Konto

Tagasiside BIM seminar 2023

KontaktOsalesin


Korraldus

Hinda palun 5 palli skaalal - 1 on „ei jäänud rahule“ ja 5 on „olen rahul“
Seminari vastamine ootustele
Hinnang seminarile sisule
Hinnang tehnilisele korraldusele
Hinnang seminarile üldiselt


Esitlused

Hinda palun 5 palli skaalal - 1 on „ei pakkunud huvi“ ja 5 on „pakkus huvi“
Hinnang esitlusele INGMAR AIJA
Moderaator
Hinnang esitlusele Kaia Kirs
Digitaalehituse klastri avasõna
Hinnang esitlusele Jonathan Codeborn
Design with (Artificial) Intelligence: Overview of AI Tools in Building Design
Hinnang esitlusele Evelin Lättemaa
The Rise of AI in Construction. Autodesk vision.
Hinnang esitlusele Rebecca Laaneväli
Kuidas AI toel juba planeerimise alguses targemaid otsuseid teha?
Hinnang esitlusele Kristel Uibo
Joonestamise kiirendamine AI abiga. Näide – Open AI kasutamine AutoCAD LT jaoks LISP koodi kirjutamisel.
Hinnang esitlusele Tõnis Ots
Mudeldamise kiirendamine AI abiga. Näide – Open AI Inventori iLogic koodi kirjutamisel.
Hinnang esitlusele Regina Viljasaar-Frenzel
vanemas on ehitusvaldkonna digitaliseerimise toetusprogrammi ehituse e-hüpe II voor. Räägime muutunud tingimustest ja esimese vooru tulemustest.
Hinnang esitlusele Raido Puust
Klassifitseerimissüsteemi rakendamise roll originaalmudeli ülesehituses (nõuetes) ja andmete taaskasutuses CCI näitel
Hinnang esitlusele Kea Siidirätsep
Targa Tellija meeskonna koolitus tähtsustab BIM mudelit ja digitaalseid lahendusi
Hinnang esitlusele Raul Vanikov
Teede-ja raudteede ehituses kasutatavate Civil 3D pinnamudelite kasutamine ja haldamine Infrakiti keskkonnas
Hinnang esitlusele Karli Aau
Arvutuste automatiseerimine tehnosüsteemide mudelis.
Hinnang esitlusele Karli Aau
Originaalmudel – kellele jagada ja kuidas? Reviti mudeli näitel.
Hinnang esitlusele Angelina Jerjomina
Mudeli geomeetriline kvaliteet ja kontrolli võimalused projekti ja teostusmudeli staadiumis
Hinnang esitlusele Andrzej Samsonowicz
Collaboration is everything!


Kokkuvõte

Tunnen huvi järgmiste teemade vastu ja keegi võiks ühendust võtta.