Konto

Ehitusinfomudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses

240 + km

Kursuse raames tutvutakse virtuaalreaalsuse (VR) olemusega ja tänapäevaste võimalustega, leidmaks lahendusi kuidas seda kasutada BIM töövoos kommunikatsiooni parandamiseks.
Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursuse raames tutvutakse virtuaalreaalsuse (VR) olemusega ja tänapäevaste võimalustega kuidas seda kasutada BIM töövoos kommunikatsiooni parandamiseks ning erinevate lahendusvariantide koostamiseks. Selle raames katsetatakse erinevaid virtuaalreaalsuse visualiseerimistarkvarasid, BIM mudeleid ning VR peakomplekte. Vaadeldakse soovitud töövoogusid ja käsitletakse visualiseerimise käigus tekkivaid probleeme. Koolituse teises pooles antakse ülevaade liitreaalsuse olemusest, kasutusvõimalustest ehitussektoris ning arengutest selles valdkonnas.

Vaata õppekava

Kursuse sisu
Kursuse käigus kasutatakse erinevaid tarkvarasid ja seadmeid. Kursuse läbiviimisel on kombineeritud loengu ja praktika osad. Esmalt tutvutakse virtuaalreaalsuse olemusega ja kasutusvõimalustega ja seejärel katsetatakse peakomplekte (Oculus Rift, Windows Mixed Reality) ning BIM mudelite seadistamist. Mudelite visualiseerimiseks kasutatakse tarkvara Autodesk Revit ning eraldiseisvaid visualiseerimistarkvarasid (nt Revit Live, IrisVR ja Enscape). Virtuaalreaalsuse teema läbimisel käsitletakse liitreaalsuse olemust ja kasutatavust ehitusvaldkonnas. Kursuse läbimisel on kasutajal teadmised virtuaalreaalsusest ja liitreaalsusest ning oskused BIM mudeleid kasutada ja seadistada erinevates VR visualiseerimistarkvarades.

Kursuse lõpetanu on võimeline:
• valima oma eesmärgi jaoks sobiva virtuaalreaalsuse seadme;
• valima sobiva arvuti riistvara, mis tagaks hea visualiseerimiskogemuse;
• valima vastavalt visualiseerimise vajadusele sobiva visualiseerimistarkvara;
• töötama erinevates modelleerimistarkvarades loodud mudelitega ja neid VR tarkvaras visualiseerima;
• navigeerima visualiseerimistarkvara VR keskkonnas;
• kasutama eesmärgipäraselt visualiseerimistarkvara funktsioone;
• kõrvaldama probleeme, mis tekivad visualiseerimise käigus;
• töötlema mudelit modelleerimistarkvaras, et tagada hea visualiseerimiskogemus;
• eristama virtuaalreaalsuse ning liitreaalsuse seadmeid, tarkvarasid ning kasutusvõimalusi.

Sihtrühm
Kursus on suunatud professionaalidele, kelle töös on oluline roll projekteeritud mudeli esitlemisel ja kommunikeerimisel teistele osapooltele. Arhitektid, BIM-managerid, projektijuhid, kinnisvaraarendajad.

Õpingute alustamise tingimused
Eelduseks on Windowsi keskkonna kasutusoskus ning inglise keele oskus. Kasuks tuleb projekteerimis- ja modelleerimistarkvarade kasutusoskus (Revit või analoogne modelleerimist võimaldav tarkvara, Sketchup Pro).

Kursusel läbitavad teemad:

• Virtuaalreaalsuse olemus
• Virtuaalreaalsuse kasutamine ehitise kavandamise protsessis
• Virtuaalreaalsuse seadmed ja tarkvarad
• VR tarkvarade katsetamine
• Erinevate projekteerimislahenduste variantide visualiseeerimine virtuaalreaalsuses
• Mudelite seadistamine VR keskkonna jaoks
• Liitreaalsuse olemus ja kasutuspotentsiaal
• Liitreaalsuse seadmed

Egert-Ronald Parts

Egert-Ronald Parts töötab Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi lektorina ja alatest 2015. aastast virtuaalreaalsuse labori juhatajana. Lektori ametis kasutab ta palju erinevaid projekteerimistarkvarasid ning virtuaalreaalsuse labori tegevuste raames üldlevinud BIM tarkvarasid. Erinevate BIM tarkvaradega töötamine on talle andnud kogemuse ja teadmised, kuidas on võimalik ja mõistlik visualiseerida erinevaid infomudeleid. Egert-Ronald on osalenud BIM-alaste rakendusuuringute läbiviimisel nagu „Liitreaalsuse kasutatavus ehitusvaldkonnas“ ja „Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses”.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.