Konto

BIM Seminar 2021

BIM Seminar 2021

Digitaalehituse veebiseminar

Järelvaatamine

Veebiseminar

+372 6 305 105, [email protected]

Seminar on tasuta

BIM Seminar 2021

Digitaalehituse veebiseminar

“Eesti ehitussektor on küll viimastel aastatel kiirelt kasvanud, kuid samas vaevavad seda erinevad probleemid ja väljakutsed, mis kokkuvõttes langetavad ehitussektori rahvusvahelist konkurentsivõimet” (MKM, Ehituse pikk vaade 2035: Seitse suurt sammu).

Kuula, kuidas ka Sina võiksid suurendada oma efektiivsust läbi innovatsiooni ja digitaliseerimise! 

Järelvaatamine

Esitlused

01 Tervitus ja seminari sissejuhatus

Hele-Mai Metsal (Tallinna Sadam, Arendusjuht)

02 Riigi 3D kaksiku arengud

Ülevaade kogu Eestit kattvast 3D kaardist, mis avab täiendavad võimalused ruumiliseks analüüsiks ning toob kasutajateni võimaluse IFC-mudeleid ka ise lisada ja alla laadida.

Jaan Saar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Digitaalehituse valdkonnajuht)

03 Ehitusprojektist haldusmudelini – kuidas korraldada infovahetust RB Rail näitel

Urmas Alber (RB Rail, BIM & AIM koordinaator)

04 Autodesk keynote: Future of Making in Construction

Mikko Kärkkäinen (Autodesk, Design & Construction Technical Specialist)

05  BIM-põhised ehitusload

BIM mudelite kasutamine projekteerimises ja ehitamises on muutumas igapäevaseks nähtuseks. Kuidas kasutada loodud mudeleid ehitusloa taotlemisel ning missuguseid eeliseid annab BIM-põhine menetlus kõikidele protsessiga seotud osapooltele.

Christopher Raitviir (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, BIM Projektijuht)

06 Ehitajana info klassifitseerimisest – miks ja kuidas?

Ülevaade kuidas rakendada ehitaja vaatest CCI nimelist rahvusvahelist, aga samas Eesti juurtega, ehitusvaldkonna klassifikaatorit – kuidas selle kaasabil luua hankeplaane, hinnapäringud jne.

Hendrik Park (Usesoft AS, Digitaalehituse konsultant)

07 Ehitusandmed vabaks!

Tuleb juttu Digitaalehituse klastri projektidest, näiteks ehitussektori riigihangete avalikult saada olevate andmete ja pilves olevate mudeli/ehitusprojekti andmete visualiseerimisest Power BI-ga ning Civil 3D alusfailist.

Kristel Uibo (Usesoft AS, Projektijuht)

08  Ehitusobjektil 3D info talletamine massidesse!

Ülevaade meie nutiseadmete rakendamise võimalustest lähteolukorra info punktipilvede kaasabil talletamiseks ja rakendamiseks – fotogrammeetria ja LiDAR võimaluste näitel.

Vaiko Veeleid (3Di, projektijuht)

09 Ehitus- ja tootmisettevõtte digitaliseerimisest

Digitaliseerimine on Timbeco Woodhouse’i päevakorras olnud pea viis aastat, mille jooksul on meeskond kogenud nii õnnestumisi kui ka viltuvedamist. Tänaseks on Timbeco võtnud eesmärgiks kasvada juhtivaks digitaliseerijaks puitmajasektoris. Esitluses jagame Timbeco kogemust tootmis- ja ehitusettevõtte digitaliseerimisest ja arendusprojektidest.

Karl Kerdt  (Timbeco Woodhouse, Infotehnoloogia arendusjuht)

10 Tootmis- ja ehitusvaldkonna vahel vahetuma koostöö teostusest – tehnoloogiline vaade

Ehitust peetakse sageli tootmisest eraldiseisvaks valdkonnaks. Praktikas on aga kõik ehitiste detailid vaja tootjate poolt valmistada (eg liinid, trepid). Üldjuhul vajab selline ülesanne parima tulemuse saavutamiseks kahe erineva tarkvara kasutamist. Antud ettekandes vaatamegi vahetu koostööd teostamise võimalusi Autodesk tarkvarade (Revit ja Inventor) näitel.

Tõnis Ots (Usesoft AS Autodeski poolt atesteeritud instruktor, DoWisely OÜ konsultant)

11 Autodeski pilvepõhiste koostöölahenduste rakendamine infravaldkonnas

Autodesk Construction Cloud BIM Collaborate rakendamise kogemustest.

Priidu Kooskora (Roadplan Projekteerija, juhatuse liige)

12 Rail Baltica nõuetele vastava välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni BIM mudeli koostamise kogemus

Ülevaade LOD 300 nõuetele vastava välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni BIM mudeli koostamisel, keskendudes BIM mudeli koostamise töökäigule, probleemidele ja loodud lahendustele.

Raimo Lust (AS Infragate Eesti, BIM koordinaator)

Küsitlused

Olete oma projektides kokku puutunud RKAS BIM nõuetega?

Mis seisus on BIM rakendamine teie ettevõttes?

Kas te täna juba töötlete ehitusega seotud andmeid automaatselt/poolautomaatselt? Näit. Power BI.

On teie ettevõttes juba üritatud kokku panna BIM mudeleid ja punktipilvesid?

Kui sageli on teiega seotud projektides kõik oluline projektdokumentatsioon kättesaadav ühest kesksest nn projektipangast / CDE?

Kas te olete kasutanud EHRi "3D Kaksiku" kaardikuva režiimi?

Kas olete infravaldkonna projekteerijana rahul tänase mudelitega seotud infokorraldusega?

Kas teiega seotud projektides on juba kasutatud Autodesk Construction Cloud (BIM 360)?

Esinejad

Hele-Mai-Metsal-icon

Hele-Mai Metsal

Tallinna Sadam, Arendusjuht
Digitaalehituse klaster, juhatuse liige, innovatsioon

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Master’s degree, Civil Engineering

Hele-Mai on töötanud Tallinna Sadamas alates 1998a, alates 2006a. seejuures sadama taristuga seotud arenduste juhina – aastate jooksul on ta olnud seotud kõigi neile kuuluvate sadamatega. Muuhulgas kaasa löönud arenduste projektijuhina, kui ka uute tehnoloogiliste lahenduste (varahaldus-lahendused, „nutisadam“ ja BIM) initsiaatorina.

jaan-saar-sqr

Jaan Saar

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
digitaalehituse valdkonnajuht

CV

Haridus: Estonian Business School, ärijuhtimine

Jaan on juhtinud protsesse ja IT lahendusi erinevates ehitusvaldkonna ettevõtetes üle 15 aasta. MKM-ga liitus ta üle kolme aasta tagasi eesmärgiga viia ellu läbimurre ehituse digitaliseerimises.

Luues eeldused ja vajaliku taristu digitaalseks andmevahetuseks üle terve ehitise elukaare, saab riik toetada ettevõtteid oma protsesside digitaliseerimisel.

Lõpptulemusena tahame tõsta tootlikust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

UrmasAlber-sqr

Urmas Alber

RB Rail,
BIM & AIM koordinaator

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikoo, Raadiotehnika, MSc

Urmas on tegelenud füüsiliste varade haldamise teooria ja praktikaga juba eelmise sajandi lõpust.

Oma praegusel töökohal on Urmase eesmärgiks ehitada üles jätkusuutlik füüsiliste varade haldamise süsteem, mis tagaks võimalikult optimaalse halduskulu pöörates tähelepanu ka ohutusele (RAMS). Selleks on oluline koguda sihipäraselt varade infot juba projekteerimise faasis.

Mikko-Karkkainen-icon

Mikko Kärkkäinen

Autodesk,
Design & Construction Technical Specialist

CV

Haridus: KTH Royal Institute of Technology, Structural engineering

Helping AEC industry with Digital Transformation, for more efficient Construction, Design and BIM workflows.

Christopher-icon

Christopher Raitviir 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
BIM Projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, MSc

Christopher on töötanud ehitussektoris aastast 2006. Erasektorist on kogemus füüsilise tööga ehitusplatsil ning tööde juhtimisega. Lisaks ehitamisele on ta mitu aastat tegelenud BIM mudelite koostamisega erinevate projektiosade lõikes alustades arhitektuurist ning lõpetades KVJ-ga.

Praegu on Christopher Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi BIM projektijuht, kelle peamiseks ülesandeks on BIM-põhiste ehituslubade menetlemiseks tarviliku tarkvara arendamise juhtimine ning selle integreerimine EHR-ga.

Hendrik

Hendrik Park

Usesoft AS,
Digitaalehituse konsultant

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, ehitusinsener, MSc

Hendrik töötab BIM konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on kaasasutajaks startupis nimega Briden.

Varasemalt on töötanud tootejuhina ettevõttes Build.Works Technologies, projekteerimise projektijuhina (Novarc Group AS) ja ka töödejuhataja / objektijuhi / projektijuhina KVL Ehitus OÜ.

Põhiliseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused. On osalenud ka erinevates digitaalehituse alastes arendustöödes, muuhulgas läbi Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50.

kristel-u

Kristel Uibo

Usesoft AS,
Projektijuht

CV

Haridus: Lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises.

Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega.

Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

VaikoVeeleid-sqr

Vaiko Veeleid

3Di,
projektijuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool, rakendusgeodeesia

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat.

Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Priidu-icon

Priidu Kooskora

Roadplan,
Projekteerija, juhatuse liige

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, transpordiehituse eriala MSc, Volitatud teedeinsener, tase 8

Priidu on üks Roadplan kolmest asutajast ning juhatuse liikmest. Ettevõtte juhatuses on tema südameasjaks projekteerimisega seonduv arendustöö.

Varasemalt on töödanud ka Eesti Veeprojektis, K-Projektis ja Tinter-Projektis.

Raimo-icon

Raimo Lust 

AS Infragate Eesti,
BIM koordinaator

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Tehnikateaduste magister, keskkonnatehnika.

Raimo alustas Infragate Eesti AS meeskonnas tööd ülikooli kõrvalt aastal 2015. Hetkel on ta peamisteks tööülesanneteks BIM-koordineerimine ja 3D mudelite koostamine jooniste põhjal.

Raimole pakub huvi ka erinevate korduvate tööülesannete automatiseerimine, et enda ning teiste tööd tõhusamaks muuta. Selleks on ta pidanud omandama teadmisi erinevatest programmeerimiskeeltest (Excel ja AutoCAD VBA, Python, Dynamo, .NET ja Java).

Lisaks on ta Digitaalehituse klastri parameetrilise disaini töögrupi liige.

tonis3

Tõnis Ots 

Usesoft AS,
Autodeski poolt atesteeritud instruktor,
DoWisely OÜ, konsultant

CV

Haridus: Tõnis on erialalt diplomeritud mehaanikainsener. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal.

Tõnis omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Tema parimad teadmised on Autodeski mehaanika tarkvaradest Inventor, Vault, Autocad ja Fusion 360.

karlk-icon

Karl Kerdt 

Timbeco Woodhouse,
Infotehnoloogia arendusjuht

CV

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Tööstustehnika ja juhtimine, MSc.

Karl on Timbecos töötanud 2 aastat ning vastutab kogu ettevõtte IT valdkonna eest. Igapäevaselt tegeleb Karl ettevõtte IT alaste arendusprojektide koordineerimise ja juhtimisega kõikides osakondades. Pikemaks eesmärgiks on tõsta Timbeco Woodhouse protsesside digitaliseerituse ja automatiseerituse taset ning olla sektori üks eesrindlikumaid digitaalehituse lahenduste kasutajaid nii projekteerimises, tootmises kui platsil.

Galerii

Küsimused ja lisainfo

Hendrik Park
Usesoft AS

[email protected]
+372 630 5105

HendrikPark