Konto

Allahindlus!

AutoCAD e-algkursus

Original price was: 70€.Current price is: 35€. + km

AutoCAD e-algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCADiga kokku puutunud. Kursus koosneb videojuhenditest, harjutustest ja enesekontrolliküsimustest ning annab esmased oskused joonestamiseks AutoCAD-is.
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Läbiviimise koht

Kehtivusaeg

Toote kirjeldus

Vaata e-kursuse tutvustust siit

AutoCAD e-algkursus on mõeldud inimestele, kes pole varem AutoCAD-iga kokku puutunud. Koolitus koosneb videojuhenditest, harjutustest ja enesekontrolliküsimustest ning annab esmased oskused joonestamiseks AutoCAD-is. Salvestatud materjali on 3 tunni ulatuses, aga materjali korralikuks omandamiseks peaks arvestama paari päevaga. Kursus viiakse läbi AutoCAD 2015 / 2019 baasil ning kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega.

 

Kursusel läbitavad teemad:

Vaata e-kursuse tutvustust siit

Sissejuhatus AutoCADi keskkonda
Moodulis tutvustatakse AutoCADi töökeskkonda (liides, navigeerimine, ühikud, nurgad ja abivahendid). Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 27 minutit.

Objektide joonestamine
Tutvustatakse esmaseid joonestusvahendeid: sirglõik, ringjoon ja ristkülik. Nimetatud primitiividele lisaks vaadeldakse veel kaasnevaid joonestusvõtteid, milleta joonestamine on võimatu: käskude kordamist ja tagasivõtmist, otsekaugust, koordinaate ja napsamist. Teema kinnistamiseks on harjutus “Pinnalaotus”. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 41 minutit.

Esmased muutmisvahendid
Modifitseerimine on joonestamise kõrval oluline vahend, mille kasutamine hõlmab tööajast ca 2/3. Esmased muutmis- või moditseerimisvahendid kirjeldavad suhteliselt lihtsaid toiminguid: valimine, teisaldamine koos kopeerimisega, peegeldamine, pööramine ja osaline või proportsionaalne skaleerimine. Lisaks käsitletakse ka kahte veidi keerukamat vahendit: lõikamine ja ajutiste punktidega napsamine (Object Snap Tracking). Teema võtavad kokku harjutused „Kirjaklamber“ ja „Avadega plaat“, mille sooritamisel vajatakse kõiki mooduli raames tutvustatud vahendeid. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 46 minutit.

Edasijõudnud muutmisvahendid
Moodulis tuginetakse varem käsitletud vahenditele, aga neid rakendatakse eelnevalt veidi erinevate võtetega. Ka nõuavad need vahendid rohkem tähelepanu ja käsurea vihjete lugemist. Nii joonestamis- kui modifitseerimisvõtete koostöö õppimiseks on harjutus „Fassaad“. Harjutuse video üksi kestab umbes pool tundi, olles sellisena korraga lahendamiseks ehk liiga pikk, seepärast on soovitav seda teha osade kaupa ja kiirustamata. Kui olete selle ülesande edukalt sooritanud, võite algõppe kursuse omandatuks lugeda ja hakata mõtlema põhikursuse läbimisele. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 52 minutit.

Vaata näidisvideot sirgoonte joonestamisest, käskude kordamisest ja nende tagasivõtmisest

Näidisvideo

 

Mul oli ammune soov ja unistus alustada AutoCad’i tundmaõppimisega. Asukoha ja töökoormuse tõttu oli e-kursus minu jaoks ainuvõimalik moodus oma unistuse täideviimisega alustada. E-algkursus oli põhjalik, huvitav ja tempokas ning andis esmase ettekujutuse AutoCad’ist ja võimaluse paremini otsustada, kas on soov jätkata selles valdkonnas või mitte.
Peedu, Viljandi

Moodsad ajad, (e-kursus on) tegelikult parim viis iseseisvalt ja (vähestel sobivatel) vabadel hetkedel teemasse sisseminekuks. Grupiviisiline kursus kindlatel aegadel ja töist põhitegevust häirimata pea võimatu ning (minu hinnangul) väheefektiivne.
(AutoCAD e-algkursus) pole paha ehk kindlasti vajalik õppematerjal teatud tüüpi huvilistele. Näiteks 50+ eas inimese uue aine omandamisvõimekus oluliselt vaevalisem kui noortel jmt. NB! Tegelikult võiks kasutusaeg olla pikem (miks mitte 3 kuud), siis rahulikult aega uue programmiga katsetates (tekkivatele küsimustele) tuge leida kedagi kolmandat hulluks ajamata. Kui asjast ikka suurt midagi ei tea, siis peale materjali läbihekseldamist saab esmase arusaamise programmi ülesehitusest ja põhitõdedest, mille pinnalt edasi liikuda.Seega ootan huviga, millal e-põhikursuse üllitate… NB! Tegelikult oleks iseõppijale tublisti abiks ka AutoCAD-i (põhi)terminoloogia inglise-eesti minisõnastiku lisandumine.

Raul, Elva

Kuna ei kasuta AutoCad programmi pidevalt vaid pigem hooajati jooniste lugemiseks, täiendamiseks, vahel kai se joonestamiseks-projekteerimiseks, siis on just selline kursus parim järgmistel põhjustel:
1. Hind on taskukohane
2. Aega kursuse läbimiseks saad vabalt valida, sh saad ära kasutada mõnda vaba hetke, et meelde tuletada varem omandatut
3. Tänu kursuse ladusale ülesehitusele on hea ühte ja sama õppetükki mitu korda läbi teha ja selliselt kinnistada teadmisi
4. Praktiliselt läbi tehtud operatsioonid aitavad nii keerulises programmis paremini orienteeruda ja kasutada seda tulemuslikumalt.

Avo, Ämari

Olen kasutanud oma töö tegemisel juba pikka aega CorelDraw programme. Paraku võimaldab see kujundusprogramm salvestada oma tööd küll dwg ja dfx laiendiga kuid avada AutoCAD jooniseid see programm ei võimalda. Tihtipeale aga kohalesaadetud (digitaalsed) joonised on just AutoCAD’is kavandatud ja vormistatud. AutoCAD e-kursus võimaldab õppimise käigus meelde tuletada ning kinnistada õigeid töövõtteid. Seega oli e-kursus minu jaoks igaõhtune abimees.
Tõnis, Viimsi

E-kursus on selles suhtes hea, et kui algkursus läbitud, siis saab e-kursuse abil meelde tuletada mõnda nõksu või lahenduskäiku, mis muidu ununes. Samuti on e-kursus sobilik neile, kes tahavad materjali omas tempos läbida, mitte klassis istuda.
Erkki, Pärnu

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Instruktorid

Jaak Aavik

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Hele Järv

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.