Konto

AutoCAD labor

0 + km

Labori eesmärgiks on anda esmane ülevaade tasapinnalise (2D) ja ruumilise (3D) joonestamise võimalustest AutoCAD-iga.
Kategooria:
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Läbiviimise koht

Kursuse maht

Toote kirjeldus

Sihtrühm
AutoCAD on mõeldud kõigile tehnikavaldkonna inimestele, kelle tööks on nii tasapinnaliste (2D) kui ruumiliste (3D) jooniste loomine (arhitektid, insenerid) või lugemine (projektijuhid, töödejuhatajad). Programmi täisversioon sisaldab ka vahendeid 3D objektide loomiseks ja visualiseerimiseks (valgus, varjud, materjalid) nii objektidest parema ettekujutuse saamiseks kui ka loomutruuks esitluseks. AutoCAD töötab punktide ja kontuuride loomise põhimõttel ja on seega kasutatav suvalises tehnikavaldkonnas (ehitus, mehaanika, elekter, kommunikatsioonid, planeeringud jms).

Labori sisu
Labori käigus demonstreeritakse programmi liidest (interface) ja põhilisi töövahendeid, samuti jooniste ülesehitust (kihid), väljatrükki ning annotatsioonide, viirutuste ja blokkide kasutamist. Nimetatud funktsioone esitletakse vastavate harjutuste varal. Labori teine pool on üles ehitatud lihtsa hoone plaani loomisele koos joonise juurde kuuluvate vormistuslike komponentidega (annotatsioonid, kirjanurk). Demonstreeritakse ka olemasolevaid jooniseid koos kommentaaridega. 3D kirjeldamisel kasutatakse olemasolevaid objekte, lisades sinna valgustuse ning kuvastades (rendering) need stseenid.

Laboris läbitavad teemad

Labori käigus demonstreeritakse programmi liidest (interface) ja põhilisi töövahendeid, samuti jooniste ülesehitust (kihid), väljatrükki ning annotatsioonide, viirutuste ja blokkide kasutamist. Nimetatud funktsioone esitletakse vastavate harjutuste varal. Kursuse teine pool on üles ehitatud lihtsa hoone plaani loomisele koos joonise juurde kuuluvate vormistuslike komponentidega (annotatsioonid, kirjanurk). Demonstreeritakse ka olemasolevaid jooniseid koos kommentaaridega. 3D kirjeldamisel kasutatakse olemasolevaid objekte, lisades sinna valgustuse ning kuvastades (rendering) need stseenid.

Jaak Aavik

Laborit juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Jaak Aavik.
Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.