Konto

Ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamine II – Navisworks ja BIM 360

320 + km

Kursus tutvustab ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamise lahendusi nagu Navisworks Manage ja BIM 360 Docs/Design.
Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg
Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärk on tutvustada ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamise lahendusi rakendades selleks erinevaid Autodesk tarkvarasid. Konkreetsemalt õpetab kasutama Navisworks Manage tarkvara, aga ka teostama sellega Revitis koostööd. Lisaks anda ülevaade ka BIM 360 Docs/Design projektipanga- ja koostööplatvormist.

Tegemist on eraldiseisva siduskoolitusega nädal varem toimuvale “Ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamine I – IFC ja Revit”.

Vaata õppekava

Navisworks Manage – tegemist on põhiasjalikult koondmudelite kaasabil projekti kvaliteedi tagamise tööriistaga. Muuhulgas sisaldab ka 4D-ajagraafikute, mahuarvutuste ning ka visualiseeringute koostamise võimekust.
BIM 360 Docs – projektipank- ja koostöökeskkond, mis on muuhulgas alusplatvormiks ja siduvaks elemendiks nii BIM 360 platvormile endale kui ka enamikule teistele Autodesk toodetele. Toetatud on ka kolmandate osapoolte lahenduste integratsioonid.
BIM 360 Design – Docs laiendusena töövahend Revitis projekteerimisprotsessi aegse koostöö korraldamiseks pilveplatvormil. Võimaldab muuta BIM 360 kasutatavaks mudeliserverina ning toetab selles ka koostöö korraldamist.

Kursuse sisu
Koolitus toimub sissejuhatavate loengute ning nendega sidusate praktiliste osadega. Kursuse põhimahu moodustab Navisworks kasutamaõppimine koos praktiliste näiteülessannetega ning paralleelse näiteprojekti baasilt läbitava töövooga programmide Reviti, BIM 360 ja Navisworks vahel.

Kursuse lõpetanu on võimeline:
• mõistma koondmudelis ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamise ja selles koostöö korraldamise põhimõtteid ning vajadust;
• kasutama koondmudelis kvaliteedi tagamiseks baastasemel Navisworks Manage tarkvara, tundes seejuures sellega sidusaid töövooge Revit tarkvaraga;
• kasutama BIM 360 Docs ja Design tarkvarasid ning tajuma nende rolli seost Autodesk teiste lahendustega.

Sihtrühm
Põhiliselt BIM koordinaatorid ja projekteerimise projektijuhid, aga ka kõik teised mudelikvaliteedi tagamise ja koondmudelites koostööd tegema pidavad osapooled.

Õpingute alustamise tingimused
Baasteadmised BIM mudelite olemusest ja kogemus Revit tarkvaraga. Soovitatavalt on läbitud ka esimene kvaliteeditagamise kursus: “Ehitusinfomudeli kvaliteedi tagamine I – IFC ja Revit”.

Kursusel läbitavad teemad:

• koondmudelite loomise vajadus ja põhimõtted;
• Navisworks Manage funktsionaalsuse tutvustamine ning baastasemel kasutama õpetamine. Täiendavalt põhjalikumalt tutvustades ehitusinfomudeli kvaliteediga seonduvaid funktsioone (koondmudeli loomine; ristumiste kontrollid; kommunikatsioon);
• BIM 360 Docs/Design tutvustus ja praktiline katsetamine;
• kursuse käigus tutvustatakse ja ka proovitakse läbi erinevaid töövoogusid tarkvarade Reviti, Navisworksi ja BIM 360 vahel.

Hendrik Park

Kursuse juhendaja on Hendrik Park. Hendrik on töötanud 4 aastat üldehituse objektijuhina ettevõttes KVL Ehitus OÜ ja hiljem projekteerimise projektijuhina ettevõttes Novarc Group AS. Hetkel töötab aga BIM konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning tootejuhina ehitusvaldkonda suunatud IT lahendust arendavas start-up ettevõttes INTELSYS.build OÜ.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.