Konto

Stargate Hydrogen

Stargate Hydrogen kasutab meeskonna koostöö tagamiseks tootedisaini paketti PDM Collection

Elektrolüüsisüsteemid rohelise vesiniku toomiseks Tallinnas

2023

Klient

Stargate Hydrogen on tehnoloogia ettevõte, mis pakub uuenduslikke elektrolüüsisüsteeme rohelise vesiniku tootmiseks.

Vesiniku tootmine annab võimaluse dekarboniseerida energiamahukaid tööstusharusid nagu näiteks terase tootmine, raskeveod ja keemiatööstus, mille puhul on elektrile üleminekuga heitkoguste kärpimine osutunud keeruliseks.

Stargate’i eesmärk on usaldusväärseid ja tulemuslikke rohelise vesiniku tootmislahendusi arendades kiirendada maailma üleminekut süsinikuvabale majandusele.

Projekt

Väljakutse

Stargate Hydrogen on kiirelt kasvava inseneride tiimiga ettevõtte, kus kasutatakse palju erinevaid tarkvaralahendusi. Otsiti lahendust, millega kõikide erinevate inseneride vajadused saaksid rahuldatud ja samas oleks ka lihtne koos tegutseda.

Insenerid soovisid luua detailseid 3D mudeleid selleks, et disainida tooteid täpselt nii, nagu neid ka hiljem toodetakse. Lisaks oli vajadus teha tugevusarvutusi, luua mudeleid konteineritest ning planeerida erinevate komponentide paigutust merekonteineris. Konteinerisse planeeritakse ka torustikke.

Töövahendid peaksid võimaldama omavahelist koostööd, et oleks võimalik kooskõlastada tehtud mudeleid kolleegidega.

Projekti eesmärgid

Ettevõte seadis eesmärgiks võtta kasutusele töövahendid, mis võimaldavad erineval moel detailset mudeldamist ning analüüsi. Rakendused peaksid võimaldama ka omavahelist koostööd.

Lahendus

Stargate Hydrogen võttis kasutusele Autodeski tootedisainile suunatud paketi PDM Collection, mis sisaldab muuhulgas Inventorit, AutoCADi, AutoCAD Plant 3D-d, Fusion 360-i ja muid tarkvarasid.

Mehaanikainsenerid loovad Inventoriga visuaalseid ja detailseid 3D mudeleid selleks, et disainida tooteid täpselt nii, nagu neid ka hiljem toodetakse ning teevad Inventoriga ka tugevusarvutusi.

Süsteemidisainerid loovad konteinerimudeli ja planeerivad erinevate komponentide paigutust merekonteineris. Plant 3D-ga planeeritakse torustikud (P&ID) ja luuakse neist ka vajadusel mudelid.

Tulemus

Detailsed 3D mudelid võimaldasid ennetada vigu tootmisel ja paigaldamisel ning omavahel ühilduvad tarkvarad kiirendasid koostööd parandades meeskonnas üksteise vajadustest arusaamist.

Järeldus

Stargate Hydrogeni kui kiirelt kasvava ettevõtte jaoks on koostöö ja uute meeskonnaliikmete võimalikult sujuv tegemistesse kaasamine kriitilise tähtsusega. Kui töövahendid ühilduvad, aitab see meekonna koostöö sujumisele kõvasti kaasa.

Tulevikus kavatsetakse võtta kasutusele ka ühtne failihaldussüsteem Autodesk Vault, et hoida mudeleid turvaliselt nii, et keegi kogemata üksteise tööd üle ei kirjutaks.

Pildid

Elektrolüüseri stack

Konteinerisüsteem

Projektis kasutatud tooted ja teenused

Autodeski poolt pakutavad lahendused

  • Inventor
  • Vault
  • AutoCAD

Teenused

  • Koolitus ja konsultatsioon
  • Tehniline abi
  • Tarkvaravahendite haldamine ja kasutamine

Võtke meiega ühendust

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.