Konto

Ehitusvaldkonna infokorraldus kasutades Office 365 pilvelahendusi

320 + km

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ja praktiline kogemus Microsoft Office 365 ärikasutajale mõeldud paketis sisalduvate koostöö korralduse lahenduste võimalustest ning praktilisest kasutamisest.

Laos

Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg
Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ja praktiline kogemus Microsoft Office 365 ärikasutajale mõeldud paketis sisalduvate koostöö korralduse lahenduste võimalustest ning praktilisest kasutamisest. Tutvustatakse Office 365 rakendusi pidades silmas ehitus- ja insenerivaldkonna vajadusi.

Vaata õppekava

Microsoft Office 365 ärikasutajale mõeldud pilvepõhiste teenustega tootepakett sisaldab endas mitmeid erinevaid muuhulgas teksti- ja tabelitöötluse ning info- ja suhtluse korraldamist teostada võimaldavaid lahendusi. Eesti kontekstis on väga tuntud ja ka praktilises kasutuses Word, Excel ja Outlook, kuid tegelikult sisaldab Office tootekomplekt ka palju teisi omavahel integreeruvaid ja tervikuna efektiivsuskasvu saavutada lubavaid tarkvaralahendusi, näiteks:
• Teams – keskne koostöökeskkond meeskondadele. Võimaldab seejuures teostada ja süstematiseerida nii meeskonna; otsesuhtlust kui ka koondada tegevuspõhiselt olulisi teisi infokanaleid;
• Sharepoint – sisaldab meeskonnalehtesid ja ka pilvepõhise koostöö korraldamise ja failihalduse lahendusi;
• OneDrive for Business – võimaldab pilves talletada ja hallata personaalseid tööalaseid andmeid;
• Planner – tööde ja tegevuste planeerimist korralda aitav töövahend;
• OneNote – universaalne digitaalne märkmik kas või kasutamiseks ühisjagatavana erinevates meeskondades.

Kursuse sisu
Kursusel tutvustatakse Teams, Sharepoint, OneDrive for Business, Planner ja OneNote rakendusi ja nende vahelisi seoseid. Lahendusi tutvustatakse rakendamaks neid spetsiifilisemalt just ehitus, aga ka üldiselt insenerivaldkonna vajadusi- ja võimalikke töövoogusid silmas pidades. Kursus on kombinatsioon loengust, teemakohasest vahetust diskussioonist ning testkeskkonnas lahenduste praktilisest katsetamisest.

Kursuse lõpetanu on võimeline:
• saama aru pilvepõhise koostöö korraldamise põhimõtetest ja võimalustest, aga ka riskidest;
• orienteeruma Office 365 tarkvarades ja seotud veebiteenustes. Saab aru kuidas sisalduvad tarkvarad koos töötavad ning kuidas leida enda jaoks sobivaid töövooge;
• administratiivselt tasemelt juba eelseadistatud keskkonnas ka ise looma projektipõhise meeskonna ning vajadusel selle ka kohendama konkreetse projekti vajadustele vastavaks;
• kasutama oma töös vähemalt baastasemel nii Teams, Sharepoint, OneDrive for Business, Planner kui ka OneNote rakendusi ning aru saama nende tarkvarade integratsioonist ja seostest nii teistesse Office’i, aga ka kolmandate osapoolte tarkvaradesse.

Sihtrühm
Ehitus- või inseneeria valdkonnas tegutsev projektijuht, IT-spetsialist, arendusjuht, ettevõtte juht, objektijuht või tootejuht. Aga ka kõik teised, kes sooviksid leida lahendust oma meeskonnatöö korralduse efektiivsemaks muutmisel.

Õpingute alustamise tingimused
Baasteadmised ja kogemus Microsoft Windows ning Office kasutamisest. Omama huvi tutvumaks põhjalikumalt MS Office ärikasutajatele mõeldud paketis sisalduvate toodete võimalustega, eesmärgiga leida sisendit nende juurutamiseks oma senistes tööprotsessides.

Kursusel läbitavad teemad:

• sissejuhatus ja ühiskoostöö korraldamise põhimõtted;
• saadaolevate Office 365 toodete ja teenuste ning nende pakettide tutvustus;
• Microsoft Teams abil projektipõhise meeskonnalehe ja seotud teenuste komplekti aktiveerimine;
• Teams, Sharepoint, OneDrive, Planner kasutama õppimine läbi praktilise katsetamise kursuse raames loodavas demokeskkonnas;
• oma ettevõttes juurutamiseks edasiste tegevuste ja soovituste jagamine.

Hendrik Park

Kursuse juhendaja on Hendrik Park. Ta on töötanud 4 aastat üldehituse objektijuhina ettevõttes KVL Ehitus OÜ ja hiljem projekteerimise projektijuhina ettevõttes Novarc Group AS. Hetkel töötab aga BIM konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning tootejuhina ehitusvaldkonda suunatud IT lahendust arendavas start-up ettevõttes nimega INTELSYS.build OÜ.
Hendrik omab varasematel ehitusvaldkonna töökohtadel praktilist Office 365 rakendamise kogemust. Muuhulgas on ta kaasa löönud Digitaalehituse klastri poolt korraldatud Garage48 Digital Construction Hackationil, kus juhtis Microsoft Sharepointil baseeruva lahendusena ehitusvaldkonna spetsiifikat arvestava projektipõhise koostöökeskkonna loomise idee taha koondunud meeskonda – Novateam (Novarc, Nordecon, RoadPlan, ShareCloud). Oma ideega jõuti 10 parema meeskonna sekka ning kolmepäevase häkatoni lõpuks valmis baastasemel juba ka toimiv keskkonna prototüüplahendus. Saadud kogemuste baasilt kirjutas Hendrik ka oma magistritöö pealkirjaga “Ühtne infokeskkond projekteerimisprotsessi läbiviimiseks – Infotehnoloogiline vaade”.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.