Konto

Revit

Revit on ehitusinfo modelleerimise (BIM) ja dokumentatsiooni haldamise tarkvara arhitektidele, inseneridele ja ehitusettevõtetele.
Revit pakub võimaluse teha tööd lihtsalt ja kiiresti täpselt sel viisil, mis teile sobib ja seda kõike 100% järjepidevusega – st. kasutaja ei pea muretsema selle üle, kas projekti kõik osad ja failid on ikka viimaste muudatuste tasemel. Nad lihtsalt on! Sest Reviti puhul on kogu projekt ühes andmebaasis ning kõik vaated-lõiked-tabelid-sõlmed on omavahel mitte ainult seotud vaid nad ongi ühe ja sama andmebaasi otsesed väljundid.
Peamine erinevus Reviti ja kasvõi näiteks AutoCAD LT vahel on see, et tasandilise joonestamise asemel tegeled ehtsate 3D-mudelitega – ehk hoonet modelleeritakse sellisena nagu ta on, mitte ei püüta temast tekitada 2D joonist, et selle abil siis hoonet kirjeldada. Revit võimaldab tööks valida omale sobiv vaade – 3D, plaanivaade või kasvõi tabel – kõik sobivad, ning seda tänu parameetrilisele andmebaasisüsteemile.

revit-2017-badge-1024px

Kahesuunaline assotsiatiivsus
Muutus ühes kohas on muutus kõikjal. Autodesk Revit tarkvaras hoitakse kogu mudeli informatsiooni ühes andmebaasis ja tulemusena ükskõik millise muudatuse tegemine kuskil kandub koheselt üle kogu mudeli.
Parameetrilised komponendid
Parameetrilised komponendid (Revitis nimega families) on baas, millele kõik Reviti ehituslikud elemendid toetuvad. Süsteem pakub avatud graafilist kasutajaliidest mudeli loomiseks ning mitmeid detailsemaid võimalusi arhitektuurse nägemuse edasiandmiseks. Parameetrilisi komponente võib kasutada nii väga keeruliste ja viimistletud detailide kui ka ehitise peamiste ja lihtsakoelisemate elementide jaoks nagu näiteks seinad ja postid. Kõige selle tarvis ei ole vaja mingisugust programmeerimist.
Vabavormiline modelleerimine
Revit pakub võimalusi keerukate 3D-objektide ja vormide loomiseks lisaks eelmistes versioonides olevatele Solid-metoodikale. Vabavormiliste objektide loomiseks on lisatud Revitisse pindobjektide funktsionaalsus, mis baseerub NURBS-sarnaste pindade genereerimisel.
Tabelid/spetsifikatsioonid
Tabelid on väljavõte Reviti mudelist, st. neid ei pea eraldi joonestama ja nad on mudeliga seotud. Muudatusi mudelisse saab ka tabelist teha – uus väärtus tabelis kajastub automaatselt mudelis ning vastupidi. Funktsionaalsus võimaldab tabelite poolitamist, valemeid ja filtreid.
Projekti variatsioonid
Tarkvara pakub võimaluse luua mitmeid erinevaid variatsioone, et neid siis kliendile esitada ning sellega teha otsustamist lihtsamaks. Variatsioonid on ühtlasi nii graafilised kui ka kasutatavad andmetena näiteks materjaliarvestustes.
Detailsed joonised
Revitiga tuleb kaasa korralik detailide kataloog ja vastavad töövahendid sõlmede joonestamiseks. Kataloogis olevad detailid on ühilduvad CSI-formaadiga, kuid soovi korral saab neid kohandada oma kontori vajadustele.
Materjalide kuluarvestus (Material Takeoff)
Material Takeoff võimaldab mudelist saada materjalide esialgse kuluarvestuse. Materjalide hinnaarvestuses ja ökonomeerimise käigus vajalik info on selle töövahendi kasutamisel alati reaalajas kättesaadav ning otse loomulikult kajastuvad mudelis tehtud muudatused vastavates tabelites.
Lõikumisanalüüs
Lõikumisanalüüsi töövahend võimaldab kontrollida erinevate elementide vahelisi kattuvusi ja avastada projekteerimisel alatihti juhtuvaid konflikte, näiteks torude ja postide lõikumised jms.
Kontseptuaalne energiaanalüüs
Revit sisaldab kontseptuaalseid vahendeid lihtsamaks energiaanalüüsiks varases projekteerimisfaasis, et leida ehitisele parim variant energiasäästu koha pealt. Variantide energiavajaduse ja elukaare maksumust saab võrrelda pilvarvutuse meetodil.
Impordi/Ekspordi võimalused
Revit Architecture toetab suurt valikut standardeid ja failiformaate: DGN, DWG, DWF™, DXF™, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA, TIF, FBX.
Lisaks tavageomeetria joontele-kaartele-ringidele suudab Revit Architecture eksportida keerulise 3D mudeli sellistesse tarkvaradesse nagu Autodesk® 3ds Max®. Selle funktsionaalsuse tulemusena on võimalus luua silmapaistvaid interjööri ja eksterjööri visualiseeringuid.