Konto

Sissejuhatus 3D joonestamiseks AutoCAD-is - 20 minutit

Antud moodulis käsitletakse 3D joonestamiseks sobiva töökeskkonna seadistamist AutoCAD-is, programmi tööaknas paiknevaid vahendeid, navigeermist ja vaadete seadistamist. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 19 minutit

Tagasi:AutoCAD 3D e-kursus