Konto

Adsk office portland

Teatud versioonidele ligipääsu tagamiseks on vaja teha Autodeski tarkvara uuendus

Autodesk tarkvara teatud versioonidele ligipääsu tagamiseks on vaja enne 3.augustit teha tarkvara värskendus seoses TLS protokolli uuendusega

Autodesk läheb 3.augustil 2019 üle transpordikihi turbe (Transport Layer Security) protokolli versioonile 1.2 ja lõpetab TLS 1.0/1.1 toe. Seoses üleminekuga on Autodeski tarkvara teatud versioonidele ligipääsu tagamiseks vaja teha tarkvara värskendus enne 3. augustit. Vaata siit Autodeski täpsustust uuendusega seotud tarkvarade kohta.


Milliseid Autodeski tarkvara versioone uuendus puudutab?

Värskenduse vajadus puudutab kasutajakohaseid (single-user) tellimusi. Püsi- ja võrgulitsentside kasutajaid värskenduse vajadus ei puuduta. Uuendus puudutab Autodeski toodete Windows, Mac ja Linux versioone 2014, 2015, 2016 ja/või 2017. Enamus toodete versioone 2018-2020 ja nendele ligipääsu TLS update ei puuduta. Vaata siit Autodeski täpsustust uuendusega seotud tarkvarade kohta.
Palun märka! BIM 360 Design (Revit Cloud Worksharing Service) kasutajatel võib vaja olla teha lisavärskendusi. Revit Cloud Worksharing on Revitis sisalduv BIM 360 Design liides, mis hõlmab toiminguid nagu algata koostöö, ava mudel ja sünkroniseeri põhimudeliga. Vaata siit Autodeski infot Revitiga seotud lisavärskenduste kohta.

Parim viis ligipääsuga seotud probleeme vältida on laadida Autodeski konto kaudu alla tarkvara uus versioon.