Konto

Objektide joonestamine - 41 minutit

Tutvustatakse esmaseid joonestusvahendeid: sirglõik, ringjoon ja ristkülik. Nimetatud primitiividele lisaks vaadeldakse veel kaasnevaid joonestusvõtteid, milleta joonestamine on võimatu: käskude kordamist ja tagasivõtmist, otsekaugust, koordinaate ja napsamist. Teema kinnistamiseks on harjutus “Pinnalaotus”. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 41 minutit.

Tagasi: