Konto

Mõõtmestamine AutoCAD-is

Kursus koosneb videojuhenditest, harjutustest ja enesekontrolliküsimustest ning annab esmased oskused mõõtmestamiseks AutoCAD-is.

Õppetunnid

Mõõtmestamise sissejuhatus

Kestus: 4 minutitRaskusaste: Keskmine

Õppetunnis anname esialgse ülevaate mõõteobjektidest ja nende stiilidest.

Mõõteobjektide seadistamine

Kestus: 9 minutitRaskusaste: Keskmine

Õppetunnis anname ülevaate mõõteobjektide stiilide valimisest ja seadistamisest stiilihalduri aknas Dimension Style Manager.

Massive Presence Website