta nuppu Sign In ja logi oma Autodeski Kontoga sisse 
  LTU_1
 • Vali kas soovid litsentsi eksportida privaatselt (st ainult sina saad selle hiljem omale kasutamiseks) või avalikult (kui soovid oma litsentsi kolleegile üle anda). Vajuta Export.
  LTU_2
 • Vajuta Finish.
 • Käivita nüüd License Transfer Utility uues arvutis.
 • Logi sisse ja litsents imporditakse automaatselt. Peale importi sulge aken.

Olulist:

 • Üle tõsta saab ainult püsilitsentsi üksklitsentsi. Rendilitsentsi puhul ei ole tarkvara seotud konkreetse arvutiga ning võrgulitsentsi puhul samuti (litsentsiserveri asukoha muutmise korral tuleb küsida uue serverarvuti jaoks uus litsentsifail).
 • Üle saab tõsta sama tarkvara sama versiooni. Näiteks vanas arvutis on AutoCAD 2014 ja uude läheb ka AutoCAD 2014, mitte AutoCAD Architecture 2014 ja ka mitte AutoCAD 2015, sest sul juhul on tegemist aktiveerimise mõistes erineva tarkvaraga. Taolistel puhkudel tuleb uues arvutis tarkvara lihtsalt aktiveerida.
 • Üle tõsta saab ainult seda litsentsi, millele kasutajal on litsentsilepingu alusel õigus. Seega tasub eelnevalt välja uurida, kas antud tarkvaraversioon ei ole mitte ära uuendatud. Näide elust enesest: kasutaja ostis AutoCAD 2012 versiooni koos üheaastase Subscriptioniga. Subscriptioni kehtivuse ajal väljastati kliendile uus versioon AutoCAD 2013 (ehk versiooniuuendus). Klient otsustas, et ta ei soovi seda uut versiooni kohe kasutama hakata ja ühtlasi ei pikendanud ta ka Subscriptioni teenust. Vastavalt litsentsilepingule on tal õigus kasutada ainult versiooni AutoCAD 2013. Klient peaks uude arvutisse installima ja seal aktiveerima AutoCAD 2013 versiooni. Vanas arvutis teostama tarkvara mahainstalli.

Võrgulitsentsi install

 • Juhend käsitleb võrgulitsentsi (NLM) installeerimist. Üksiklitsentsi installi käsitletakse eraldi juhendis.

Lühidalt

Võrgulitsentsi install ja haldus on väga lai teema ning selle juhendid kümneid lehekülgi pikad vt. info Autodeski teabekeskkonnas knowledge.autodesk.com. Kui lühidalt rääkida, siis üldjoontes pead tegema järgmist:

 • Planeeri hoolikalt. Loe edasi
 • Küsi Autodeskist litsentsifail. Loe edasi
 • Seadista serverarvutis litsentsiserver ja käivita see. Loe edasi
 • Tarkvara installi võib teha otse töömasinas juhul kui neid on vähe. Loe edasi
 • Kui töömasinaid on rohkem või soovid hilisemat haldamist lihtsustada, siis tuleks teha serverarvutisse eelkonfigureeritud installifail (Deployment Image) ja seda kasutades teostada töömasinate install üle võrgu. Loe selle kohta inglise keeles pikemalt siit.

Planeerimine

NetworkLicenseVõrgulitsentsi install (ja ka aktiveerimine) erineb üksiklitsentsi omast. Reeglina paigutatakse litsents koos seda jagava litsentsiserveriga serverarvutisse ning tarkvara installitakse töömasinatesse viitega servermasinas olevale litsentsile. Võrgulitsentsi installi puhul ei aktiveerita tarkvara töömasinates. Serverarvutiks võib olla nii ettevõtte server kui ka suvaline teine töömasin. Tarkvara võib installida ja kasutada ka servermasinas.

Planeerimisel arvesta järgmiste asjaoludega:

 • Serverarvutile esitatavad nõuded
 • Installi tegija peaks omama IT-alaseid teadmisi, kuna vajalik võib olla tulemüüri ja Windowsi komponentide konfigureerimine jms
 • Installi ajal on kõikides arvutites vajalikud administraatori õigused
 • Valida saab mitme erineva litsentsiskeemi vahel, neist on pikemalt juttu siin. Käsitleme siitmaalt edasi ainult ühe serveriga litsentsisüsteemi (Single Server Model).

Loe ka pikemat ingliskeelset juhendit.

Installimeedia

Võrgulitsentsi installil kasutatakse sama installimeediat mis üksiklitsentsi installi puhul. Installimeedia on alla laaditav Autodeski Konto iseteenindusest: accounts.autodesk.com/. Allalaadimise juhendi on siin. Lae tarkvara alla ning salvesta see tähtsasse kohta. Soovitame installimeedia alles hoida ja teha sellest ka tagavarakoopia. Andmekandjal (DVD/USB) saab installimeedia soovi korral eraldi juurde osta. Subscriptioni kliendid saavad selle vajadusel Autodeskist tasuta tellida (juhend).

Litsentsifaili küsimine

Võrgulitsentsi ei aktiveerita nii nagu üksiklitsentsi. Selle asemel kasutatakse litsentsifaili, mis paigutatakse serverarvutisse ja seda jagab arvutivõrgus litsentsiserveri tarkvara.

Sul on vaja välja uurida:

 • tarkvara litsentsi seerianumber
 • serverarvuti nimi (host name) ja võrgukaardi ehk MAC-aadress. Ingliskeelne juhend.
 • Autodeski konto kasutajanimi ja parool. Kui neid seni veel pole, siis saad need teha litsentsifaili küsimise käigus. Loe Autodeski konto kohta rohkem siit.

Litsentsifaili küsimine:

Hangi endale litsentsifail täpsemalt Autodeski juhendist.

Fail peab olema lõppkokkuvõttes formaadis .lic. Nimi ei oma tähtsust. Faili peab hiljem salvestama kohta, kus litsentsiserver seda leiab. Vt järgmist punkti.

Litsentsiserveri install ja seadistamine

Litsentsiserveri tarkvara (Netwosk License Manager, tuntud ka kui lmtools) on väike tarkvara, mis installitakse serverarvutisse ning mis hakkab arvutivõrgus töömasinatele litsentsi jagama. Litsentsiserveri tarkvara on alati tarkvara installimeedial olemas. Soovi korral võib selle ka internetist alla laadida.

Alati kasuta kõige uuemat litsentsiserveri tarkvara! Selle saab alla laadida siit.

Installimeedialt litsentsiserveri tarkvara installimine

Käivita tarkvara install (setup.exe)

Tee valik Install Tools & Utilities.

lmtools_install_1

Märgi linnukesega valik Network License Manager ja vajuta Install.

lmtools_install_2

Kui install jõuab lõpule, siis vajuta Finish.

Litsentsiserveri seadistamine

Värskem Autodeski juhend asub https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-70C4EB01-0675-4960-BCFC-D1C1F1309CB0-htm.html

1. Loo logifail (debug.log)

Logifail on vajalik informatsiooniallikas: siit saab infot kuidas litsentsiserer töötab ning probleemide puhul peaks esimesena seda faili vaatama.

Loo esiteks logifaili(de)le oma kaust. Soovitame selle teha asukohta, kuhu litsentsiserveri tarkvara installiti: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Loo siia uus kaust nimega Logid vms

lmtools_setup_1

Seejärel tee siia kausta uus tühi tekstifail. Nimi ei ole oluline, kuid laiend peab olema .log.

lmtools_setup_2

 

2. Salvesta Autodeskist saadud litsentsifail asukohta C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\License

register_4

3. Litsentsiserveri konfigureerimine

Käivita litsentsiserveri tarkvara ehk LMTOOLS. Leiad selle eelmises punktis mainitud asukohast C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\lmtools.exe. Windows 7 arvutis leiab selle ka Start ➤ All Programs ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ LMTOOLS Utility. Windows 8 ja uuemas on abiks kui minna Startmenüüsse ning hakata klaviatuurilt tippima “LMTOOLS”.

Tee vahelehel Service/License File valik Configuration Using Services. Ühtlasi märgi linnuke LMTOOLS ignores license file path environment variables.

lmtools_setup_3

Mine vahelehele Config Services. Sisesta Service Name lahtrisse uue teenuse jaoks uus nimi.

lmtools_setup_4

Näita järgmised asukohad (path):

Path to the lmgrd.exe file

lmtools_setup_5

 

– Path to the License File

lmtools_setup_6

– Path to the License File

lmtools_setup_7

Märgi linnukesed Use Services ja Start Server at Power Up

lmtools_setup_8

Klikka Save Services ja avanevale dialoogile vasta Yes.

lmtools_setup_9

4. Litsentsiserveri käivitamine

Mine vahelehele Start/Stop/Reread.

Vajuta nuppu Start Server. Serveri käivitus võib võtta aega kuni 30 sekundit. Õnnestunud käivitumise kohta võib lugeda akna allosas ka teadet “Server Start Successful“.

lmtools_setup_10

5. Veendu, et teenus töötab

Mine vahelehele Server Status ja kliki nupul Perform Status Enquiry.

lmtools_setup_11

Töötava serveri puhul peaks pilt välja nägema midagi sarnast:

lmtools_setup_12


Üksiklitsentsi install

 • Juhend käsitleb üksiklitsentsi (SLM) installeerimist. Võrgulitsentsi installi käsitletakse eraldi juhendis

  Installimeedia

  Tänapäeval on installimeedia enamjaolt alla laaditav Autodeski Konto iseteenindusest: accounts.autodesk.com/. Allalaadimise juhendi on siin. Lae tarkvara alla ning salvesta see tähtsasse kohta. Soovitame installimeedia alles hoida ja teha sellest ka tagavarakoopia. Andmekandjal (DVD/USB) saab installimeedia soovi korral eraldi juurde osta. Subscriptioni kliendid saavad selle vajadusel Autodeskist tasuta tellida (juhend).

  Tarkvara install

  Käivitage installifail Setup.exe (juhul kui install juba ise ei käivitunud). See asub peale tarkvara allalaadimist ja lahtipakkimist ilmselt kaustas C:\Autodesk\

  Avaneb tarkvara installiaken. Lehel on erinevad valikud:

  • Install– üksiklitsentsi install ühes masinas. Tavajuhtumil on just see õige valik. Võib kasutada, kui oled ostnud ühe või mitu üksiklitsentsi
  • Create Deployment – seda kasuta siis, kui oled ostnud mitu üksiklitsentsi ja soovid installimist läbi viia üle keskse serveri (NB! tegemist ei ole võrgulitsentsiga). Deployment on lahtiseletatult installifaili (setup.exe) asetamine/tekitamine serverarvutisse. Install on selle faili käivitamine üle arvutivõrgu kasutaja arvutis ja sealt järgnevate installeerimistegevuste läbiviimine.
  • Install Tools and Utilities – võimaldab määrata lisavahendite installeerimist:
   • Autodesk CAD Manager Tools – litsentside haldamise utiliit.
   • Autodesk Content Service – võimaldab installida ja seadistada võrgus asuva arvuti jagatud teekide jaoks.
  • Installation Help – siit leiad vajalikud ingliskeelsed juhendid
  • System Requirements – arvutile esitatavad miinimumnõuded
  • Readme – installi eelinformatsioon

  Vajuta nuppu Install.

  install_1

  Lugege läbi litsentsileping (Country & Region vasteks Eestis on Estonia või Other Countries) ja sobivusel valige I Accept.
  Vajutage Next.

  install_2

   

  Valige sobiv keel (soovitame English).
  Valige litsentsi tüüp. Meie näites teeme üksiklitsentsi installi, seega: Stand-Alone.
  Valige, kas tahate proovida toodet 30 päeva või soovite sisestada juba tarkvara seerianumbri ja tootevõtme (Product Key).
  Klõpsake Next.

  install_3

   

  Järgnevas aknas antakse võimalus valida installeeritavad komponendid. Märkige linnukesega kõik tarkvarad/komponendid, mida soovite installida. Soovitame lisaks iga tarkvara/komponendi puhul vaadata üle konfigureerimisvõimalused. Selleks klõpsake tarkvara/komponendi paneelil olevat noolekest.

  install_4

   

   

  Kuvatakse erinevad valikud ja kontrollitakse automaatselt uuenduste olemasolu. Vajadusel need laetakse automaatselt alla.
  Paneeli sulgemiseks klõpsake uuesti paneelipäisel.

  Vajuta Install.

  Peale installi teostamist kuvatakse viimane aken. Vajutage Finish.

  install_5

   

  Loe ka tarkvara aktiveerimise kohta.


Tarkvara aktiveerimine

Palun märka! Autodeski uued litsentsid aktiveeritakse Autodeski ID või e-posti aadressiga sisse logimisega.
Täpsem juhend asub siin: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/about-activation

 • Käesolev juhend selgitab toote aktiveerimis- ja registreerimisprotsessi Autodeski toodetele versiooninumbriga 2014 ja uuemad. Vanemate kohta on juhend siin ja veel vanemate kohta siin.
 • Juhendis on käsitletud ainult üksiklitsentsi aktiveerimist. Võrgulitsentsi aktiveerimise kohta loe võrgulitsentsi installi juhendist.

Toote aktiveerimine on protsess, mis kindlustab, et installeeritud tarkvara on legaalne ja pole aktiveeritud rohkemates süsteemides, kui on lubatud tarkvara litsentsilepingus. Toote kaitseks seotakse Autodeski toote (nt. AutoCAD 2014) litsents arvutiga spetsiaalse aktiveerimiskoodi abil. Aktiveerimine on mõeldud ainult üksiklitsentsidele (SLM).

Mõningatel juhtudel on aktiveerimise ajal vajalik ka registreerimine. See on protsess, mille jooksul kasutaja loob endale Autodeski konto, mida saab kasutada hiljem tarkvara litsentsi ümbertõstmisel teise arvutisse või uuesti aktiveerimisel. Samuti saab selle kontoga sisse logida tarkvara aknas ja paljudes pilveteenustes. Autodeski konto kohta on pikemalt juttu siin.

Online aktiveerimine peale installi

Järgnevalt tutvustame aktiveerimist, mis tehakse peale tarkvara installi. Vajalik on internetiühenduse olemasolu.

Tarkvara aktiveerimine:

1. Käivita tarkvara klikkides arvuti töölaual või Start-menüüs tarkvara ikoonil.

2. Märgi linnuke ekraanipildil „Autodesk Privacy Statement“. Sellega nõustud Autodeski privaatsustingimustega. Kliki järgmiseks nupul I Agree.

Activation_1

3. Kliki sõltuvalt tarkvarast kas nupul „Enter Serial Number“ või „Activate“.

Activation_2

Tegelikult kui hästi läheb, siis peale seda öeldakse, et kõik on korras ja tarkvara ongi aktiveeritud ning kuvatakse pilt “Thank You For Activating”. Kui aga ei lähe nii hästi, siis loe edasi.

4. Sisesta seerianumber (Serial Number, SN) ja tootevõti (Product Key) ja kliki sõltuvalt tarkvarast kas nupul Continue või Next.

Activation_3

5. Märgi valik „Connect now and activate (Recommended)“ ning vajuta nuppu Next.

Activation_4

 

Aktiveerimise käigus registreerimine

Kui sisestatud seerianumber ei ole eelnevalt Autodeski Kontoga seotud, siis palutakse luua uus Konto või logida sisse olemasolevale Kontole. Kui oled varasemalt Autodeski tarkvara ostnud ja/või installeerinud/aktiveerinud, siis ilmselt on sul Autodeski Konto olemas. Siin on juhend, kui oled kasutajanime ja parooli unustanud.

6.  Sisesta oma Autodesk ID ja parool ning kliki nupul Login. Kui sul Kontot veel ei ole, siis kliki lingil Create User ID now ja järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Activation_5

7. Kui sul on mitu Kontot (näiteks töötad mitme tööandja juures, kellel mõlemal on Autodeski tarkvara), siis vali järgmises aknas see Konto, millega soovid aktiveeritavat tarkvara siduda ning kliki nupul Next.

Activation_6

8. Aktiveerimise protsess tehakse automaatselt ning aktiveerimise informatsioon salvestatakse sinu arvutisse spetsiaalsesse kohta. Kliki aktiveerimise lõpetamiseks Finish. Fail registreerimisandmetega salvestatakse sinu arvutisse, millele viitab link järgmisel pildil.

Activation_7

Aktiveerimiskoodi küsimine Virtuaalselt Agendilt

Juhul kui eelnev metoodika ei ole andnud tulemusi ja aktiveerimine ei õnnestunud, siis võib abiks olla Virtuaalne Agent. Autodeski Virtuaalne agent annab õigustatud isikule aktiveerimiskoodi koheselt peale mõningatele küsimustele vastamist. Toimi järgnevalt:

1.    Ava Virtuaalne Agent:

2.    Vali avanenud aknas paremal pool Activation and Registration.

VirtualAgent_Activation_1

3. Vali nimekirjast sinu olukorrale kõige lähedasem probleemikirjeldus

VirtualAgent_Activation_2

4. Edasi tuleb käituda vastavalt ekraanil esitatud juhistele ning vajadusel sisestada vajalikud andmed akna allosas olevasse vestluslahtrisse ning kliki nupul Submit.

5. Juhul kui küsitakse päringukoodi (Request Code), siis selle saab tarkvara aktiveerimisaknast. Käivita tarkvara ja kliki nuppu Activate. Peale seerianumbri ja tootevõtme sisestamist kliki Next ning päringukood kuvatakse järgmises aknas:

VirtualAgent_Activation_3.png

6. Peale küsitava info sisestamist ning selle kinnitamist antakse aktiveerimiskood (Activation Code). Kopeerige see edasiseks tegevuseks.

VirtualAgent_Activation_4

7. Käivita uuesti tarkvara ning kliki nupu Activate.

8. Märgi valik „I have an activation code from Autodesk“. Väljasta (Paste) kopeeritud aktiveerimiskood väljale numbriga „1“. Kliki nuppu Next.

VirtualAgent_Activation_5

9. Aktiveerimine on tehtud. Kliki aktiveerimise lõpetamiseks Finish.


Tarkvara tellimus ehk Subscription

Üldist

Mis on tarkvara tellimine?

Subscription on mõiste, mis tarkvaraäris leiab üha enam kasutust. Kõige lihtsamalt tähendab see tellimust. Just nii, nagu ajalehe või ajakirja puhul. Tegemist on teenusega, mille puhul kasutaja maksab tasu vastavalt perioodile, mil tarkvara soovitakse tarbida. Teenus susaldab tarkvara litsentsi, uuenduste, pilveteenused ja tehnilise toe kasutamist, jpm.

Mis tarkvara saab tellida?

Autodesk on täielikult läinud üle tarkvara tellimusmudelile ning alates 01.02.2016 on kadunud võimalus osta uusi üksiktoodete püsilitsentse.

Mis perioodiks saab kasutada tarkvara tellimust?

Tarkvara saab edasimüüja kaudu tellida üheks või kolmeks aastaks. Tellimus või rendiperioodi saab vajadusel pikendada sama ajaühiku võrra.

Mis teenused või lisad kaasnevad tellimusega?

Tellimuse hinna sees on praktiliselt samad hüved, teenused ja õigused, mis kaasnevad Maintenance Subscriptioni paketiga koos ostetud püsilitsentsiga. St kasutaja saab ligipääsu Autodeski pilveteenustele, tarkvaralisadele jne. Samas ei ole rendilitsentsi puhul litsents seotud arvutiga, vaid kasutajaga. See annab kasutajale võimaluse tarkvarale ligi pääseda sealt, kus ta parasjagu asub.

Millal tellimus algab?

Tellimus algab siis, kui klient saab Autodeskilt vastava kinnitusega e-maili. Nt kui tellimus esitatakse edasimüüjale 1. detsembril 2014. a. ja kinnitus Autodeskilt tuleb samal päeval, siis algusajaks loetakse 1. detsember 2014. a.

Mida tähendab nimeline kasutaja (named user)?

Autodesk on loonud identiteedil baseeruva süsteemi, mis loob ja hoiab seosed kasutaja Autodeski konto (nimetatakse tihti ka Autodesk ID, User ID) ja Autodeskist litsentseeritud varade (tellimus pilveteenused jms) vahel. Tellimuse puhul on kasutaja ja litsentsi vahel 1:1 suhe. Kasutaja ei tohiks oma kasutajakonto andmeid (parool) teistele jagada.

Küsimused ja vastused

Kas ma pean olema internetiga ühenduses kogu aeg?

Ei pea. Tarkvara saab töötada ühenduseta kuni 30 päeva. Selle aja jooksul peaks vähemalt korraks arvuti internetiga ühendama. Peale 7-päevast ühenduseta tööd kuvatakse selle kohta ka meeldetuletus.

Kas tarkvaratellimuse puhul asub pilves või minu arvutis?

Tarkvara asub (installitakse) sarnaselt püsilitsentsiga kasutaja arvutis.

Kas tellimuslitsentsiga tarkvaraga loodud failid erinevad kuidagi püsilitsentsiga tehtud failidest?

Ei.

Kas tellimuslitsentsiga tarkvara kasutajal on õigus kasutada ka tarkvara eelmisi versioone?

Subscriptioni kliendi õiguste hulka kuulub õigus kasutada kuni kolm versiooni vanemat tarkvara. Tellimuslitsentsiga tarkvara puhul on see sama, kuid hetkel pakutakse ainult neid versioone, mis on Subscription süsteemis olemas olnud. Kuna Subscription funktsionaalsust hakati pakkuma alles versiooni 2014 ajal, siis vanemaid ei pakuta.

Kas olemasoleva püsilitsentsi saab vahetada Subscription-i vastu või vastupidi?

Kuni 2020. aasta mai kuuni. Juhul, kui on olemas kehtiv Maintenance leping.

Kas tellimuslitsentsi saab ühelt firmalt teisele üle kanda?

Ei. Autodesk võib teha erandi seotud ettevõtetele.

Kuidas käituda, kui tellimusperiood lõpeb, kuid mul on vaja tööd jätkata?

Võta juba enne perioodi lõppu ühendust edasimüüjaga, kelle kaudu saab tellida telllimusperioodi pikenduse. Süsteem on sarnane Maintenance Subscriptioni süsteemiga. Ka Autodesk saadab kasutajale meeldetuletusi tellimusperioodiperioodi lõppemise kohta.

Kuidas tellida tellimusperioodile pikendust, kui periood on läbi saanud?

Tellimusperioodi taastamine ei ole võimalik, kuid saad alati alustada uue tellimusega. Võta selleks edasimüüjaga ühendust.

Kas tarkvara installimeediat DVD/USB kujul on võimalik saada?

Tellimuslitsentsidele seda võimalust ei pakuta.


Installimeedia tellimine DVD/USB kujul

Seoses elektroonilisele litsentsitarnele üleminekuga ei saada Autodesk automaatselt enam toote karpe. Kui soovite tarkvara saada siiski andmekandja (CD, DVD või USB) peal, tuleb esitada vastav avaldus. Toote karp saadetakse kullerteenusega otse kliendile. Saatmine võib võtta kuni 3 nädalat ning kuigi enamjaolt on see tasuta, jätab Autodesk endale õiguse mõnedel juhtudel selle eest ka tasu küsida. Installimeedia saab tellida viimasele versioonile ning Subscriptioni klientidele ka kuni 3 versiooni vanemale.

Installimeedia tellimine

 1. Ava Customer Service Assistance Form siit: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=12338355&siteID=123112&pass=1
 2. Täida kõik tärniga väljad ning väljale How May We Assist You? sisesta: “Media request for selected product
 3. Väljadel Product ja Product Release vali tarkvara ja versioon, mille installimeediat soovid saada.

Lisamärkused:

 • Installimeedia ei pruugi olla kättesaadav DVD/USB kujul kõikidele tarkvaradele.
 • Installimeedia saadetakse ainult sellele tarkvarale, mille litsentsi oled ostnud.

 


Tarkvara allalaadimine: Virtual Agent

Kui sul ei ole Autodeski kontot või tarkvara allalaadimine sealt mingil põhjusel ei õnnestu, siis kasuta Autodesk virtuaalset agenti, kes (või õigemini mis) proovib sinu küsimustele vastuseid leida automaatselt.

Ava Virtual Agent

Lisainfo eelmiste versioonide kasutamise kohta: http://knowledge.autodesk.com/topics/account-management/software-downloads/previous-versions

Peale allalaadimist käivita installimeedia. Selle käigus pakitakse installimeedia esiteks lahti (nt kausta „C:\Autodesk“) ning install käivitatakse automaatselt.


Tarkvara allalaadimine iseteeninduses

Palun märka! Aastal 2020. kehtiv juhend

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/access-software-services/subscription-access

Sisene iseteenindusse
Tarkvara allalaadimine
Seerianumber ja tootevõti

Sisene iseteenindusse

Tarkvara allalaadimiseks sisene Autodeski konto iseteenindusse aadressil accounts.autodesk.com
Autodeski konto iseteenindusse pääsemiseks nõutakse kasutajanime (Autodesk ID) ja parooli (password).
Vihje: kasutajanimeks võib tihtipeale olla sinu e-mail, eriti Subscriptioni klientidel, kelle puhul konto on loodud automaatselt.

Account_signin

Tarkvara litsentside nägemiseks oma konto all peab konto olema tekitatud tarkvara aktiveerimise käigus (nn põhikonto) või iseteeninduses põhikonto haldaja poolt antud õigused ettevõtte litsentsidega seotud teenustele ligipääsuks.

Meie kodulehel on juhend, kus kirjutatakse, mis on Autodeski konto ja kuidas seda saab omale teha. Ühtlasi on seal juttu olukorrast, kui oled unustanud oma konto kasutajaandmed, kuid põhimõtteliselt on sisselogimise aknas olemas link Forgot your password? Selle abil on võimalik parool lähtestada. Ütleme kohe ära, et sinu parool (password) on konfidentsiaalne ning ükski edasimüüja neid seetõttu ei tea ning ei saa ka uusi teha.

Kui oled Portaali sisenenud, kuvatakse esiteks konto profiili leht. Vali ülal menüüst MANAGEMENT:

Nüüd avanes konto haldamise leht, kus on näha erinevad teenused ja kiirlingid nendesse teenustesse sisenemiseks. Vali vasakult menüüst – Products

Account_ProductsAndServices_redline

 

Kuvatakse tarkvarade nimekiri. Iga tarkvara rea peal on nupp Install now, selle all lisavalikud More Actions. Allpool selgitame, mis vahe neil on ja mida eelistada.

 

Iga tarkvara rea ees on väike sinine nool, mida klikates avaneb selle tarkvaraga seotud detailsem infopaneel. Siit näeb täpsemalt, mis versioonid on olemas, mis on nende seerianumbrid ning Subscriptioni lepingu info. Samuti on siin näha iga versiooni juures link Download või Install now. Selgitusi loe järgmises punktis!

Account_Products_OpenPanel_blur

 

Tavaklient saab alla laadida installimeediat ainult ostetud versioonile. Subscriptioni kliendil on lisaks õigus kasutada ja alla laadida ka kuni 3 versiooni vanemaid tarkvarasid.

Tarkvara allalaadimine

Kuigi enamjaolt on siin lehel näha nuppu Install now, soovitame seda siiski mitte kasutada, kuna installifailid on suured ning erinevad võrguprobleemid võivad installi pooleli jätta.

Tarkvara allalaadimise variandi saad kõige paremini valida tarkvara peamisel real olevast lingist More Actions:

Account_Products_MoreActions_blur

 • Install Now: Installer käivitatakse praktiliselt kohe ning peamine allalaadimine teostatakse automaatselt, kui oled installi seadistanud ja käivitanud. Sobiv siis, kui soovid installi teha samasse arvutisse ning ei vaja tarkvara installifailide koopiat. Kahjuks on see variant tehniliselt kõige ebakindlam.
 • Download Now: esiteks installeeritakse Autodeski Download Manager (u 10MB), mis on eraldi tarkvara mugavaks allalaadimiseks. See teostab ja aitab allaadimisel silma peal hoida ning suudab katkenud laadimisi taaskäivitada. Sobiv siis, kui soovid installifailid tuleviku jaoks kuhugi talletada. Soovitame seda varianti!
 • Browser Download: tavapärane brauseri allalaadimine. Soovitame siis, kui eelmised variandid ei sobi või ei tööta.

Vastavalt eelnevale valikule pead edasi käituma vastavalt juhistele ja/või sinu brauseri ning turvaseadete näpunäidetele.

Kuna soovitame varianti Download Now, siis selle kohta väike kirjeldus. Peale valiku Download Now tegemist avaneb aken, kus tuleb valida sobiv tarkvara (siin on teinekord mitu tarkvara, seega ole tähelepanelik!), seejärel valida sobiv versioon, operatsioonisüsteemi platvorm ja vajadusel ka keel. Peale seda vajuta Download Now.

Account_DownloadNowWindow

 

Kui peale seda kuvatakse brauseri poolt hoiatus, siis võid sellele kinnitada, et tegemist on turvalise tarkvaraga. Nt Google Chrome puhul tuleb vajutada Launch Application.

Esimesena laetakse alla Autodesk Download Manager, mis on u 10MB suurune väike tarkvara. Käivita allalaetud fail ning teosta Download Manageri install. Peale seda käivitub Download Manager automaatselt ning pakub, et peamise tarkvara installifailid (AutoCAD vms) võiks alla laadida kausta C:\Autodesk. Vajadusel saad seda muuta nupuga Change. Vajuta OK.

Account_DownloadManager_folder

Kui Autodesk Download Manager on tarkvara alla laadinud ja lahti pakkinud, siis käivitatakse automaatselt põhitarkvara install.

Üksiklitsentsi installi juhend

Võrgulitsentsi installi juhend

Seerianumber ja tootevõti

Kust ma need leian? Vastus – samast kohast, kus allalaadmist saab teha. Vali iseteeninduses vasakult menüüst – Products. Seejärel klikka tarkvara rea ees olevat sinist noolekest ning avaneb detailsema infoga paneel, kus on näha nii seerianumber kui tootevõti.

Account_Products_OpenPanel_blur


Olen uus Subscriptioni klient

Liitudes Subscriptioni või Maintenance Subscriptioni teenusega tehakse sulle Autodeski konto ja selle iseteeninduses saab tarkvara alla laadida, seal on näha tarkvara seerianumber ja tootevõti, vaadata Subscriptioni kehtivuse aega ja palju muudki.

Peale tellimuse esitamist Usesofti pead mõned päevad ootama ning siis saadetakse sinu emailile rida kirju. Loe need läbi ja jäta kindlasti alles. Emailid saadetakse otse Autodeskist ja on üldjoontes järgmised:

 • Autodeski tarkvara litsentsiinfo ja tellimuse kinnitus (saatja: [email protected]).
 • Tervituskiri, kus on ka Autodeski Konto kasutajanimi ja parool uutele kasutajatele (saatja: [email protected]),

Ka meie saame esimese emaili ning siis teame, et litsents ja teenus on üle antud. Kui sulle need emailid ei tule, siis kontrolli esiteks oma meiliboksi rämpskirjade kausta, sest spämmifilter võib need sinna tõsta.

Ilmselt soovid kiirest tarkvara alla laadida ja kasutama hakata. Selleks pead sisenema iseteenindusse. Loe vajadusel juhendit tarkvara allalaadimise kohta. Seal on ka kirjas kust leiad tarkvara seerianumbri. Subscriptioni kasutajad lugege lisaks seda juhendit.

Lae tarkvara alla, installi, aktiveeri (loe vajadusel selle kohta juhendit) ning hakka kasutama. Põhimõtteliselt kõik.

Soovitame aga lisaks uurida ka muude võimaluste kohta, mida saab iseteeninduses teha: määrata kasutajaid, kes pääsevad konkreetsetele litsentidele ja teenustele ligi jne. Ka tarkvaras sees saad oma kontoga sisse logida ning siis on võimalik siduda oma arvutis olevad failid A360 Drive pilveruumiga ning sünkroniseerida ka tarkvara seadeid sinna, mis teeb mugavaks tarkvara ületõstmise teise arvutisse.

 


Kuidas saavad ettevõtte litsentsid minu konto alla?

Subscriptioni kliendi puhul loob Autodesk kliendile konto automaatselt ja selle tegevuse käigus saavad ka litsentsid sinu konto all nähtavaks. Kuna konto on seotud konkreetse isiku ja tema e-mailiga, siis peaks konto omanik hoolt kandma ka selle eest, et tema tööülesannete muutumisel või töölt lahkumisel oleks teave konto kohta ligipääsetav tema järglasele. Lihtsaim viis selleks on võtta ühendust meiega.
Loe ka kasutajate halduse kohta.

Tavakliendi puhul tekib konto üldjuhtumil siis, kui hakatakse tarkvara arvutis aktiveerima. Sel hetkel nõuab Autodesk kontole sisselogimist või selle puudumisel konto loomist. Selle tegevuse käigus seotakse litsents konkreetse kontoga. Ka siin tuleb konto omanikul hoolt kanda selle eest, et mitte ainult tema ei teaks konto andmeid. Tasub ettevõtte jaoks luua spetsiifiline e-maili aadress konto jaoks või lisada juba varakult konto alla teisi kasutajaid. Autodeski konto portaalis saab ühtlasi ära määrata, millised kasutajad millistele teenustele ligi pääsevad.


Unustasin Autodeski Konto kasutajanime ja/või parooli

Subscriptioni klient: esiteks otsi oma postkastist kirja aadressilt [email protected] sellest perioodist, mil esmakordselt Subscriptioni paketiga liitusid. Väike vihje: kasutajanimeks (Autodesk ID) on suure tõenäosusega sinu e-maili aadress. Kui otsingud ei kandnud vilja, siis loe edasi.

Tavaklient: mine Autodeski konto iseteeninduskeskkonda ja vajuta linki Forgot your password?. Sealt edasi sisesta oma e-mail, mida konto loomise ajal võisid kasutada ning sulle saadetakse e-mail edasiste juhistega. Kui see ei õnnestu, sest emailiaadress on vale, siis proovi esiteks mõne teise emailiaadressiga ja kui ikka on probleemid, siis võta ühendust meiega. Kahe peale tuletame äkki meelde.


Kuidas ma omale Autodeski konto saan?

Subscriptioni kliendile tehakse konto valmis Autodeski poolt Subscriptioni paketiga liitumisel ja selle kohta saadetakse kliendile ka vastav e-mail (aadressilt [email protected]).

Kui sa ei ole Subscriptioni klient, siis võid konto loomisega kokkku puutuda tarkvara aktiveerimise käigus. Lisaks saad omale konto teha kas mõne muu teenuse lehelt või Autodeski konto iseteeninduskeskkonnas. Vali seal link Create an Account ja järgi juhiseid. Selle kontoga pääsed edaspidi ligi kõikidele Autodeski teenustele. Ühtlasi, kui sul on juba konto olemas ja soovid liituda Susbcriptioniga, siis anna sellest tellimisel teada.


Mis on Autodeski konto ehk Autodesk ID ehk User ID?

Autodeski tarkvara kliendina oled tõenäoliselt kokku puutunud tegevustega, mis nõuavad sisenemist Autodeski teenustesse kasutades Autodeski kontot. Tihtipeale kutsutakse seda kas User ID või Autodesk ID.

Autodeski konto on sinu isiklik konto, millega saad ligipääsu erinevatele Autodeski teenustele. Peamiselt läheb seda tarvis, kui hakkad tarkvara arvutis aktiveerima või sisened Autodeski Konto portaali, et tarkvara alla laadida. Või soovid tarkvara ühest arvutist teise tõsta, tahad kasutada Autodeski pilveteenuseid jpm. Teenuste hulka kuuluvad:

 • Tarkvara registreerimine ja aktiveerimine
 • Rendilitsentsi kasutamiseks nõutav sisselogimine
 • Autodeski Konto portaal ehk iseteenindus
 • Autodesk 360 (erinevad pilveteenused)
 • Autodesk Exchange Apps (tarkvaralisad e äpid)
 • Autodesk Discussion Groups (kasutajate foorumid)
 • Autodesk Labs (uued, alles katsetamisel tooted)
 • Education Community (tudengite kommuun)
 • Manufacturing Community (tootmisvaldkonna kommuun)
 • Area (visualiseerijate kommuun)

Mis on Autodeski Konto iseteeninduskeskkond?

Autodeski konto iseteeninduskeskkond on koht, kus saad vaadata oma andmeid ning tarkvaralitsentse, mis on sinu kontoga seotud ja vajadusel tarkvara alla laadida. Subscriptioni kliendid pääsevad siit ligi ka kõikidele oma teenustele, näiteks hallata litsentse ja kasutajaid, esitada Autodeskile tehnilise toe päringuid jne.

Autodeski konto portaal asub siin: accounts.autodesk.com