Konto

AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture on intelligentsete objektidega modelleerimine AutoCADi platvormil. AutoCAD Architecture on parem AutoCAD arhitektidele. Kuid see sobib igasuguseks ehitusmodelleerimiseks ja -joonestamiseks.

Tõmbate siiani AutoCADiga kahte paralleelset joont, et saada seina? Võib-olla tõmbate lausa kaks joont eraldi? AutoCAD Architecture’s tõmbate selle asemel ühe korraga terve seina koos oma kihtide ja viirutustega. Ukse lisamiseks peate AutoCADis trimmima seina augu ja siis saate sinna ukse panna. Eks ole? – AutoCAD Architecture’s asetate ukse seina. Ongi kõik! Ja proovige veel muuta ukse asukohta või tema suurust…

Jätkuvalt on kasutuses harjumuspärased joonestusvahendid, aga vastavalt vajadusele saab kasutada ka intelligentseid arhitektuurseid objekte.
AutoCAD Architecture = AutoCAD + AutoCADi intelligentse ehitusmudeli pealisehitus ehk arhitektuursed objektid ja töövahendid

AutoCAD Architecture 2015

ACA-ga on võimalik töötada kas tasandil või ruumiliselt eraldi, aga võib ka koos – mõlemad on ühe ja sama mudeli erinevad representatsioonid; kasutada võite spetsiaalseid arhitektivahendeid, kuid samas on vabalt kasutatavad AutoCAD-i tavavahendid. Selline tarkvara ülesehitus ei piira kasutajate hulka ainult arhitektidega – ACA võib olla põhitöövahendiks paljude muude distsipliinide inseneridele.

ACA on parim vahend projekteerijatele, kes on harjunud AutoCAD-i töökeskkonnaga ja/või kelle töö eeldab suhtlemist teiste AutoCAD-i platvormi kasutavate inimestega.
ACA-ga saate luua intelligentseid arhitektuurseid objekte, mis käituvad nii, nagu Te neilt ootaksite. Te saate teha reaalajas nii joonist kui ka muudatusi – seda võimaldab intelligentsete objektide omadus, kus ühe objekti redigeerimisel muutuvad ka teised sama tüüpi objektid. Te leiate töövahendid järgnevate tegevuste jaoks:

  • Korruseplaanide joonestamine – seinad, aknad, uksed jne.
  • Kujunduselementide lisamine
  • Mööbli, armatuuri, sisseseadete jms. lisamine
  • Lõigete ja vaadete genereerimine
  • Projekti haldamine ja jagamine meeskonna vahel
  • Väljundid nii paberile kui ka visualiseeringute näol
  • Jne.

Dokumentatsioon, tabelid, skeemid jms ei ole enam lihtsalt väljundid või lisatöö, vaid osalevad aktiivselt projekteerimisprotsessis. Muudatuste tegemine on dünaamiline ja puudutab kõike alates mudelist kuni paberväljundini.

Seinad, uksed, aknad jne.
Otsite kiiremat lahendust korruseplaanide tegemiseks? Kasutage arhitektuurseid objekte, mille hulka kuuluvad uksed, aknad ja seinad, mis käituvad nagu nende päriselu koopiad. Akna või ukse lisamine seina toimub väga lihtsalt ning paigutamisel pakub ACA spetsiaalset paigutusabi. Seina liigutamisel uuendatakse automaatselt sellega seotud seinu ning ruume, ustest, akendest rääkimata.

Ruumid
Ruumid on objektid, mis sisaldavad kogu info „nelja seina” vahele jäävast ruumist – pindala, ruumala jne. AutoCAD Architecturega saab kõik ruumid tekitada kiirelt ja samuti nendele lisada tähised nimede ning pindaladega. Ka tähised on osa ACA omavahel seotud infopangast – muutes ruumi suurust, kuvavad ka need uue väärtuse.

Tabelid/spetsifikatsioonid
Mitmed kuvamisvõimalused ja valemid kindlustavad tabelite vastavuse firma standarditega. Vähese vaevaga võib kas ACA-ga kaasa tulevaid tabelistiile muuta või luua enda omi. Tabelid on lingitud joonistel olevate objektidega nii, et joonise muutmisel saab tabeleid ühe liigutusega uuendada.

Mõõtmestamine
Kas joonise muutmisel olete pidanud mõõtmeid seejärel veel eraldi muutma hakkama? Las AutoCAD Architecture spetsiaalsed arhitekti-mõõtmed (AEC Dimensions) aitavad. Nüüd saab mõõtmestada nendega ka seinakomponente nii, et tulemus vastaks teie standarditele. Ja tänu mõõtmete assotsiatiivsusele uuenevad need joonise muutmisel automaatselt.

Paindlikkus
Kuna AutoCAD Architecture töötab AutoCADi pealisehitusena, siis on kasutajal võimalus oma tööd jätkata nii, nagu siiani, integreerides aga oma töösse ACA aegasäästvaid lahendusi täpselt niipalju kui vaja. Selline järk-järguline lähenemine võimaldab pehmendada uue tarkvaraga kohanemisega pahatihti kaasnevat tagasilööki.

Integreeritud renderdamine (visualiseerimine)
Nüüdseks on AutoCADi integreeritud korralik visualiseerimismootor – mental ray®. Tegemist on renderdusmootoriga, mida kasutab ka maailmakuulus 3ds max! Ka materjalide pool on teinud läbi korraliku uuenduse. Tänu integreeritusele on nüüdsest lihtne oma mudelit ükskõik millises tööfaasis kiirelt visualiseerida.

Detailiseerimine
Kui dokumenteerimine ehk sõlmede joonestamine, tekstide, kommentaaride jms lisamine võtab palju aega, siis võib kasutada AutoCAD Architecturega kaasas olevat detailkomponentide andmebaasi, mida saab oma vajadustele edaspidi kohandada.