Konto

Navisworks

Navisworks tooteperekond pakub lahendusi ehitus- ja tootmisvaldkonnas, kus on tarvis kogu projekti vaadelda ja analüüsida ühes andmeterikkas keskkonnas.

Navisworksi projektianalüüsi lahendused võimaldavad projekti kõik osad kokku viia, olgu selleks ehitusobjekt või käitis.

Arhitektuuri, konstruktsiooni ja ehituse valdkonnas on kaks 3D projekti ülevaatus- ja analüüsilahendust ning üks tasuta vaatamistarkvara (viewer). Kõik need aitavad laiendatud projektmeeskonnal saada paremat ülevaadet projekti koostööst:

Autodesk Navisworks tooted kombineerivad kvaliteetsed 3D andmed AutoCADi, Reviti ja Inventori platvormi toodetelt, samuti lihtsama geomeetria ja andmeid ka muudest tarkvaradest ning võimaldavad seega dünaamilist kogu projekti ülevaadet:

  • 3D koordinatsiooni analüüsiks
  • 4D planeerimise simulatsiooniks
  • Fotorealistlikuks visualiseeringuks

Tulemusena saadav kogu projekti andmeid hõlmav kogum on võimalik publitseerida Autodesk Navisworks enda NWD või 3D DWF formaadis. Nende formaatide vaatlemiseks lisakulutusi tegema ei pea – vastavad tasuta viewer’id on olemas.

Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Navisworks Manage on igakülgne projekti ülevaatustarkvara arhitektuuri, konstruktsiooni ja ehitusspetsialistidele, kes vajavad projektist korralikku ülevaadet ning prognoosimisvõimalust. Autodesk Navisworks Manage pakub vajalikke töövahendeid sujuvaks inseneri- ja ehitustööks.

Autodesk Navisworks Manage on Navisworksi tooteperekonna kõige täiuslikum toode, sisaldades ka kogu Autodesk Navisworks Simulate funktsionaalsuse. Autodesk Navisworks Manage lisab Autodesk Navisworks Simulate funktsioonidele täpseid vigade ja elementide lõikumise konfliktide analüüsi ja haldamise võimalused. Pakkudes ühilduvat, koordineeritud ja korrektset ehitusdokumentatsiooni muudab Navisworks Manage projekti kulgemise sujuvaks aidates vähendada peale aja- ja rahalise kulu ka ehitusel tekkivaid jäätmeid.

Navisworks Manage on vahend, mis annab ehituse juhtimisel kindlustunde, kuna väga palju vearohket käsitsitööd (aja- ja asukohakontroll, ehitusplatsi koordineerimine jms) tehakse ära tarkvara vahenditega leides automaatselt vigu, identifitseerides neid, luues raporteid ja analüüsides olukordi 3D projekti mudelis.

Autodesk Navisworks Simulate
Autodesk Navisworks Simulate pakub kogu mudeli vaatlemisele ühes keskkonnas juurde ka neljanda mõõtme – aja simuleerimisvõimalused ehitusprotsessis ning võimsad visualiseerimisvahendid. Sisuliselt täiendatakse olemasolevat projekteerimisinfot eesmärgiga tuua projekti kavatsused paremini välja ja teha arusaadavamaks ning simuleerida ehituskulgu parema prognoositavuse nimel.