Konto

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D – tsiviilehituslik BIM

AutoCAD Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Võimaluste hulka kuuluvad mitmed maastiku ja rajatiste modelleerimisvahendid, georuumilised ja sadevete analüüsid, mahtude arvestus, dünaamilised mullatööde kalkulatsioonid, 3D visualiseerimine jpm.

AutoCAD Civil 3D kasutatavad ehitusinfo mudeli (BIM) metoodikad võimaldavad inseneridel luua rohkem erinevaid stsenaariume analüüsimaks juba võimalikult varajases etapis projekti protsessi, transporti, mullatööde mahtusid ning mõju keskkonnale.

autocad-civil-3d-2016-badge-1024px

Teedeehituse BIM
Koridori modelleerimise funktsionaalsus võimaldab luua teede ja muude transpordisüsteemide intelligentse mudeli. Dünaamilise mudeli loomisel kasutatakse muudetavaid ristlõikeid. Lisaandmetena kasutatakse kaldeid, profiile, mõõtmisandmeid ja AutoCADi polüjooni. Ristmike loomisel aitab poolautomaatne interaktiivne abivahend. Koridor-tüüpi mudeleid võib kasutada erinevate andmete saamisel või objektide loomisel: mullatööde mahud, soovituslikud pinnad jpm.

Andmete ühilduvus
Tsiviilehituslike projektide puhul on väga olulise tähtsusega erinevatele andmetele ja andmetüüpidele ligipääs ning ka importimisvõimalus. AutoCAD Civil 3D ühildub paljude CAD ja GIS platvormidega, nt. DWF, Google Earth, LandXML, DGN, SDF.

Sadevete analüüs
AutoCAD Civil 3D võimaldab analüüsida hüdroloogilist olukorda nii enne kui pärast ehitustöid. Lisaks on analüüsivahendid 3D torustikele, truupidele, valgaladele.

Dokumentatsioon
Projekti olulisteks osadeks on loomulikult ka CAD ja projekteerimisstandardid. AutoCAD Civil 3D pakub töökeskkonna ja võimalused stiilide ehk tüüpide näol, mis kirjeldavad elementide värvusi, joonetüüpe, tähistamist jne. Stiilid on omakorda aluseks automatiseeritud dokumentatsioonile.

Visualiseeringud ja kommunikatsioon
Tellijate ja koostööpartneritega suhtlemiseks võib luua lihtsama taseme ja kvaliteediga renderdusi Civil 3D-s. Soovi korral saab mudeli publitseerida 3D DWF formaati või Google Earth’i. Kõrgema tasemega animatsioonide või simulatsioonide jaoks saab mudeli viia 3ds max tarkvarasse.

Georuumilise analüüsi ühendvõimalused
Kokkuhoidu annab georuumilise info ühildamine olemasolevate aerofotode või muu rastergraafikaga. Samuti saab oma mudelit täiendada infoga Google Earth’ist või muudelt teenusepakkujatelt. Mudelisse saab sisse importida ka muud georuumilist infot, nt. pinnasetüüpe, maa kasutusega seotud infot, keskkonnaalaseid piiranguid vms.

Geodeesia ja koordinaatsüsteemid
Tänaseks on kogu maamõõdutöödega seotud funktsionaalsus täies ulatuses integreeritud AutoCAD Civil 3D-sse. Võimaluste hulka kuuluvad erinevad koordinaatsüsteemid, väliandmete import ja nende parandus ning töötlus, automaatne väliandmete konverteerimine pinnamudeliks.