Konto

Digitaalse võimendusega B2B kliendikeskne müük

1 440 + km

Müügispetsialisti praktiline koolitus integreerituna kaasaegse info- ning kommunikatsioonitehnoloogia kasutusvõimalustega ettevõttes.

Laos

Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Toote kirjeldus

Müügispetsialisti praktiline koolitus integreerituna kaasaegse info- ning kommunikatsioonitehnoloogia kasutusvõimalustega ettevõttes.

Vaata õppekava

Kursuse sisu
Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ja iseseisvast praktilisest tööst.

Kursuse lõpetanu:
• oskab ettevõttele omast missiooni/ visiooni/ väärtushoiakuid siduda müügiprotsessiga ning näha ja hoida fookuses ettevõtte terviklikku äriprotsessi;
• teab müügipsühholoogia ja klienditeeninduse korraldamise põhialuseid;
• teab B2B müügitöö korraldamise põhimõtteid;
• oskab rakendada kaasaegseid, kliendikeskseid, väärtust lisavaid müügitehnikaid;
• oskab kaardistada ettevõtte müügiprotsessi, tulemusi analüüsida ning viia läbi optimaalsuse saavutamiseks vajalikke uuendusi;
• oskab koostada müügiplaane, valida ja kasutada mõõdikuid, rakendada vajalikke kontrolli-meetmeid;
• oskab koostada, arendada müügimeeskondi;
• oskab hinnata ja rakendada kaasaegseid info-ja kommunikatsiooni vahendeid ettevõtte ja meeskondlike eesmärkide saavutamisse.

Sihtrühm
Müügiga tegelevad inimesed, kes soovivad arendada erialaseid teadmisi kooskõlas müügispetsiifiliste digipädevustega.

Õpingute alustamise tingimused
Elementaarne arvutioskus.

Kursusel läbitavad teemad:

• B2B müügiettevõtte terminoloogia. Kutse eetika põhimõtted müügitöös. Kaasaegse info-ja kommunikatsiooni tehnoloogia arengutrendid seotuna müügitööga.
• B2B ettevõtte missiooni, visiooni, väärtushoiakute, strateegia, ärimudeli siduv roll müügiprotsessis. Info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia võimalused ettevõtte missiooni, visiooni, väärtushoiakute süsteemseks kommunikeerimiseks ettevõtte töötajatega, klientidega;
• Kliendiprofiil. Kliendihalduse strateegiad klientide hoidmiseks ja leidmiseks. Müügiprotsessi alused. Müügitehnikad. Meeskondlik müük. Juhtkonna kaasamine. Positsioneerimise ja eristumise kasutamine müügis. Kommunikatsioon kliendiga. Kliendikeskne müük. Kliendiootuste ületamine. Digitehnoloogia võimalused üleminekuks kaasaegse müügi ajastusse.
• B2B ettevõtte müügialase olukorra auditeerimine. Müügiprotsessi parendamine. Meeskondlik müügi planeerimine. Müügiplaan. Pikaaegne müügiplaan lähtuvalt ettevõtte visioonist. Müügieelarve. Müük turu-muutuste olukorras, plaan “B”. Sobivate digivahendite valik ja tehnoloogia loov kasutamine ettevõtte müügiplaani, müügieelarve, müügitulemuste kommunikeerimises ettevõtte töötajatega.
• Parimad praktikad personali värbamispoliitikas. Isiksuseomadustega, kompetentsid. Sobivus meeskonnatööks. Eesmärkide seadmine. Koolitused. Meeskonna kaasamine ettevõtte juhtimisse. Tulemuste mõõdikud, mõõtmise ratsionaalsed intervallid. Ratsionaalsed- ja eetilised palga- ja tulemustasud. “Pehmete väärtuste” kaasamise olulisus meeskonna motiveerimises. Ülevaade personalitöö muutustest seoses digitaliseerimisega ning praktilised tööriistad selle elluviimiseks oma organisatsioonis.

Tarmo Riit/Erik Uibo

Müügivaldkonna erialaste oskuste osas juhendab kursust Tarmo Riit, Management Consulting OÜ asutaja ja B2B ärikonsultant, kellel on 26+ aastat B2B rahvusvahelise äriarenduse kogemust B2B ettevõtete asutajana ja tippjuhina.

Müügivaldkonna IKT oskuste osas juhendab kursust Erik Uibo, Usesoft AS asutaja, juhatuse liige ja IKT konsultant, kellel on 30+ aastat kogemust äritarkvara arendamise, kasutuse ja ärianalüüsi teostamise vallas.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.