Konto

Infraspetsialisti digipädevuste koolitus

1 920 + km

Kursus annab vajalikud oskused teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks kaasaegsete digivahenditega. Komplektkursuse läbinud kuulaja valdab töövõtteid nii tasapinnalise (2D) jooniste loomiseks, lugemiseks kui töötlemiseks AutoCADis ning omandab Civil 3D tarkvaraga inframudeli koostamise ja mahuarvestuste baasoskused. Samuti õpitakse InfraWorks tarkvaraga erinevatele CAD/GIS lähteandmetele tuginedes koostama 3D keskkonda. Soovi korral saate kaasa tasuta AutoCAD e-algkursuse!

Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse esimene osa – AutoCAD algkursus – annab esmase ülevaade tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga ning valmistab kuulajad ette AutoCADi põhikursuse läbimiseks, et vältida seal takerdumist ning võimaldada keskenduda põhikursusel käsitletavatele teemadele. Algkursuse tempo on põhikursusest aeglasem ja käsitlusviis põhjalikum.

Vaata AutoCAD algkursuse õppekava

Kursuse teise osa – AutoCAD 2D põhikursuse – eesmärk on tutvustada peamisi tasapinnaliste (2D) joonistega töötamise vahendeid AutoCAD-is: liitjooni, kihte, väljatrükki, annotatsioone, blokke, viirutusi jms, et koos algkursusel omandatud joonestamise kogemusega saavutada põhilised oskused ja ülevaade programmist.

Vaata AutoCAD 2D põhikursuse õppekava

Kursuse kolmanda osa – Autodesk Civil 3D baaskursuse – eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Vaata Civil 3D baaskursuse õppekava

Kursuse neljanda osa – Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekteerijatele – eesmärk on anda teadmised Civil 3D tarkvara peamistest teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest ja trassimudelite koostamise oskus.

Vaata Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekteerijatele õppekava

Kursuse viienda osa – Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras – eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja mahuarvutuste teostamine.

Vaata Mahuarvutused Civil 3D tarkvaraga õppekava

Kursuse kuuenda osa – Infraworks baaskursuse – eesmärk on tutvustada CAD ja GIS 2D ja 3D andmete ühendamist interaktiivsel viisil -luues 3D mudeli – milles on võimalik ringi liikuda, salvestada pilte, videoid ja mudelit jagamist interneti vahendusel koostööpartneritega. Hea tööriist planeerijatele ja arhitektidele, kes sooviks kiirelt analüüsida hoonete või planeeringute ümbritsevat keskkonda.

Vaata InfraWorks baaskoolituse õppekava

Kursuse lõpetanu:
– oskab kasutada esmaseid tasapinnalisi (2D) joonestusvahendeid ja -võtteid AutoCAD-is;
– oskab kasutada esmaseid tasapinnaliste (2D) jooniste modifitseerimisvõtteid AutoCAD-is;
– oskab seadistada mõõteobjekte ja mõõtmestada tasapinnalisi (2D) jooniseid;
– oskab kasutada tasapinnaliste (2D) jooniste töötlemisel vajalikke vahendeid (liitjoon, annotatsioon, plokk, viirutus);
– oskab opereerida kihtidega;
– oskab seadistada tasapinnaliste (2D) jooniste väljatrükki;
– oskab tasapinnalisi (2D) jooniseid välja trükkida;
– omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
– omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
– omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest;
– omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest;
– oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
– oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit;
– oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt;
– oskab koostada pikiprofiili;
– oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega;
– oskab koostada Autodesk Civil 3D töövahenditega trassi telgi (Alignement) ja mudeleid (Corridor);
– oskab koostada erinevaid ristlõikeid (kraav, tee);
– oskab eksportida IFC faili ja lisada andmeid (Property set);
– oskab eksportida LandXML faile;
– oskab koostada Autodesk Civil 3D töövahenditega lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada mahuarvutusi;
– oskab teostada pinnase mahuarvutusi mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
– oskab teostada pinnase mahuarvutusi punktipilvest;
– oskab kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks;
– oskab vormistada ristlõiget, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
– teab, kuidas eksportida IFC faili nii, et sisalduks mahu parameeter.

Sihtrühm
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCAD’iga professionaalsel tasemel kokku puutunud, kuid kellel on vajadus seda tööalaselt kasutada ning soovivad tarkvara tasapinnalise (2D) joonestamise võimalustest ka põhjalikumat ülevaadet. Samuti on kursus mõeldud huvilistele, kes soovivad omandada Civil 3D ja InfraWorks tarkvara töövõtteid ja baasteadmisi. Eelduseks on väga hea arvutioskus ja soovitatavalt projekteerimisalased teadmised.

Kursuse sisu
Kursus toimub AutoCAD, Civil 3D ja InfraWorks tarkvara baasil, kus kõik teemad töötatakse läbi vastavate harjutuste sooritamisega. Lisaks saavad kuulajad kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Ülesannete rõhk on peamiselt ehituslikel joonistel. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa kursuste konspekti, mis sisaldab rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Kõigil kursusel osalejatel soovitatakse alla laadida AutoCAD 30 päevane tasuta prooviversioon,Civil 3D 30 päevane tasuta prooviversioon ja InfraWorks 30 päevane tasuta prooviversioon, siis saab kodus harjutamist jätkata.

Kursusel läbitavad teemad:

AutoCAD algkursuse programm

• Tutvumine AutoCADi liidesega (interface)
• Joonestusala, malljoonised (Templates), navigeerimine joonisel
• Jooned ja punktid, koordinaadid, otsekaugus
• Lihtsamad joonestusvahendid: joon, ring, ristkülik, hulknurk
• Lihtsamad modifitseerimisvahendid: teisaldamine, kopeerimine, pööramine, massiivid

AutoCAD põhikursuse programm

• Joonestamine kihtidel
• Liitjooned ja splainid; liitjoonte modifitseerimine
• Jooniste lugemine; info jooniselt.
• Mudeli ruum ja paberi ruum, vaateaknad
• Plokid ja nende redigeerimine
• Välisviited (Xrefid)
• Viirutused
• Hoone plaani ja vaadete koostamine
• Jooniste sätestamine väljatrükiks

Civil 3D baaskursuse programm

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:
• Mall-jooniste ja stiilide kasutamine;
• Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Töö erinevate andme/failiformaatidega:
• IFC, LandXML, GIS;
• Revit, Infraworks, Infrakit;
• Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine;
– Maapinnapinnamudel(GEOTIFF)
– Ortofoto (ECW)
– Punktipilved (LAZ,LAS)
– Katastripiirid (Esri SHP).

Modelleerimine ja vaated:
• Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest;
– Geoaluselt
– Mõõdistusandmetest
– Punktipilvest
– 2D geoaluselt
• Pikiprofiili koostamine;
– Trassitelje koostamine
– Projektse profiili koostamine.

Andmete jagamine:
• LandXML ja IFC failide eksport;
• Joonise jagamine veebivaaturi kaudu.

Autodesk Civil 3D modelleerimine teede projekteerijatele programm

• Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine;
• Trassi telje koostamine (Alignement);
• Erinevate ristlõigete (kraav, tee) koostamine (Assembly);
• Civil 3D trassimudelite koostamine (Corridor);
• IFC faili eksport ja andmete lisamine (Property set);
• LandXML faili eksport.

Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras programm

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:
• Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine;
• Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Väliandmetest pinnamudelite koostamine ja ettevalmistused mahuarvutusteks
• Pinnamudeli koostamine väliandmetest.

Mahuarvutused:
• Pinnase mahuarvutused mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
• Pinnase mahuarvutused punktipilvest;
• Kuidas kasutada ettevalmistatud pinnamudeleid mahuarvutusteks (tee konstruktsiooni kihtide alusel mahud).

Vormistamine ja jagamine:
• Ristlõigete vormistamine, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
• IFC faili eksport mahu parameetri lisamine mudelitele.

InfraWorks baaskursus programm

• Maaameti portaalist andmete otsing/allalaadmine;
• Infraworks mudeli koostamine (koordinaatsüsteem!);
• Maamudel (DEM) – GEOTIFF kasutamine;
• Ortofoto 1:10000 ja 1:2000;
• Mudeli piiride täpsustamine (Model extend);
• Maaameti punktipilve kasutamine Autodesk ReCap + Infraworks;
• Hooned SHP failist;
• Kinnistupiiride lisamine SHP failist;
• ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;
• Uute lahenduste lisamine:
• Teed, ristmikud, hooned, 3D mudelid;
– Vaatepunktid (Bookmarks);
– Ettepanekud (Proposals);
– Analüüsid:
• Nähtavuse analüüs;
• Ristmiku liikluse simulatsioon;
– Pildid, videod ja mudeli jagamine (Renderings & Shared views).

• Lisateemad teedeprojekteerijale:
– Ristlõike koostamine.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Instruktorid

Hele Järv

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Hele Järv on Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna puidutöötlemise eriala magistrant ning on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusarhitektuuri eriala. Töötanud arhitektina mitmetes ettevõtetes. Hele töötab Usesoftis tarkvara konsultantiga alates aastast 2015 ja AutoCAD koolitajana alates aastast 2019.

Ingmar Aija

Infrakit OÜ, juhatuse liige Usesoft AS, tarkvara konsultant

Haridus: Eesti Maaülikool, veemajanduse eriala. Ingmar on töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 10 aasta. Visualiseerinud InfraBIM OÜ ettevõttega enamuse Eesti viimase 10 aasta suurematest taristuprojektidest. Täna toimetab Ingmar Infrakiti tarkvara platvormiga, aidates taristu ehituse protsesse digitaliseerida.

Jaak Aavik

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Kadri Maikov

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuur, (PhD). Kadri Maikov on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

Sulle võib meeldida ka…