Konto

AutoCAD 2D haljastajatele

600 + km


NB! Koolitus toimub reaalajas instruktori poolt juhendatava veebikursusena!

Täpsema info saadame osalejale meilile. Loe lähemalt reaalajas veebikursuste kohta siit.

Kursus on mõeldud täiendkoolituseks haljastajatele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele ja maastikukujundajatele AutoCADis, et arendada põhijoonestamise oskusi vastavalt eriala väljunditele. Kursuse lisaväärtusena saavad osalejad erialaseid kujundamist puudutavaid nõuandeid. Raalprojekteerimine ja muud tehnilised nõuded on võtnud ära ilu loomingu juures. Käesoleval kursusel arendatakse ilumeelt rangete joonestamise töövahenditega, et tulemus ilus välja näeks nagu kujundus ise.

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toimumise aeg

Toote kirjeldus

Kursus on mõeldud täiendkoolituseks haljastajatele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele ja maastikukujundajatele AutoCADis, et arendada põhijoonestamise oskusi vastavalt eriala väljunditele. Kursuse lisaväärtusena saavad osalejad erialaseid kujundamist puudutavaid nõuandeid. Raalprojekteerimine ja muud tehnilised nõuded on võtnud ära ilu loomingu juures. Käesoleval kursusel arendatakse ilumeelt rangete joonestamise töövahenditega, et tulemus ilus välja näeks nagu kujundus ise.

Vaata õppekava

Kursuse lõpetanu:
– oskab kasutada haljastuses kasutatavaid tingmärke ühe- ja mitmekihilisena (erinevad väljatrükid layoutidel);
– oskab konstrueerida tasapinnalisest joonisest lõikeid (sh lisp);
– oskab hallata erinevaid võõraid üksuseid, sh võõraid faile;
– koostab, vormistab ja haldab projekti digitaalselt algusest lõpuni;
– kasutab erialaseid haljastuslikke joonestusvõtteid;
– tunneb linnaplaneerimise lispe.

Sihtrühm
Kursus on mõeldud haljastajate – aiakujundajate, maastikuarhitektide ja maastikukujundajate täiendkoolituseks AutoCADi kasutamisel. On soovitatav, et osalejad valdaksid AutoCADi alg- ja põhikursusel käsitletud teemasid.

Kursuse sisu
Kursus on kombinatsioon loengumaterjalidest, esitlustest ning iseseisvatest, instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.
Kõiki teemasid käsitletakse koos vastavate harjutuste sooritamisega.
Kursuse kuulajad saavad kaasa kursuse konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt. Kursus lõpetatakse 2D näidisprojektiga.

Kursusel käsitletavad teemad:

2D visualiseerimine, rajamismetoodikate (6 erinevat) kasutamine sidumisjooniste koostamiseks, eritingmärkide koostamine, töö plaanimaterjaliga, muru tekitamine (3 erinevat), foto AutoCADis (nt käsitsi joonistatud joonised, foto tingmärkide täiteks), väljaprindi koostamine, kirjanurk ning muud vajalikud käsud: purge, etransmit jne.

Tara joonestamine juhendi järgi (tehnilised joonised)

Kinnistuplaani ja hoone koordinaatide järgi alusplaani joonestamine (maaamet.ee)

Arhitektuurse väikeelemendi joonestamine (sh sõlmed)

Veekogu lõike (etteantud mõõtudega) joonestamine

Puu tingmärgi kavandamine (Sketch)

Lillepeenarde koostamine erinevatel meetoditel

Hinnakalkulatsiooni koostamine (äärekivi jm, muru m2, elementide tk)

Tingmärgi osade defineerimine erinevatele kihtidele ja layouti koostamine

Ilusad plaanid (väljundid joone paksustega, plaani illustreerimine, käsitsi tehtud viirutused, puude alleede tekitamine, äärekivide paigaldamine, pindade ette ja taha saatmine)

Töö erinevate kaartidega (sh X-ref, pildid, enne ja pärast kattuva info
kuvamine)

Kursuse lõputöö: juhiste järgi aiaplaani koostamine (põõsaread, kihid, jalgteed, müürid, veekogu, terrass, sidumisjoonised)

Kadri Maikov

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Kadri Maikov, PhD. Kadri on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor.
Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt poplaarteaduslikel kui teaduslikel teemadel.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.