Konto

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

320 + km

Kursus annab ülevaate tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhise koostöö korraldamisel, tutvustades Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi.
Tootekood: - Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Toimumise aeg

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on anda sissejuhatav ülevaade tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhisest koostöö korraldamisest, tutvustades selleks Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi, antud platvormid sisaldavad endas mitmeid üksteist täiendavaid, pilvepõhist suhtlust ja koostöö korraldamist teostada võimaldavaid lahendusi. Põhjalikumalt keskendutakse Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) pakutavatele võimalustele.

Vaata õppekava

Kursuse sisu
Kursus on kombinatsioon ülevaatlikust loengust, teemakohasest vahetust diskussioonist ning test-keskkonnas lahenduste praktilisest katsetamisest.

Kursuse lõpetanu:
• mõistab pilvepõhise koostöö korraldamise vajadust ja põhimõtteid;
• oskab pilvepõhise koostöö põhimõtteid rakendada oma tulevastes ehitusprojektides;
• orienteerub Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tarkvarades ning saab aru, kuidas ja miks antud tarkvarad koos töötavad ning kuidas sealt leida enda jaoks kasulikke töövooge;
• oskab kasutada Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) tarkvaralahendusi.

Sihtrühm
Kursus on mõeldud eelkõige ehitusvaldkonnas tegutsevas ettevõttes protsesside juhtimise ja digitaliseerimisega seotud osapooltele. Näiteks ettevõtete arendus- ja kvaliteedijuhid, aga ka erinevates projektmeeskondades koostöö- ja infokorralduse eest vastutavad osapooled – näiteks projekteerimise- ja ehituse projektijuhid, infokorralduse spetsialistid ja BIM-spetsialistid.

Õpingute alustamise tingimused
Baasteadmised ja praktiline kogemus Microsoft Windows, Microsoft kontoritöötarkvarade (Outlook, Word, Excel) ning Autodesk AutoCAD / Revit kasutamisest.

Kursusel läbitavad teemad:

Ülevaade ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korralduse tänastest põhimõtetest ja neid toetavatest lahendustest;

Microsoft 365 ärikasutajatele mõeldud koostööd teostada võimaldavate lahenduse praktiline ülevaade. Põhjalikumalt seejuures keskendudes Teams ja Sharepoint toodetele;

• Teams – muuhulgas kui keskne koostöökeskkond projektipõhistele meeskondadele. Võimaldab chat, kõne ja videosuhtlust ning koondab ka seotud teised infokanalid ja andmed. On seejuures Microsoft 365 toodete integratsioonide keskpunktiks;
• Sharepoint – muuhulgas kui Teams projektipõhiste meeskondade andmete hoiustamise ja haldamise tehniline lahendus. Moodustab projektipõhise siseveebi ning on ka nn projektipangaks. Sharepoint lahendus ise võib aga olla ka ettevõtte sisese siseveebi ehk intraneti aluseks.
• OneDrive for Business – lahendus mis võimaldab pilves hoiustada personaalseid tööalaseid andmeid;
• Planner – töörühmades tööde ja tegevuste planeerimist korralda aitav kanban töövahend;
• Lists – lihtne andmebaasi tööriist näiteks kvaliteediloendite ja miks mitte nõuete nimekirja haldamiseks.
• OneNote – multifunktsionaalne digitaalne märkmik kasutamiseks nii projektmeeskonnas kui ka personaalsena.
• Word / Excel / Powerpoint – traditsioonilised Office tarkvarad, millel on pilvepõhiste teenustega sidusana juures ka erinevad koostööd teha lihtsustavad lahendused.
• Outlook – email ja kalender – nii isiklikud, kui ka töörühmade läbi meeskondlikud.

Olemas on ka Microsft Teams free nimeline toode, mis sisaldab endas piiratud funktsionaalsuses Sharepoint, OneDrive ja Word / Excel / Powerpoint Online funktsionaalsusi.

Autodesk Construction Cloud ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korraldamiseks mõeldud lahenduste praktiline ülevaade.
Põhjalikumalt keskendudes Autodesk Docs ja Collaborate (Pro) lahendustele.

• Autodesk Docs – platvormi ülene ühtne infokeskkond ehk lihtsustatult öeldes projektipank. AEC Collection omanikele tasuta, sisaldub ka kõigis teistes järgnevalt nimetatud toodetes.
• Autodesk Collaborate (Pro) – töövahendid projekteerimisel koostöö vahetuks korraldamiseks kas või suuremates meeskondades ja distantsilt. Sisaldab nii Revit Cloud Worksharing kui ka koostöö-korralduslikke lahendusi.
• Autodesk Build – koostöökeskkond ehitusprotsessi läbiviimiseks. Muuhulgas veateadete, infopäringute ja teostusinfo haldamise lahendused.
• Autodesk Takeoff – lahendus mahtude väljavõtmiseks nii 2D kui ka 3D projektiinfolt.

Hendrik Park

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.

Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.

Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.