Konto

hendrik-park-bim

25. oktoobril alustab BIM Akadeemia 4. lend

Usesoft, Autodeski ametlik koolituskeskus Eestis, avas 2016. aasta sügisel BIM akadeemia ning selle aasta oktoobris on alustamas uuenenud õppekava alusel kursuse 4. lend.

BIM akadeemia põhieesmärk on anda ülevaade infomudelite kasutamisest ehitusvaldkonnas ja olla teeviidaks digitaalehituse argipäeva.

Projekti taustast räägib Hendrik Park, kes on sel aastal olnud BIM Akadeemia projekti vedajaks.

Vaata koolitust

BIM Akadeemia 4. lend

Tänavu on akadeemiasse kaasatud veelgi rohkem valdkonnas tegutsevaid spetsialiste, kelle kogemuste baasil on loodud uus oluliselt praktilisem ja põhjalikum õppekava, mis tutvustab lähemalt ehitusinfomudelite reaalseid lahendusi ja võimalusi, mida rakendada terve ehitise elukaare jooksul. Ühtekokku on lektoreid tänavu koguni 16!

Kuna Eesti ehitusvaldkond on olnud kiiretes muutustes – tavapäraseks on saanud nii ehitusinfomudelite kasutus, paranenud on ka praktikas rakendatavad töömeetodid ning samuti on täiustunud kasutatavad tehnoloogilised lahendused –, siis on uue õppekava puhul loobutud toetumast COBIM mudelprojekteerimise üldjuhenditele, keskendudes selle asemel praktikast välja kasvanud konkreetsetele olulisematele teemadele.

 

BIM kui ehitusinfo haldus mudelis

Kui varasemalt on räägitud BIMist kui ehitusinfo modelleerimisest (Building Information Modeling) või ka kui konkreetsemalt ehitusinfomudelist (Building Information Model), siis tegelikult on olulisem läheneda sellele kui ehitusinfo haldamisele mudelis (Building Information Management) – ehitusinfomudelid on suurepäraseks geomeetriliselt struktureeritud vormiks info korraldamisel ja ka alusplatvormiks selle hilisemal talletamisel/haldamisel.

Loodavad ehitusinfomudelid tuleb seega tööle panna kõigis ehitise elukaare etappides, alustades eskiisist ja järgnevast projekteerimisest kuni ehitusprotsessi juhtimise ja hilisema hoone halduseni välja. Kõik eelnev eeldab konkreetsetele nõuetele vastavat ehitusinfomudelite loomist, aga ka selle süsteemset rakendamist ja täiendamist hoone eluea jooksul – seetõttu ongi oluline tervikpildi tajumine ning taolises keskkonnas koostöö tegemise võimekuse omandamine.

 

Kui levinud on BIMi rakendamine Eestis?

Viimastel aastatel on Eesti liikunud kiiresti nii BIMi kasutamise kui ka üldiselt digitaalehituse põhimõtete juurutamise suunas. Nüüd üha enam juba ka riiklikul tasemel – eelmisest aastast alates on ehituse asekantsleriks Jüri Rass, kelle üheks suuremaks prioriteediks ongi just e-ehituse arendamine. Ministeeriumis on ametis samuti seda protsessi juhtiv digitaalehituse valdkonna juht Jaan Saar ning kevadest ka Taavi Jakobson, kes juhib ehitusregistri e-ehituse nõuetele vastavaks ümbertöötamist.

Riigi Kinnisvara on välja andnud juba mitmenda versiooni nendepoolsetest mudelprojekteerimise nõuetest ning järjest rohkemad projekteerimis- ja ehitusettevõtted on võimelised ka neile nõuetele vastama. Loodud on ka näiteks digitaalehituse klaster, mis ühendab enamikku suurematest ehitusvaldkonnaga seotud osapooltest.

Praegu pole enam teemaks see, kas kasutada ehitusinfomudeleid, vaid küsimus on selles, kust leida inimesed, kelle kompetents võimaldaks digitaalehituse projektid edukalt ka ellu viia.

 

BIM akadeemia teemad ja lektorid

Akadeemia lektoriteks on erinevate valdkondade praktiseerivad spetsialistid.

BIMi üldiselt ning mudelis ehitusinfo modelleerimist ja haldamist tutvustab sissejuhatusena Aivars Alt Tallinna Tehnikakõrgkoolist. BIMi rakendamisest Eestis ja digitaalehituse üldistest arengutest ja hetkeseisust annab ülevaate Hendrik Park – Usesoft ASi BIMi konsultant ja INTELSYS.build OÜ tootejuht – ning ehitusinfomudeli rakendamise kogemuslugusid jagab Madis Kerner Nordecon ASist.

Viies protsesside juhtimise üle digitaalehituse keskkonda, vajavad need juhtimiseks uusi töövõtteid ja tehnilisi lahendusi. Kadi Metsamaa (Esplan OÜ) kirjeldab kaasaegset projektijuhtimist, sh IPDd (integreeritud projektijuhtimine), Siim Saidla (PNL OÜ) ja Ülari Mõttus (IC Project Management OÜ) jagavad BIM projektijuhtimise üldpõhimõtteid ning Hendrik Park annab ülevaate infohalduse ja ühtse infokeskkonna olulisusest ja toimimisest.

Digitehnoloogilised lahendused võimaldavad ehitusinfot koguda, vahetada ja ka esitleda virtuaalkeskkonnas. Niisuguse avatud failiformaadi (IFC) kasutamisviisid, koostöökorralduse tavad ja kvaliteedikontrolli mehhanismid seletab lahti Riigi Kinnisvara ASi BIMi projektijuht Silver Ader. Andmete kogumiseks mõeldud erinevate mõõdistamisseadmete (droonid, 3D-laserskännerid) tutvustuse teeb ja nendega seotud praktilisi näiteid jagab Vaiko Veeleid (Hades Geodeesia OÜ) ning virtuaal- ja liitreaalsuse olemust ning neid võimaldavaid tehnoloogiaid ja kasutusvõimalusi tutvustab Egert-Roland Parts (Tallinna Tehnikakõrgkool).

Projekteerimistööde erinevatele harudele läheneb õppekava valdkonnapõhiselt. Olemasoleva olukorra (ehitis, maa-ala) mõõdistamisest ning lähtemudeli koostamisest annab ülevaate Vaiko Veeleid.

Arhitektuurse projekteerimise ja modelleerimise praktilised käsitlused tulevad Armin Valterilt (Novarc Group AS) ja Anni Veskelt (Sirkel & Mall). Ehituskonstruktsioonide modelleerimist tutvustab Mihkel Kaesveld (Novarc Group AS) ning inframudelite loomise põhimõtetest ja nende hoonete BIMi kokkupuutekohtadest räägib Ingmar Aija (InfraBIM OÜ). Karli Aau (Metropoli Projekt OÜ) juhendab tehnosüsteemide modelleerimise teemadel.

Infomudelite kasutamisest nii ehitusel kui ka hoonete hilisemal haldamisel antakse samuti sisulisem ülevaade: Alan Väli Merko Ehitusest räägib ehitusjuhtimisest, Silver Ader Riigi Kinnisvarast tutvustab teostusmudelit ehk seda, kuidas reaalselt ehitatu kantakse üle või kohendatakse juba olemasolevasse projekteeritud 3D-mudelisse ning Urmas Alber Reminet OÜst annab ülevaate teostusmudeli rakendamisest hilisemas hoone halduses.

Akadeemia korraldajaks ja koolituste läbiviijaks on Usesoft AS, Autodeski ametlik koolituskeskus Eestis. Õppekava koostas ja koolitust modereerib Hendrik Park.

 

Kes on oodatud BIM akadeemiasse?

Oodatud on ehituse projekti- ja objektijuhid, haldajad, projekteerijad või projekteerimise projektijuhid ja ka arenduse projektijuhid. Sisuliselt kõik, kes ehitussektoriga kokku puutuvad – on oluline tajuda tervet digitaalehituse protsessi ühtse tervikuna. Akadeemia õpe pole põhirõhuga ehitusinfo modelleerimisel, vaid mudelite enda kasuks tööle panemisel.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude ehitusinfomudelitega, kuid selle puudumisel soovitame tutvuda iseseisvalt BIMi baasteadmistega.

Programm ja registreerumine

Esimene loeng on planeeritud juba 2018. aasta oktoobri lõppu, seega soovitame ennast kohe kirja panna!

Tutvu BIM Akadeemia programmiga lähemalt ja registreeru siin!