Konto

AutoCAD 3D e-kursus

Or logi sisse to access your purchased courses

AutoCAD 3D e-kursuse eesmärgiks on anda baasoskused AutoCAD-i ruumilise joonestamise vahendite käsitlemiseks. Salvestatud materjali on umbes 1,5 tunni ulatuses.

Moodulid

3D mudelite loomine AutoCAD-is - 40 minutit

Antud moodulis käsitletakse erinevaid ruumiliste mudelite loomise viise: jooned, pinnad (faces) ja kehad (solids), võrkpindade omadusi ja nende modifitseerimist, kehade ja Surface pindade loomist tasapinnalistest kontuuridest ja kehade ja pindade loomist primitiive (geomeetrilisi kehade algkujundeid) kasutades. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 40 minutit

Õppetunnid