Konto

Komplektkursus – AutoCAD alg + põhi + Civil 3D

1 024 + km

Kursus annab vajalikud oskused teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja valdab töövõtteid nii tasapinnalise (2D) jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks AutoCADis ning omandab Civil 3D tarkvaraga inframudeli koostamise baasoskused. Soovi korral saate kaasa tasuta AutoCAD e-algkursuse!

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse esimene osa – AutoCAD algkursus – annab esmase ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning valmistab kuulajad ette AutoCADi põhikursuse läbimiseks, et vältida seal takerdumist ning võimaldada keskenduda põhikursusel käsitletavatele teemadele. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Vaata AutoCAD algkursuse õppekava

Kursuse teise osa – AutoCAD 2D põhikursuse – eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, blokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Vaata AutoCAD 2D põhikursuse õppekava

Kursuse kolmanda osa – Civil 3D baaskursuse – eesmärk on tutvustada teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimist Civil 3D-ga.

Vaata Civil 3D baaskursuse õppekava

Kursuse lõpetanu oskab:
– kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
– kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is;
– seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid;
– kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus);
– opereerida kihtidega;
– seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki;
– tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida;
– oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes;
– oskab koostada pinnamudelist pikiprofiili ning sooritada mahuarvutusi;
– omab algteadmisi Civil 3D teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest.

Sihtrühm
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCAD’iga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada ning soovivad tarkvara tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest ka põhjalikumat ülevaadet. Samuti on kursus mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada Civil 3D töövõtteid ja baasteadmisi. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursus toimub AutoCADi ja Civil 3D baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Ülesannete rõhk on peamiselt ehituslikel joonistel. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitatakse alla laadida AutoCAD 30 päevane tasuta prooviversioon ja Civil 3D 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab harjutamist „kodus“ jätkata.

Kursusel läbitavad teemad:

AutoCAD algkursuse programm

1. Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
2. Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
3. Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
4. Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
5. Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

AutoCAD põhikursuse programm

1. Joonestamine kihtidel
2. Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine
3. Jooniste lugemine; info jooniselt.
4. Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad
5. Plokid ja nende redigeerimine
6. Välisviited (Xrefid)
7. Viirutused
8. Hoone plaani ja vaadete koostamine
9. Jooniste sätestamine väljatrükiks

Civil 3D baaskursuse programm

Sissejuhatus:
1. AutoCAD Civil 3D (C3D) töökeskkond;
2. Tarkvara võimaluste lühiülevaade ning tutvumine programmiga.
Punktid ja punktipilved:
1. Punktid ja punkti failide kasutamine Civil 3D tarkvaras;
2. Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine.
Funktsioonid: Points, Point Clouds
Pinnamudel:
1. Vaatleme erinevaid võimalusi kuidas koostada 3D pinnamudel;
2. Väliandmetest või geoaluselt pinnamudeli tegemine;
3. Pinnamudeli kasutamisvõimalused: samakõrgusjooned,- kõrgusarvude lisamine, erinevate analüüside koostamine;
4. Mahuarvutused.
Funktsioon TIN surface, Quick profile
Telje, pikiprofiili ja ristlõigete koostamine:
1. Telg ja piketaaz;
2. Maapinna ja projekt pikiprofiil;
3. Ristlõiked piki telge.
Funktsioonid Alignment, Profile view, profile, section view, sample lines.
Platsi ja tiigi planeerimine:
1. Ehitusplatsi või parkla vertikaallahenduse planeerimine;
2. Tiigi planeerimine.
Funktsioonid Grading, Feature lines.
3D koridor mudelite (Corridor) koostamine:
1. Tee ja kraavi koridormudeli koostamine;
2. Lihtsamate tüüpristlõigete loomine ja kasutamine;
3. Mahuarvutused.
Funktsioonid Corridor, Assemblies, sample lines.
Valikulised lisapeatükid:
Vastavalt koolitusel osalejate soovile on võimalik läbida ka lisateemasid, seda juhul kui see teema on nö aktuaalne koolitusel osalejate jaoks.
Väliste andmebaaside kasutamine.
1. Maa-ameti WMS- teenuse kasutamine
Andmete jagamine – datashortcuts.
1. Civil 3D objektide jagamine meeskonnatöös või suuremahulistes projektides.
Torustiku projekteerimine:
1. Torustiku projekteerimise põhitõed Civil 3D-s;
2. Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile.

Jaak Aavik/Ingmar Aija

AutoCADi kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Jaak Aavik.
Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Civil 3D baaskursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Ingmar Aija.
Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sulle võib meeldida ka…

Massive Presence Website