Konto

Sissejuhatus AutoCADi keskkonda - 27 minutit

Moodulis tutvustatakse AutoCADi töökeskkonda (liides, navigeerimine, ühikud, nurgad ja abivahendid). Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 27 minutit.

Tagasi: