Konto

AutoCAD

Trükistiilidest (Plot Styles)

Hiljutisel AutoCADi koolitusel tekkis kahel kuulajal olukord, kus Layout’i seadistamisel ei kuvatud joonist monokroomsena (mustade joontega), ehkki vastav trükistiilitabel (Plot Style Table) oli aktiveeritud. Põhjuseks oli vale (nimepõhine) trükistiil, mis oli omakorda põhjustatud vale Template valikust, kus kuulaja jälgis ainult Template nimetuses olevat sõna acadiso, kuid ei pannud tähele sellele järgnevat viidet trükistiilile. Olukorra selgitamiseks esitan lühikese kokkuvõtte trükistiilidest.

AutoCADis on võimalik kasutada kahte liiki trükistiile: värvuspõhiseid (Color-Dependent, .ctb) ja nimetusepõhiseid (Named, .stb). Trükistiili funktsioon on seadistada väljatrükil kontuuride parameetreid, nagu värvus, joone jämedus ja tüüp. Värvuspõhiste stiilide kasutamine on lihtsam, kuid nimepõhised on paindlikumad ja neid võib määrata eraldi objektidele või ka kihtidele. Ühes joonises võivad olla ainult ühte liiki stiilid. Vaikimisi avatavas joonises on kasutusel .ctb stiilid.

Vaikimisi stiili uutele joonistele on võimalik muuta Options > Plot and Publish kaardil aknas Plot Style Table Settings. Samuti võib uue joonise avamisel QNEW käsuga valida Template loendist acadISO -Named Plot Styles.dwt (template acadiso kasutab .ctb stiile). NB! Viimati kasutatud template jääb programmile “meelde” ja rakendub edaspidi automaatselt, kuni seda ei muudeta.

Olemasoleva .ctb stiilidega joonise konverteerimiseks .stb-ks tuleb käsuga Convertctb muuta trükistiilitabel ja anda sellele nimetus. Edasi tuleb rakendada käsklus Convertpstyles joonise muutmiseks. Nimepõhiste trükistiilidega joonise muutmiseks värvuspõhiseks piisab käskluse Convertpstyles rakendamisest.

Jaak Aavik
Autodeski poolt atesteeritud instruktor


Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Loe lähemalt AutoCAD-i kursusest