Konto

Navisworks_clash_detection

Mudelprojekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamine

Tallinna Tehnikakõrgkool viis läbi uuringu, mille eesmärk on välja töötada modelleerimise protsessi toetav juhendmaterjal.
Eestis on loodud ja ülevõetud mitmeid juhendmaterjale mudelprojekteerimise tehnilise töö toetamiseks (näiteks Riigi Kinnisvara AS Mudelprojekteerimise juhend ning COBIM 2012).
Loodud materjalid keskenduvad peamiselt töö sisenditele ning väljunditele kuid protsessi kui terviku käsitlemisega tegelevad juhendid üldiselt.

Materjalid leiab siit: http://www.rkas.ee/parim-praktika/mudelprojekteerimise-projektijuhi-kvaliteedikasiraamatu-koostamine